Helion


Szczegóły ebooka

Współczesne koncepcje innowacji

Współczesne koncepcje innowacji


Publikacja jest skierowana do studentów, doktorantów i młodych badaczy. Zamierzeniem autorki nie było opracowanie podręcznika akademickiego, w którym można znaleźć wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu zarządzania innowacjami. Głównym celem monografii jest prezentacja współczesnych koncepcji, a przede wszystkim kierunków rozwoju innowacji. Podstawą analiz stały się koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz przewidywane przez analityków megatrendy, które będą kształtowały świat w kolejnych latach.

Obecnie technologia uznawana jest za jeden z głównych czynników, które wpływają na wszystkie aspekty życia ludzkiego. Stopień zaawansowania nowoczesnych technologii i ich wszechobecność sprawiają, że innowacyjne rozwiązania mają coraz większy wpływ na życie ludzi oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw. Dlatego w publikacji dużo uwagi poświęcono innowacjom technologicznym, zwłaszcza tym, które mogą stanowić podstawę do tworzenia nowości w innych sektorach (np. technologie graniczne, kluczowe technologie wspomagające). W monografii poruszono także problematykę innowacji w obszarze ekologii i w sferze społecznej oraz podjęto próbę identyfikacji kierunków jej rozwoju w Europie i na świecie.

Wstęp               7

 

Część I – Innowacje     11

 

 1. Innowacje – koncepcje i modele     13
  1. Postrzeganie innowacji 13
  2. Rozwój koncepcji innowacji       17
  3. Proces innowacyjny i jego modele          25

 

Część II – Podstawowe zjawiska towarzyszące innowacjom   33

 

 1. Transfer technologii               35
  1. Pojęcie i rodzaje transferu technologii  35
  2. Modele transferu technologii i jednostki wparcia dla transferu technologii         38
 2. Komercjalizacja        41
  1. Pojęcie komercjalizacji  41
  2. Strategie komercjalizacji              46
  3. Uwarunkowania wyboru strategii komercjalizacji            55
  4. „Doliny śmierci” w komercjalizacji           58
 3. Dyfuzja innowacji    61
  1. Pojęcie i proces dyfuzji innowacji            61
  2. Płaszczyzny, sposoby i uwarunkowania przebiegu procesów dyfuzji innowacji 65

 

Część III – Wyzwania i kierunki rozwoju innowacji na świecie              69

 

 1. Zrównoważony rozwój, megatrendy a kierunki rozwoju innowacji 71
  1. Zrównoważony rozwój 71
  2. Megatrendy i siły motoryczne rozwoju innowacji            81
  3. Odwrócone innowacje 92

 

Część IV – Kierunki rozwoju innowacji w Europie        99

 

 1. Kluczowe Technologie Wspomagające (KETs)           101
  1. Charakterystyka i rola kluczowych technologii wspomagających              101
  2. Kluczowe Technologie Wspomagające w Unii Europejskiej         105
  3. Kluczowe technologie wspomagające w Polsce                112
 2. Ekoinnowacje           121
  1. Technologie środowiskowe – źródło ekoinnowacji         121
  2. Ekoinnowacje i ich znaczenie dla przedsiębiorstw            125
  3. Ekoinnowacje w Europie i w Polsce         131
 3. Innowacje społeczne            141
  1. Charakterystyka i znaczenie innowacji społecznych        141
  2. Powstawanie i proces innowacji społecznych    148
  3. Przykłady innowacji społecznych w Europie i w Polsce  154

 

Zakończenie    165

 

Bibliografia       167