Helion


Szczegóły ebooka

Znaczenia przemijania. Wybrane zagadnienia konserwacji dzieł sztuki współczesnej na przykładzie instalacji Ilji Kabakowa "Szkoła nr 6"

Znaczenia przemijania. Wybrane zagadnienia konserwacji dzieł sztuki współczesnej na przykładzie instalacji Ilji Kabakowa "Szkoła nr 6"


 

Odbiór współczesnych dzieł sztuki często wymaga towarzyszącego im teoretycznego komentarza. Dopiero od niedawna dziedzina konserwacji dzieł sztuki stoi przed zadaniem interpretacji artystycznych zjawisk, które sprawiają trudność nawet aktualnemu odbiorcy. Tymczasem efemeryczny charakter współczesnej sztuki, jej intencjonalna lub przypadkowa nietrwałość oczekują natychmiastowej niemal reakcji, jeśli mają stać się artystycznym dokumentem lub historycznym świadectwem obecnych czasów. Interdyscyplinarność konserwatorskiego podejścia do dzieła sztuki, łączącego elementy historii sztuki czy raczej krytyki artystycznej z analizą technik i materiałów oraz praktyczną propozycją ochrony, staje się jeszcze bardziej kompleksowa w przypadku sztuki współczesnej, gdyż wykracza również poza tradycyjnie rozumiane badanie konserwatorskie. Nierzadko podważa same wartości i metody wypracowane dla dzieł historycznych.
Znaczenia przemijania podejmują próbę przybliżenia problematyki konserwacji sztuki współczesnej na przykładzie instalacji Ilji Kabakowa „Szkoła nr 6” (1993), należącej do kolekcji Chinati Foundation w amerykańskim stanie Teksas. Argumentacja proponowanego programu ochrony i konserwacji instalacji, będącej rekonstrukcją radzieckiej szkoły na terenie dawnego fortu wojskowego USA, naświetla zakres podejmowanych zagadnień oraz sposób postępowania konserwatora, dostosowany do indywidualnego charakteru dzieła. Obok analizy wielowątkowego kontekstu pracy, warunkującego powstanie i recepcję instalacji - poznanie opinii artysty i interpretacja cechy nietrwałości, składają się na uzasadnienie przedstawionych decyzji. Kwestia przemijania dzieła odgrywa w rozważaniach rolę kluczową, stanowiąc podstawę artystycznej koncepcji i znak współczesnej twórczości, ale także przyczynę konserwatorskiej interwencji oraz - paradoksalnie - przedmiot konserwacji. Skłania również do refleksji nad przemianą zadań i założeń dziedziny konserwacji w wyniku konfrontacji z nietypowymi problemami, jakie prezentuje współczesna sztuka.

Korytarz dwóch banalności

Wprowadzenie

 

Czyje to skrzydła?

Znaczenie kontekstu dzieła sztuki na przykładzie instalacji

Ilji Kabakowa Szkoła nr 6

 

Ilustracja jako taktyka przetrwania

Wpływ osobistych uwarunkowań artysty na charakter

dzieła sztuki

 

Nieznani goście

Odbiór sztuki Ilji Kabakowa w amerykańskim kontekście

 

Wyjście awaryjne

Instalacja jako nowy gatunek sztuki

 

Nadzwyczajne zdarzenie

Charakterystyka i mechanizm instalacji „Totalnej”

 

Pomnik zaginionej cywilizacji

Instalacja Szkoła nr 6 (1993) i jej znaczenie w dorobku

twórczym Ilji Kabakowa

 

Dwa wspomnienia o strachu

Trwałość dzieł sztuki w pojęciu artysty

a kwestia konserwacji

Słabnący głos

Problematyka konserwacji instalacji Szkoła nr 6

 

Dla uczczenia przyjemnych wspomnień

Założenia konserwacji instalacji Szkoła nr 6

 

Porzucona szkoła albo Szkoła nr 6 – Naprawy

Realizacje w ramach programu konserwacji instalacji

Szkoła nr 6

 

Pomnik dla bezużytecznych rzeczy

Uzupełnienie problematyki konserwatorskiej

 

Leczenie za pomocą wspomnień

Podsumowanie

 

Bibliografia

Summary