Helion


Szczegóły ebooka

Wybór pism estetycznych (Stefan Szuman)

Wybór pism estetycznych (Stefan Szuman)


Maria Kielar-Turska, Stefan Szuman - artysta i uczony

WYBÓR PISM ESTETYCZNYCH STEFANA SZUMANA

1 SZTUKA DZIECKA

Psychologia twórczości rysunkowej dziecka

Analiza i ocena rysunków dzieci

Rozwój kolorystyki w sztuce dziecka

2 ANALIZA DZIEŁA SZTUKI I JEGO ODBIORU

O artystach i ich twórczości

Pojęcie dawki estetycznej

Budowa utworów artystycznych

Wpływ bajki na psychikę dziecka

O kunszcie i istocie poezji lirycznej

O słuchaniu i przeżywaniu muzyki

Pogoda, humor i dowcip Mozarta (na tle jego listów)

O „świecie" obrazu zamkniętym w jego ramach 

Styl groteskowy w teatrze lalek  

Pojęcie dyletantyzmu i jego rodzaje

Sztuka samorodna a sztuka dyletancka