Helion


Szczegóły ebooka

Wybór pism estetycznych (Stanisław Brzozowski)

Wybór pism estetycznych (Stanisław Brzozowski)


Tadeusz Szkołut, Estetyka Stanisława Brzozowskiego

WYBÓR PISM ESTETYCZNYCH STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO

 

1. KULTURA - SPOŁECZEŃSTWO - HISTORIA

[Rzeczywistość kultury w perspektywie „filozofii krytycznej"}

Nasz „ja" i historia

Kultura i życie [Od kultury „cząstkowej" do kultury „całkowitej"]

 

2. MŁODZIEŃCZE PRACE KRYTYCZNE: W WALCE O NOWĄ SZTUKĘ DLA NOWEGO SPOŁECZEŃSTWA

My młodzi

Tu l'as soulu, Georges Danin...[Anachroniczność pisarstwa Sienkiewicza] (fragment)

Henryk Sienkiewicz i jego stanowisko w literaturze współczesnej (fragmenty)

Współczesne kierunki w literaturze współczesnej (fragment)

Maurycy  Maeterlinck. Z powodu wystawienia Monny Vanny w Warszawie

[Immoralistką jest w istocie swej twórczość"] (fragment)

Sztuka i społeczeństwo [Sztuka - „korektyw życia społecznego"] (fragmenty)

Teatr współczesny i jego dążności rozwojowe [Znaczenie teatru w kulturze] (fragmenty)

O nowej sztuce [Zadania sztuki w perspektywie „indywidualizmu bezwzględnego"] (fragmenty)

Miriam [Sztuka jako „wielka antycypacja"](fragmenty)

 

3. „WSPÓŁCZESNA KRYTYKA LITERACKA W POLSCE"

[FILOZOFICZNO-ESTETYCZNE PRZESŁANKI I KONKLUZJE KRYTYKI LITERACKIEJ]

Sprawdziany i metody krytyki

Subiektywizm i obiektywizm

Sztuka i krytyka

Drogi krytyki, jej typy i odmiany

Zadania krytyki wobec literatury istniejącej i tej, która powstaje (fragment)

Mitologia estetyczna: - Miriam [Zmistyfikowana świadomość estetyczna]

Kilka słów z teorii powieści [Forma epicka a forma dramatyczna]

 

4. TRAGIZM W ŻYCIU I JEGO RÓŻNORAKIE MANIFESTACJE W SZTUCE

[Teatr jako „samopoznanie ludzkości"] (fragmenty)

[Istota tragedii] (fragment)

Stanisław Przybyszewski [Jako wyraziciel dehumanizacji życia nowoczesnego]

Styl Ibsena [„Żal po tragedii]

Dzieje grzechu Stefana Żeromskiego [Odpowiedzialność człowieka za swe życie jako tragiczna zdobycz nowoczesności] (fragment)

[Tragiczna zguba pięknego człowieka] ( fragment)

[Rzeźba jako wyraz tragicznej wolności człowieka nowoczesnego] (fragment)

 

5. HUMOR I PRAWO [HUMOR JAKO ZASADA LITERATURY ANGIELSKIEJ]

Humor i prawo [Humor jako zasada literatury angielskiej] (fragment)

 

6. „PAMIĘTNIK" [ FRAGMENTY ESTETYCZNE]

[Poezja i „zmysł historyczny"]

[Poezja jako „twórcza autodefinicja człowieka"]

[Krytyka literacka - analiza żywej tradycji]

[Styl epoki i jego ekspresja w literaturze]

[Słowo - jedyna rzeczywistość człowieka  - nie istniej poza historią]

[Estetyczne usprawiedliwienie artyzmu"]

[Styl - kultura uwewnętrzniona przez jednostkę]

[Etyczność wpisana w strukturę ludzkiego świata społeczno-historycznego]

 

7. AFORYZM O KRYTYKU, TWÓRCY I KULTURZE ARTYSTYCZNEJ

Aforyzm o krytyku, twórcy i kulturze artystycznej [wybór]

 

Bibliografia