Helion


Szczegóły ebooka

Jak rozliczać wpłaty na PPK - zasady i terminy

Jak rozliczać wpłaty na PPK - zasady i terminy

Podstawą naliczania wpłat na PPK jest przychód pracownika, a więc podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania tzw. limitu 30-krotności, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Czy od wypłaty premii za okres przed wstąpieniem do PPK płatnik również musi naliczyć i dokonać wpłat na PPK? Jaka jest podstawa naliczenia wpłat na PPK przy wypłacie premii i nagrody jubileuszowej? Co z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku gdy wpłata do operatora PPK trafi w tym samym miesiącu, ale już po wypłacie wynagrodzenia?NIENIENIENIENIETAKNIENIENIE

  • Tytuł: Jak rozliczać wpłaty na PPK - zasady i terminy
  • Autor: Izabela Nowacka
  • ISBN Ebooka: 978-83-269-9502-6, 9788326995026
  • Data wydania ebooka: 2020-12-01
  • Identyfikator pozycji: e_1w1z
  • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka