Szczegóły ebooka

Taczka occiarza

Taczka occiarza

Wojciech Bogusławski

Ebook

Publikacja zawiera opracowany według zasad nowoczesnego edytorstwa naukowego dramat Taczka occiarza Wojciecha Bogusławskiego, wystawiany od 1790 do 1793 roku, wydany w ósmym tomie Dzieł dramatycznych autora. Tekst sztuki opatrzono objaśnieniami językowymi i rzeczowymi, wykazem znaków i skrótów, zasadami transkrypcji oraz aparatem krytycznym. Dramę poprzedza wstęp historyczno-literacki, zawierający informacje na temat Louisa-Sebastiena Merciera, autora oryginału, i jego poglądów na teatr, z uwzględnieniem różnic między La Brouette du vinaigrier a polskim przekładem utworu. We Wprowadzeniu do lektury opisano również problem gatunku i sposób kreacji postaci. Wiele uwagi poświęcono piosence occiarza – głównego bohatera dzieła, a także kontekstowi społeczno-politycznemu, związanemu z walką o prawa mieszczan w czasie Sejmu Czteroletniego.

*

Niniejsze wydanie Taczki occiarza w opracowaniu młodej badaczki łódzkiej Agnieszki Kozyry, pod redakcją naukową Barbary Wolskiej, doskonale wpisuje się w kontekst spóźnionych obchodów ćwierćwiecza istnienia Sceny Narodowej. Edycja czyni zadość zasadom obowiązującym w naukowym edytorstwie utworów literackich, a dzięki rozważnej ingerencji Autorki w warstwę językową dzieła zachowany zostaje w nim koloryt czasów stanisławowskich. Dodatkowym walorem opracowania edytorskiego są doskonałe objaśnienia do tekstu. Staranne wydanie dramatu pozwala sądzić, że zyska uznanie ze strony Czytelników, a w szczególności tych zainteresowanych twórczością dramatyczną i kulturą literacką epoki Oświecenia.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Maksimowicz

Słowo wstępne               7

 

Wprowadzenie do lektury          9

„Taczka” w lamusie            9

Świadomość translatorska w oświeceniu. Wybrane zagadnienia 10

Louis-Sébastien Mercier – skandalista, szaleniec, wizjoner            15

La Brouette du vinaigrier a Taczka occiarza            20

Postaci sztuki        24

Echa poglądów Benjamina Franklina w Taczce occiarza. Kwestia mieszczańska w Polsce czasu Sejmu Wielkiego 30

Komedia – dramat mieszczański – melodramat   40

„Niezwyczajna piosneczka” i jej metamorfozy     50

„Z taczką i na taczce” – osiemnastowieczna i współczesna recepcja utworu          60

 

Taczka occiarza – komedia w trzech aktach z francuskiej pana Merciera przełożona (1790)      67

 

Komentarz edytorski     143

Wykaz znaków i skrótów 143

Zasady transkrypcji            144

Aparat krytyczny 146

 

Bibliografia         147

 

Spis ilustracji      151

 

Indeks nazwisk 153

  • Tytuł: Taczka occiarza
  • Autor: Wojciech Bogusławski
  • ISBN: 978-83-8142-497-4, 9788381424974
  • Data wydania: 2020-12-09
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1w7j
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego