Helion


Szczegóły ebooka

Zawieszenie przepisów prawa pracy, pogorszenie warunków zatrudnienia - 18 PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK DLA PRACODAWCÓW

Zawieszenie przepisów prawa pracy, pogorszenie warunków zatrudnienia - 18 PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK DLA PRACODAWCÓW


Z e-booka Zawieszenie przepisów prawa pracy, pogorszenie warunków zatrudnienia - 18 PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK DLA PRACODAWCÓW dowiesz się: • Czy decyzja szefa firmy o zawieszeniu regulacji wewnętrznych może być arbitralna, czy też musi on zasięgnąć opinii pracowników lub związków zawodowych? • Czy wewnętrzne przepisy prawa pracy można zawiesić bez żadnych ograniczeń, czy muszą do tego zaistnieć jakieś specjalne przesłanki? • Na jaki czas można ograniczyć uprawnienia pracownicze w drodze porozumienia z załogą? • Jakie konkretnie przepisy mogą zostać zawieszone? • Czy pracownik, któremu nie wypłacono należnego świadczenia, może wnieść pozew do sądu i przedstawić dowody na to, że w rzeczywistości sytuacja finansowa pracodawcy była dużo lepsza, niż to przedstawiał, a co za tym idzie – w ogóle nie było podstaw do zawierania porozumienia o zawieszeniu przepisów? • Czy zawierając porozumienie o zawieszeniu przepisów wewnętrznych, można pracownikom czasowo obciąć etaty? • A czy można zawiesić wewnętrzne przepisy, które dopiero mają zacząć obowiązywać, ponieważ zostały wprowadzone przed pandemią, kiedy sytuacja firmy była lepsza? • Czy zawarte porozumienie o zawieszeniu przepisów wewnętrznych podlega kontroli sądu lub innego organu? • Czy po zakończeniu okresu obowiązywania porozumienia prawo do świadczeń zawieszonych ulega reaktywacji? Sprawdź odpowiedzi naszego eksperta i uniknij kłopotliwych sporów przed sądem.