Szczegóły ebooka

Radykałowie polistopadowi i nowoczesna galaktyka pojęć (1832-1888)

Radykałowie polistopadowi i nowoczesna galaktyka pojęć (1832-1888)

Piotr Kuligowski

Ebook

Z pozoru wszystko było takie jak zwykle – rozrzucone książki, fragmenty nieukończonego rękopisu, spotkanie, do którego nie doszło, kolejna głośna kłótnia w Hotelu Taranne. A potem kolejne zadrukowane szpalty czasopism, w których autorzy wyrażali wzajemne pretensje i ubolewali nad utraconą jednością niedawnych towarzyszy broni. Wstrząsy docierały jednak do tej wspólnoty także z zewnątrz. To doniesienia o kolejnych ofiarach na ziemiach polskich, alarmistyczne raporty o potędze Rosji, reakcje opinii publicznej Zachodu na sprawę polską, a także zetknięcie z szeregiem nieznanych na ziemiach polskich zjawisk społecznych czy gospodarczych. Te pojedyncze, rozchwiane emocje – obawy, nadzieje, wzmożenia, rozczarowania – w szerszej perspektywie przyczyniły się do istotnych przesunięć w obrębie wyobraźni politycznej. Splot czynników i koniunktur poskutkował bowiem wytworzeniem zestawu narzędzi analitycznych umożliwiających konfrontację z szeregiem wyzwań unowocześniającego się świata. Słowem, polityczny mikro-kosmos radykałów, o których traktuje niniejsza książka, utkany był z pędzących ku nowoczesności pojęć.

 

Piotr Kuligowski – w 2019 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: historia XIX w., historia idei i pojęć, metodologia historii. Realizował granty Preludium i Etiuda, przyznane przez Narodowe Centrum Nauki. Stypendysta rektora UAM, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (w ramach Stypendium im. Iwanowskiej) oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Redaktor „Praktyki Teoretycznej”. Publikował m.in. w czasopismach takich, jak „Contributions to the History of Concepts”, „History of European Ideas", „Slovene. International Journal of Slavic Studies”, „Cahiers Charles Fourier”, „Kwartalnik Historyczny”.

Wykaz skrótów

Podziękowania

Wstęp

Radykałowie polistopadowi na rozdrożach

Z dziejów nienapisanego traktatu

O „radykalne nazwisko”: rozważania terminologiczne

Baza źródłowa i literatura

Oswajanie przemieszczonej wyobraźni. Radykałowie wobec procesu ideologizacji

Między stalinowskim materializmem a materialnością języka

Przewrócenie wszystkich pojęć… i powrót

O „jedność i zbratnienie”

Od demokracji do demokratyzmu

Izmy – w kręgu pojęć walczących

Konkluzja

Zaczarowanie świata w służbie modernizacji. Radykałowie między nauką i religią

Synteza „szkiełka i wiary”

„Chrześcijaństwo to komunizm”

Jakiej religii radykałowie potrzebują?

„Błyska światło nowoczesnej cywilizacji”

Wobec „piekła przemysłu”

Konkluzja

Widma bestii, wizje ludu. Radykałowie wobec modernizacji społeczeństw

Stugłowa hydra

Kapitaliści i tłuszcza, czyli wobec Żydów i „Moskali”

Proletariat – między partykularnością a uniwersalnością

Od „europejskiego ludu” do odrębnej klasy

Rekognoskować nieprzyjaciela, zlewać się w naród

Konkluzja

Czy może istnieć państwo polskie? Zmagania radykałów z modernizacją polityczną

Partyjne swary i tułacza sfera publiczna

Armia narodowa i polski Spartakus

Powstańcy uczą się czytać

Czarne słońce, czyli sen o masowej mobilizacji

Kto ma w Polsce swoje państwo?

Konkluzja

Zakończenie

Aneks metodologiczny i teoretyczny

Aneks 1. Orientacje badawcze w historii idei

Aneks 2. Teoria modernizacji i jej operacjonalizacja

Bibliografia

  • Tytuł: Radykałowie polistopadowi i nowoczesna galaktyka pojęć (1832-1888)
  • Autor: Piotr Kuligowski
  • ISBN: 978-83-242-6489-6, 9788324264896
  • Data wydania: 2020-12-04
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1w4c
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS