Szczegóły ebooka

Zbiór zadań z sieci komputerowych

Zbiór zadań z sieci komputerowych

Jerzy Kluczewski

Ebook

 

ZBIÓR ZADAŃ Z SIECI KOMPUTEROWYCH, to bogaty zasób zadań oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Dzięki niemu można samodzielnie lub pod kontrolą nauczyciela/wykładowcy, wykonać i zasymulować wiele zagadnień sieciowych na podstawie gotowych scenariuszy, kart laboratoryjnych oraz plików przygotowanych w programie Packet Tracer (wszystkie niezbędne pliki są dostępne do pobrania dla każdego posiadacza książki). Większość zadań sieciowych opisanych w podręczniku jest zgodna z wymaganiami IT na kierunku TECHNIK INFORMATYK w szkole średniej oraz z zagadnieniami poznawanymi przez studentów informatyki o specjalizacji SIECI KOMPUTEROWE.

Podręcznik obejmuje następującą tematykę:

- tworzenie różnych rodzajów topologii sieci,
- konfigurowanie i badanie adresacji IPV4 i IPV6,
- bezklasowa metoda przydzielania adresów statycznych adresacji IPV4,
- tworzenie prostej sieci bezprzewodowej oraz przewodowej,
- badanie procesu enkapsulacji i dekapsulacji,
- badanie protokołów ARP, ICMP, CDP, DNS,
- badania struktur ramek Ethernet 802.3, Ethernet II, 802.1Q,
- konfigurowanie tras statycznych IPV4 i IPV6,
- konfigurowanie i badanie statycznych tras zapasowych,
- konfigurowanie wymiany tras między obszarami routingu EIGRP, OSPF, RIP,
- konfigurowanie DHCP na routerze bezprzewodowym, kilku serwerów DHCP,
- przyporządkowanie adresów IP na podstawie adresów MAC,
- konfigurowanie dwóch routerów DHCP dla dwóch sieci,
- konfigurowanie protokołu DHCP SNOOPING,
- konfigurowanie i badanie protokołów RADIUS, NTP, NETFLOW, VTP,
- tworzenie wielopoziomowej topologii fizycznej, elementy sieci strukturalnej,
- tworzenie VLANów oraz ich konfigurowania,
- badanie statycznej i dynamicznej translacji adresów IP,
- filtrowanie ruchu FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IP, DNS, za pomocą ACL,
- konfigurowanie wirtualnej sieci prywatnej VPN.

Autorem książki jest Jerzy Kluczewski, długoletni instruktor Akademii CISCO CCNA. W swoim dorobku autorskim posiada już kilka publikacji książkowych na temat symulatora Packet Tracer. Swoje doświadczenie zdobywał podczas pracy w przemyśle, obecnie jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Spis treści
3
Spis treści
1 WSTĘP ............................................................................................................. 27
1.1 PRZEZNACZENIE CZĘŚCI 1 ZBIORU ZADAŃ ................................................................... 27
1.2 NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA .................................................................................. 27
1.3 WYMAGANIA SYSTEMOWE DOTYCZĄCE ZADAŃ ........................................................... 28
1.4 WSTĘPNE USTAWIENIA PROGRAMU ......................................................................... 29
1.5 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE (1-001) ..................................................................... 29
1.5.1 Cel zadania .............................................................................................. 29
1.5.2 Opis technologii sieciowej ....................................................................... 29
1.5.3 Wymagane urządzenia ............................................................................ 29
1.5.4 Przygotowanie topologii ......................................................................... 30
1.5.5 Założenia do zadania ............................................................................... 30
1.5.6 Przebieg zadania ..................................................................................... 30
1.5.7 Sprawozdanie .......................................................................................... 31
1.5.8 Wyniki ................................................................................................. 31
1.5.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 33
2 PROTOKÓŁ IP ................................................................................................... 37
2.1 KONFIGUROWANIE ADRESACJI IPV4 (2-001) ................................................... 37
2.1.1 Cel zadania .............................................................................................. 37
2.1.2 Opis technologii sieciowej ....................................................................... 37
2.1.3 Wymagane urządzenia ............................................................................ 37
2.1.4 Przygotowanie topologii ......................................................................... 37
2.1.5 Założenia do zadania ............................................................................... 37
2.1.6 Przebieg zadania ..................................................................................... 38
2.1.7 Sprawozdanie .......................................................................................... 38
2.1.8 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 39
2.2 BADANIE ADRESACJI IPV4 (2-002) ................................................................... 39
2.2.1 Cel zadania .............................................................................................. 39
2.2.2 Opis technologii sieciowej ....................................................................... 39
2.2.3 Wymagane urządzenia ............................................................................ 39
2.2.4 Przygotowanie topologii ......................................................................... 39
2.2.5 Założenia do zadania ............................................................................... 40
2.2.6 Przebieg zadania ..................................................................................... 40
2.2.7 Sprawozdanie .......................................................................................... 40
2.2.8 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 42
2.3 PODSTAWOWE KONFIGUROWANIE ADRESACJI IPV6 (2-003) ......................... 42
Spis treści
4
2.3.1 Cel zadania .............................................................................................. 42
2.3.2 Opis technologii sieciowej ....................................................................... 42
2.3.3 Wymagane urządzenia ............................................................................ 43
2.3.4 Przygotowanie topologii ......................................................................... 43
2.3.5 Założenia do zadania ............................................................................... 43
2.3.6 Przebieg zadania ..................................................................................... 43
2.3.7 Sprawozdanie .......................................................................................... 44
2.3.8 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 45
2.4 BADANIE ADRESACJI IPV6 (2-004) ................................................................... 45
2.4.1 Cel zadania .............................................................................................. 45
2.4.2 Opis technologii sieciowej ....................................................................... 45
2.4.3 Wymagane urządzenia ............................................................................ 45
2.4.4 Przygotowanie topologii ......................................................................... 45
2.4.5 Założenia do zadania ............................................................................... 45
2.4.6 Przebieg zadania ..................................................................................... 46
2.4.7 Sprawozdanie .......................................................................................... 46
2.4.8 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 48
3 ZASTOSOWANIE CIDR-VLSM ............................................................................. 51
3.1 CDIR-VLSM (3-001) .......................................................................................... 51
3.1.1 Cel zadania .............................................................................................. 51
3.1.2 Opis technologii sieciowej ....................................................................... 51
3.1.3 Wymagane urządzenia ............................................................................ 51
3.1.4 Przygotowanie topologii ......................................................................... 51
3.1.5 Założenia do zadania ............................................................................... 52
3.1.6 Przebieg zadania ..................................................................................... 52
3.1.7 Sprawozdanie .......................................................................................... 54
3.1.8 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 56
3.2 CDIR-VLSM (3-002) .......................................................................................... 56
3.2.1 Cel zadania .............................................................................................. 56
3.2.2 Opis technologii sieciowej ....................................................................... 56
3.2.3 Wymagane urządzenia ............................................................................ 56
3.2.4 Przygotowanie topologii ......................................................................... 56
3.2.5 Przebieg zadania ..................................................................................... 57
3.2.6 Sprawozdanie .......................................................................................... 57
3.2.7 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 63
4 TOPOLOGIE SIECIOWE ...................................................................................... 67
4.1 TOPOLOGIA SINGLE RING (4-001) .................................................................... 67
4.1.1 Cel zadania .............................................................................................. 67
Spis treści
5
4.1.2 Wymagane urządzenia ............................................................................ 67
4.1.3 Topologia i założenia ............................................................................... 67
4.1.4 Przebieg zadania ..................................................................................... 68
4.1.5 Sprawozdanie .......................................................................................... 68
4.1.6 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 68
4.2 TOPOLOGIA DOUBLE RING (4-002) .................................................................. 68
4.2.1 Cel zadania .............................................................................................. 68
4.2.2 Wymagane urządzenia ............................................................................ 69
4.2.3 Topologia i założenia ............................................................................... 69
4.2.4 Przebieg zadania ..................................................................................... 69
4.2.5 Sprawozdanie .......................................................................................... 70
4.2.6 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 70
4.3 TOPOLOGIA PARTIAL MESH (4-003) ................................................................ 70
4.3.1 Cel zadania .............................................................................................. 70
4.3.2 Wymagane urządzenia ............................................................................ 71
4.3.3 Topologia i założenia ............................................................................... 71
4.3.4 Sprawozdanie .......................................................................................... 71
4.3.5 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 72
4.4 TOPOLOGIA FULL MESH (4-004) ...................................................................... 72
4.4.1 Cel zadania .............................................................................................. 72
4.4.2 Wymagane urządzenia ............................................................................ 72
4.4.3 Topologia i założenia ............................................................................... 72
4.4.4 Sprawozdanie .......................................................................................... 73
4.4.5 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 74
4.5 TOPOLOGIA HIERARCHICZNA (4-005) .............................................................. 74
4.5.1 Cel zadania .............................................................................................. 74
4.5.2 Wymagane urządzenia ............................................................................ 74
4.5.3 Topologia i założenia ............................................................................... 74
4.5.4 Sprawozdanie .......................................................................................... 75
4.5.5 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 76
4.6 TOPOLOGIA GWIAZDY (4-006) ........................................................................ 76
4.6.1 Cel zadania .............................................................................................. 76
4.6.2 Wymagane urządzenia ............................................................................ 76
4.6.3 Topologia i założenia ............................................................................... 76
4.6.4 Sprawozdanie .......................................................................................... 77
4.6.5 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 78
4.7 TOPOLOGIA GWIAZDY ROZSZERZONEJ (4-007) ............................................... 78
4.7.1 Cel zadania .............................................................................................. 78
4.7.2 Wymagane urządzenia ............................................................................ 78
Spis treści
6
4.7.3 Topologia i założenia ............................................................................... 78
4.7.4 Sprawozdanie .......................................................................................... 79
4.7.5 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 79
5 ROUTING STATYCZNY ....................................................................................... 83
5.1 ROUTING STATYCZNY IPV4 (5-001) .................................................................. 83
5.1.1 Cel zadania .............................................................................................. 83
5.1.2 Wymagane urządzenia ............................................................................ 83
5.1.3 Topologia i założenia ............................................................................... 83
5.1.4 Przebieg zadania ..................................................................................... 83
5.1.5 Sprawozdanie .......................................................................................... 84
5.1.6 Wyniki: ................................................................................................. 84
5.1.7 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 85
5.2 ROUTINGSTATYCZNY IPV4 (5-002) .................................................................. 85
5.2.1 Cel zadania .............................................................................................. 85
5.2.2 Opis technologii sieciowej ....................................................................... 85
5.2.3 Wymagane urządzenia ............................................................................ 85
5.2.4 Przygotowanie topologii ......................................................................... 85
5.2.5 Założenia do zadania ............................................................................... 86
5.2.6 Przebieg zadania ..................................................................................... 86
5.2.7 Sprawozdanie .......................................................................................... 87
5.2.8 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 90
5.3 ROUTING STATYCZNY IPV6 (5-003) .................................................................. 90
5.3.1 Cel zadania .............................................................................................. 90
5.3.2 Opis technologii sieciowej ....................................................................... 90
5.3.3 Wymagane urządzenia ............................................................................ 90
5.3.4 Przygotowanie topologii ......................................................................... 90
5.3.5 Założenia do zadania ............................................................................... 91
5.3.6 Przebieg zadania ..................................................................................... 91
5.3.7 Sprawozdanie .......................................................................................... 94
5.4 ROUTING STATYCZNY IPV6 (5-004) .................................................................. 96
5.4.1 Cel zadania .............................................................................................. 96
5.4.2 Opis technologii sieciowej ....................................................................... 96
5.4.3 Wymagane urządzenia ............................................................................ 96
5.4.4 Przygotowanie topologii ......................................................................... 96
5.4.5 Założenia do zadania ............................................................................... 96
5.4.6 Przebieg zadania ..................................................................................... 97
5.4.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 100
5.5 STATYCZNA TRASA ZAPASOWA IPV4 (5-005) ................................................. 101
5.5.1 Cel zadania ............................................................................................ 101
Spis treści
7
5.5.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 101
5.5.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 101
5.5.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 101
5.5.5 Założenia do zadania ............................................................................. 101
5.5.6 Przebieg zadania ................................................................................... 101
5.5.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 104
5.5.8 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 106
5.6 WIELE TRAS STATYCZNYCH IPV4 (5-006) ....................................................... 107
5.6.1 Cel zadania ............................................................................................ 107
5.6.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 107
5.6.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 107
5.6.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 107
5.6.5 Założenia do zadania ............................................................................. 107
5.6.6 Przebieg zadania ................................................................................... 108
5.6.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 108
5.7 WIELE TRAS STATYCZNYCH IPV6 (5-007) ....................................................... 109
5.7.1 Cel zadania ............................................................................................ 109
5.7.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 109
5.7.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 109
5.7.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 109
5.7.5 Założenia do zadania ............................................................................. 109
5.7.6 Topologia logiczna ................................................................................ 110
5.7.7 Przebieg zadania ................................................................................... 110
5.7.8 Sprawozdanie ........................................................................................ 111
5.7.9 Wyniki ............................................................................................... 111
5.7.10 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 111
6 BADANIE MODELU OSI ................................................................................... 115
6.1 PROTOKÓŁ ICMP – CZEŚĆ 1 (6-001) .............................................................. 115
6.1.1 Cel zadania ............................................................................................ 115
6.1.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 115
6.1.3 Przygotowanie topologii ....................................................................... 115
6.1.4 Założenia do zadania ............................................................................. 115
6.1.5 Przebieg zadania ................................................................................... 116
6.1.6 Sprawozdanie ........................................................................................ 120
6.1.7 Wyniki 120
6.1.8 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 122
6.2 PROTOKÓŁ ICMP – CZĘŚĆ 2 (6-002) ............................................................... 122
6.2.1 Cel zadania ............................................................................................ 122
6.2.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 122
Spis treści
8
6.2.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 122
6.2.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 123
6.2.5 Założenia do zadania ............................................................................. 123
6.2.6 Przebieg zadania ................................................................................... 123
6.2.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 127
6.2.8 Wyniki ............................................................................................... 127
6.2.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 129
6.3 BADANIE PROTOKOŁU ARP – CZĘŚĆ 1 (6-003) ............................................... 130
6.3.1 Cel zadania ............................................................................................ 130
6.3.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 130
6.3.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 130
6.3.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 130
6.3.5 Założenia do zadania ............................................................................. 131
6.3.6 Przebieg zadania ................................................................................... 131
6.3.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 132
6.3.8 Wyniki ............................................................................................... 132
6.3.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 133
6.4 PROTOKÓŁ ARP (6-004) ................................................................................. 134
6.4.1 Cel zadania ............................................................................................ 134
6.4.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 134
6.4.3 Przygotowanie topologii ....................................................................... 134
6.4.4 Założenia do zadania ............................................................................. 135
6.4.5 Przebieg zadania ................................................................................... 135
6.4.6 Sprawozdanie ........................................................................................ 135
6.4.7 Wyniki ............................................................................................... 136
6.5 PROTOKÓŁ CDP – CZĘŚĆ 1 (6-005) ................................................................ 138
6.5.1 Cel zadania ............................................................................................ 138
6.5.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 138
6.5.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 138
6.5.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 138
6.5.5 Założenia do zdania ............................................................................... 139
6.5.6 Przebieg zadania ................................................................................... 139
6.5.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 139
6.5.8 Wyniki ............................................................................................... 140
6.5.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 141
6.6 PROTOKÓŁ CDP – CZĘŚĆ 2 (6-006) ................................................................. 141
6.6.1 Cel zadania ............................................................................................ 141
6.6.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 142
6.6.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 142
Spis treści
9
6.6.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 142
6.6.5 Założenia do zadania ............................................................................. 142
6.6.6 Przebieg zadania ................................................................................... 142
6.6.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 143
6.6.8 Wyniki ............................................................................................... 143
6.7 PROTOKÓŁ DNS (6-007) ................................................................................. 144
6.7.1 Cel zadania ............................................................................................ 144
6.7.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 144
6.7.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 144
6.7.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 144
6.7.5 Założenia do zadania ............................................................................. 145
6.7.6 Przebieg zadania ................................................................................... 146
6.7.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 146
6.7.8 Wyniki ............................................................................................... 146
6.7.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 147
6.8 PROTOKÓŁ ETHERNET 802.3 (6-008 ) ............................................................ 147
6.8.1 Cel zadania ............................................................................................ 147
6.8.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 147
6.8.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 148
6.8.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 148
6.8.5 Założenia do zadania ............................................................................. 148
6.8.6 Przebieg zadania ................................................................................... 148
6.8.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 149
6.8.8 Wyniki ............................................................................................... 149
6.8.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 151
6.9 PROTOKÓŁ ETHERNET 802.1Q (6-009) .......................................................... 151
6.9.1 Cel zadania ............................................................................................ 151
6.9.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 151
6.9.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 151
6.9.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 151
6.9.5 Założenia do zadania ............................................................................. 151
6.9.6 Przebieg zadania ................................................................................... 152
6.9.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 153
6.9.8 Wyniki ............................................................................................... 154
6.9.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 155
6.10 PROTOKÓŁ FTP (6-010) .................................................................................. 156
6.10.1 Cel zadania ............................................................................................ 156
6.10.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 156
6.10.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 156
Spis treści
10
6.10.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 156
6.10.5 Założenia do zadania ............................................................................. 156
6.10.6 Przebieg zadania ................................................................................... 157
6.10.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 158
6.10.8 Wyniki ............................................................................................... 158
6.10.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 160
6.11 PROTOKÓŁ HTTP (6-011) ................................................................................. 161
6.11.1 Cel zadania ............................................................................................ 161
6.11.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 161
6.11.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 161
6.11.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 161
6.11.5 Założenia do zadania ............................................................................. 162
6.11.6 Przebieg zadania ................................................................................... 162
6.11.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 162
6.11.8 Wyniki ............................................................................................... 163
6.12 PROTOKOŁY SMTP/POP3 (6-012) .................................................................. 163
6.12.1 Cel zadania ............................................................................................ 163
6.12.2 Opis technologii sieciowej SMTP ........................................................... 163
6.12.3 Opis technologii sieciowej POP3 ............................................................ 163
6.12.4 Wymagane urządzenia .......................................................................... 163
6.12.5 Przygotowanie topologii ....................................................................... 164
6.12.6 Założenia do zadania ............................................................................. 164
6.12.7 Przebieg zadania ................................................................................... 165
6.12.8 Sprawozdanie ........................................................................................ 166
6.12.9 Wyniki ............................................................................................... 166
6.12.10 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 167
6.13 PROTOKÓŁ TCP (6-013).................................................................................. 168
6.13.1 Cel zadania ............................................................................................ 168
6.13.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 168
6.13.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 168
6.13.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 168
6.13.5 Założenia do zadania ............................................................................. 169
6.13.6 Przebieg zadania ................................................................................... 169
6.13.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 170
6.13.8 Wyniki ............................................................................................... 170
6.13.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 176
6.14 PROTOKÓŁ UDP (6-014) ................................................................................. 177
6.14.1 Cel zadania ............................................................................................ 177
6.14.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 177
Spis treści
11
6.14.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 177
6.14.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 177
6.14.5 Założenia do zadania ............................................................................. 177
6.14.6 Przebieg zadania ................................................................................... 178
6.14.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 179
6.14.8 Wyniki ............................................................................................... 179
6.14.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 181
6.15 PROTOKÓŁ TFTP (6-015) ................................................................................ 181
6.15.1 Cel zadania ............................................................................................ 181
6.15.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 181
6.15.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 182
6.15.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 182
6.15.5 Założenia do zadania ............................................................................. 182
6.15.6 Przebieg zadania ................................................................................... 183
6.15.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 183
6.15.8 Wyniki ............................................................................................... 184
6.15.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 185
6.16 PROTOKÓŁ VTP (6-016) ................................................................................. 185
6.16.1 Cel zadania ............................................................................................ 185
6.16.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 185
6.16.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 185
6.16.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 186
6.16.5 Założenia do zadania ............................................................................. 186
6.16.6 Przebieg zadania ................................................................................... 187
6.16.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 187
6.16.8 Wyniki ............................................................................................... 187
6.16.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 190
7 PROTOKOŁY ROUTINGU DYNAMICZNEGO ...................................................... 193
7.1 PROTOKÓŁ RIPV1 (7-001) .............................................................................. 193
7.1.1 Cel zadania ............................................................................................ 193
7.1.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 193
7.1.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 193
7.1.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 193
7.1.5 Założenia do zadania ............................................................................. 193
7.1.6 Przebieg zadania ................................................................................... 194
7.1.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 194
7.1.8 Wyniki ............................................................................................... 194
7.1.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 196
7.2 PROTOKÓŁ RIPV2 (7-002) .............................................................................. 196
Spis treści
12
7.2.1 Cel zadania ............................................................................................ 196
7.2.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 196
7.2.3 Przygotowanie topologii ....................................................................... 197
7.2.4 Założenia do zadania ............................................................................. 197
7.2.5 Przebieg zadania ................................................................................... 197
7.2.6 Sprawozdanie ........................................................................................ 197
7.2.7 Wyniki ............................................................................................... 198
7.3 KONFIGUROWANIE RIPV2 (7-003) ................................................................. 200
7.3.1 Cel zadania ............................................................................................ 200
7.3.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 200
7.3.3 Topologia i założenia ............................................................................. 200
7.3.4 Przebieg zadania ................................................................................... 201
7.3.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 202
7.3.6 Wyniki ............................................................................................... 202
7.3.7 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 204
7.4 KONFIGUROWANIE RIPV2 (7-004) ................................................................. 204
7.4.1 Cel zadania ............................................................................................ 204
7.4.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 204
7.4.3 Topologia i założenia ............................................................................. 204
7.4.4 Przebieg zadania ................................................................................... 205
7.4.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 205
7.4.6 Wyniki ............................................................................................... 206
7.4.7 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 208
7.5 PROTOKÓŁ RIPNG – CZĘŚĆ 1 (7-005) .............................................................. 208
7.5.1 Cel zadania ............................................................................................ 208
7.5.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 208
7.5.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 208
7.5.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 209
7.5.5 Założenia do zadania ............................................................................. 209
7.5.6 Przebieg zadania ................................................................................... 211
7.5.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 212
7.5.8 Wyniki ............................................................................................... 212
7.5.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 215
7.6 PROTOKÓŁ RIPNG – CZĘŚĆ 2 (7-006) .............................................................. 216
7.6.1 Cel zadania ............................................................................................ 216
7.6.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 216
7.6.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 216
7.6.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 216
7.6.5 Założenia do zadania ............................................................................. 216
Spis treści
13
7.6.6 Przebieg zadania ................................................................................... 218
7.6.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 219
7.6.8 Wyniki ............................................................................................... 219
7.7 TRASA ZAPASOWA W PROTOKOLE RIPV2 (7-007) ......................................... 221
7.7.1 Cel zadania ............................................................................................ 221
7.7.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 221
7.7.3 Przygotowanie topologii ....................................................................... 221
7.7.4 Założenia do zadania ............................................................................. 221
7.7.5 Przebieg zadania ................................................................................... 221
7.7.6 Sprawozdanie ........................................................................................ 224
7.7.7 Wyniki ............................................................................................... 224
7.7.8 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 225
7.8 PROTOKÓŁ RIPV2 W PRZEŁĄCZNIKU 3650 (7-008) ........................................ 226
7.8.1 Cel zadania ............................................................................................ 226
7.8.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 226
7.8.3 Topologia i założenia ............................................................................. 227
7.8.4 Przebieg zadania ................................................................................... 228
7.8.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 228
7.8.6 Wyniki ............................................................................................... 228
7.9 PROTOKÓŁ EIGRPV4 (7-009) .......................................................................... 230
7.9.1 Cel zadania ............................................................................................ 230
7.9.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 230
7.9.3 Wymagane urządzenia: ......................................................................... 231
7.9.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 231
7.9.5 Założenia do zadania ............................................................................. 231
7.9.6 Przebieg zadania ................................................................................... 231
7.9.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 232
7.9.8 Wyniki ............................................................................................... 232
7.9.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 233
7.10 PROTOKÓŁ EIGRPV4 (7-010) .......................................................................... 233
7.10.1 Cel zadania ............................................................................................ 233
7.10.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 233
7.10.3 Topologia i założenia ............................................................................. 233
7.10.4 Przebieg zadania ................................................................................... 235
7.10.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 236
7.10.6 Wyniki ............................................................................................... 237
7.11 PROTOKÓŁ EIGRPV4 (7-011) .......................................................................... 239
7.11.1 Cel zadania ............................................................................................ 239
7.11.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 239
Spis treści
14
7.11.3 Topologia i założenia ............................................................................. 239
7.11.4 Przebieg zadania ................................................................................... 240
7.11.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 241
7.11.6 Wyniki ............................................................................................... 241
7.11.7 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 242
7.12 PROTOKÓŁ EIGRPV6 (7-012) .......................................................................... 243
7.12.1 Cel zadania ............................................................................................ 243
7.12.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 243
7.12.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 243
7.12.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 243
7.12.5 Założenia do zadania ............................................................................. 243
7.12.6 Przebieg zadania ................................................................................... 244
7.12.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 248
7.12.8 Wyniki ............................................................................................... 249
7.12.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 250
7.13 PROTOKÓŁ EIGRPV4 W PRZEŁĄCZNIKU 3650 (7-013) .................................... 251
7.13.1 Cel zadania ............................................................................................ 251
7.13.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 251
7.13.3 Topologia i założenia ............................................................................. 251
7.13.4 Przebieg zadania ................................................................................... 252
7.13.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 252
7.13.6 Wyniki ............................................................................................... 253
7.14 PROTOKÓŁ OSPFV2 (7-014) ........................................................................... 255
7.14.1 Cel zadania ............................................................................................ 255
7.14.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 255
7.14.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 255
7.14.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 255
7.14.5 Założenia do zadania ............................................................................. 256
7.14.6 Przebieg zadania ................................................................................... 256
7.14.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 256
7.14.8 Wyniki ............................................................................................... 257
7.14.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 258
7.15 PROTOKÓŁ OSPFV3 (7-015) ........................................................................... 259
7.15.1 Cel zadania ............................................................................................ 259
7.15.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 259
7.15.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 259
7.15.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 260
7.15.5 Założenia do zadania ............................................................................. 260
7.15.6 Przebieg zadania ................................................................................... 260
Spis treści
15
7.15.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 265
7.15.8 Wyniki ............................................................................................... 266
7.15.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 268
7.16 PROTOKÓŁ OSPFV2 (7-016) ........................................................................... 268
7.16.1 Cel zadania ............................................................................................ 268
7.16.2 Zastosowanie ........................................................................................ 269
7.16.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 269
7.16.4 Topologia i założenia ............................................................................. 269
7.16.5 Przebieg zadania ................................................................................... 270
7.16.6 Sprawozdanie ........................................................................................ 271
7.16.7 Wyniki ............................................................................................... 271
7.16.8 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 272
7.17 PROTOKÓŁ OSPF W PRZEŁĄCZNIKU 3650 (7-017) ......................................... 272
7.17.1 Cel zadania ............................................................................................ 272
7.17.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 272
7.17.3 Topologia i założenia ............................................................................. 273
7.17.4 Przebieg zadania ................................................................................... 274
7.17.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 274
7.17.6 Wyniki ............................................................................................... 274
7.18 PROTOKÓŁ EBGP (7-018) ............................................................................... 276
7.18.1 Cel zadania ............................................................................................ 276
7.18.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 277
7.18.3 Topologia i założenia ............................................................................. 277
7.18.4 Przebieg zadania ................................................................................... 277
7.18.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 281
7.18.6 Wyniki ............................................................................................... 282
8 REDYSTRYBUCJA TRAS ROUTINGU .................................................................. 287
8.1 REDYSTRYBUCJA TRAS EIGRPV4 – EIGRPV4 (8-001) ....................................... 287
8.1.1 Cel zadania ............................................................................................ 287
8.1.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 287
8.1.3 Topologia i założenia ............................................................................. 287
8.1.4 Przebieg zadania ................................................................................... 287
8.1.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 287
8.1.6 Wyniki ............................................................................................... 288
8.2 REDYSTRYBUCJA TRAS EIGRPV4 – OSPFV2 (8-002) ........................................ 289
8.2.1 Cel zadania ............................................................................................ 289
8.2.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 289
8.2.3 Topologia i założenia ............................................................................. 289
8.2.4 Przebieg zadania ................................................................................... 289
Spis treści
16
8.2.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 290
8.2.6 Wyniki ............................................................................................... 290
8.3 REDYSTRYBUCJA TRAS EIGRPV4 – RIPV2 (8-003) ........................................... 291
8.3.1 Cel zadania ............................................................................................ 291
8.3.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 291
8.3.3 Topologia i założenia ............................................................................. 291
8.3.4 Przebieg zadania ................................................................................... 291
8.3.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 292
8.3.6 Wyniki ............................................................................................... 292
8.4 REDYSTRYBUCJA TRAS OSPFV2 – OSPFV2 (8-004) ......................................... 293
8.4.1 Cel zadania ............................................................................................ 293
8.4.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 293
8.4.3 Topologia i założenia ............................................................................. 293
8.4.4 Przebieg zadania ................................................................................... 293
8.4.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 294
8.4.6 Wyniki ............................................................................................... 294
8.5 REDYSTRYBUCJA TRAS OSPFV2 – RIPV2 (8-005) ............................................ 295
8.5.1 Cel zadania ............................................................................................ 295
8.5.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 295
8.5.3 Topologia i założenia ............................................................................. 295
8.5.4 Przebieg zadania ................................................................................... 295
8.5.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 295
8.5.6 Wyniki ............................................................................................... 296
9 PROTOKÓŁ DHCP ........................................................................................... 301
9.1 PROTOKÓŁ DHCPV4 NA ROUTERZE BEZPRZEWODOWYM (9-001) ................ 301
9.1.1 Cel zadania ............................................................................................ 301
9.1.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 301
9.1.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 301
9.1.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 301
9.1.5 Założenia do zadania ............................................................................. 302
9.1.6 Przebieg zadania ................................................................................... 302
9.1.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 302
9.1.8 Wyniki ............................................................................................... 303
9.2 DHCPV4 – FILTROWANIE ADRESÓW MAC (9-002) ......................................... 303
9.2.1 Cel zadania ............................................................................................ 303
9.2.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 303
9.2.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 303
9.2.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 304
9.2.5 Założenia do zadania ............................................................................. 305
Spis treści
17
9.2.6 Przebieg zadania ................................................................................... 305
9.2.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 305
9.2.8 Wyniki ............................................................................................... 306
9.3 KONFIGUROWANIE DHCPV4 W JEDNYM ROUTERZE (9-003) ........................ 306
9.3.1 Cel zadania ............................................................................................ 306
9.3.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 306
9.3.3 Topologia i założenia ............................................................................. 306
9.3.4 Przebieg zadania ................................................................................... 307
9.3.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 308
9.3.6 Wyniki ............................................................................................... 308
9.4 KONFIGUROWANIE DHCPV4 W DWÓCH ROUTERACH (9-004) ...................... 309
9.4.1 Cel zadania ............................................................................................ 309
9.4.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 309
9.4.3 Topologia i założenia ............................................................................. 310
9.4.4 Przebieg zadania ................................................................................... 311
9.4.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 312
9.4.6 Wyniki ............................................................................................... 313
9.5 DHCPV4 SNOOPING (9-005) .......................................................................... 315
9.5.1 Cel zadania ............................................................................................ 315
9.5.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 315
9.5.3 Topologia i założenia ............................................................................. 315
9.5.4 Przebieg zadania ................................................................................... 316
9.5.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 317
9.5.6 Wyniki ............................................................................................... 318
9.5.7 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 318
9.6 DHCPV4 SNOOPING (9-006) .......................................................................... 318
9.6.1 Cel zadania ............................................................................................ 318
9.6.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 318
9.6.3 Topologia i założenia ............................................................................. 319
9.6.4 Przebieg zadania ................................................................................... 320
9.6.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 321
9.6.6 Wyniki ............................................................................................... 322
9.6.7 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 322
9.7 KONFIGUROWANIE DHCPV6 (9-007) ............................................................. 322
9.7.1 Cel zadania ............................................................................................ 322
9.7.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 323
9.7.3 Topologia i założenia ............................................................................. 323
9.7.4 Przebieg zadania ................................................................................... 325
9.7.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 326
Spis treści
18
9.7.6 Wyniki ............................................................................................... 327
10 LISTY ACL ....................................................................................................... 331
10.1 ACL ZEZWALAJĄCA NA RUCH FTP (10-001) .................................................... 331
10.1.1 Cel zadania ............................................................................................ 331
10.1.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 331
10.1.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 331
10.1.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 331
10.1.5 Założenia do zadania ............................................................................. 332
10.1.6 Przebieg zadania ................................................................................... 332
10.1.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 333
10.1.8 Wyniki ............................................................................................... 333
10.1.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 335
10.2 ACL ZEZWALAJĄCA NA RUCH HTTP (10-002) ................................................. 335
10.2.1 Cel zadania ............................................................................................ 335
10.2.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 336
10.2.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 336
10.2.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 336
10.2.5 Założenia do zadania ............................................................................. 336
10.2.6 Przebieg zadania ................................................................................... 337
10.2.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 338
10.2.8 Wyniki ............................................................................................... 338
10.2.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 340
10.3 ACL ZEZWALAJĄCA NA RUCH HTTPS (10-003) ............................................... 340
10.3.1 Cel zadania ............................................................................................ 340
10.3.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 340
10.3.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 341
10.3.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 341
10.3.5 Założenia do zadania ............................................................................. 341
10.3.6 Przebieg zadania ................................................................................... 342
10.3.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 342
10.3.8 Wyniki ............................................................................................... 343
10.3.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 345
10.4 ACL ZEZWALAJĄCA NA RUCH ICMP (10-004) ................................................. 345
10.4.1 Cel zadania ............................................................................................ 345
10.4.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 345
10.4.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 345
10.4.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 346
10.4.5 Założenia do zadania ............................................................................. 346
10.4.6 Przebieg zadania ................................................................................... 346
Spis treści
19
10.4.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 347
10.4.8 Wyniki ............................................................................................... 348
10.4.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 350
10.5 ACL BLOKUJĄCA RUCH HTTP (10-005) ........................................................... 350
10.5.1 Cel zadania ............................................................................................ 350
10.5.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 350
10.5.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 350
10.5.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 351
10.5.5 Założenia do zadania ............................................................................. 351
10.5.6 Przebieg zadania ................................................................................... 353
10.5.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 354
10.5.8 Wyniki ............................................................................................... 355
10.5.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 356
10.6 ACL BLOKUJĄCA RUCH ICMP (10-006) ........................................................... 356
10.6.1 Cel zadania ............................................................................................ 356
10.6.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 356
10.6.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 357
10.6.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 357
10.6.5 Założenia do zadania ............................................................................. 357
10.6.6 Przebieg zadania ................................................................................... 358
10.6.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 358
10.6.8 Wyniki ............................................................................................... 359
10.6.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 360
10.7 ACL ROZSZERZONA NUMEROWANA (10-007) ............................................... 360
10.7.1 Cel zadania ............................................................................................ 360
10.7.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 360
10.7.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 360
10.7.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 361
10.7.5 Założenia do zadania ............................................................................. 361
10.7.6 Przebieg zadania ................................................................................... 361
10.7.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 362
10.7.8 Wyniki ............................................................................................... 362
10.7.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 363
11 KONFIGUROWANIE URZĄDZEŃ ASA ............................................................... 367
11.1 KONFIGUROWANIE ASA 5506 – CZĘŚĆ 1 (11-001) ......................................... 367
11.1.1 Cel zadania ............................................................................................ 367
11.1.2 Założenia do zadania ............................................................................. 367
11.1.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 367
11.1.4 Przebieg zadania ................................................................................... 367
Spis treści
20
11.1.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 368
11.1.6 Wyniki ............................................................................................... 369
11.2 KONFIGUROWANIE ASA 5506 – CZĘŚĆ 2 (11-002) ......................................... 369
11.2.1 Cel zadania ............................................................................................ 369
11.2.2 Założenia do zadania ............................................................................. 370
11.2.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 370
11.2.4 Przebieg zadania ................................................................................... 370
11.2.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 372
11.2.6 Wyniki ............................................................................................... 372
11.3 KONFIGUROWANIE ASA 5506 – CZĘŚĆ 3 (11-003) ......................................... 373
11.3.1 Cel zadania ............................................................................................ 373
11.3.2 Założenia do zadania ............................................................................. 373
11.3.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 373
11.3.4 Dodatkowe wymagane pliki .................................................................. 373
11.3.5 Przebieg zadania ................................................................................... 373
11.3.6 Sprawozdanie ........................................................................................ 376
11.3.7 Wyniki: ............................................................................................... 376
11.4 KONFIGUROWANIE ASA 5506 – CZĘŚĆ 4 (11-004) ......................................... 377
11.4.1 Cel zadania ............................................................................................ 377
11.4.2 Założenia do zadania ............................................................................. 377
11.4.3 Dodatkowe wymagane pliki .................................................................. 377
11.4.4 Przebieg zadania ................................................................................... 377
11.4.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 382
11.4.6 Wyniki ............................................................................................... 382
12 WYBRANE TECHNOLOGIE SIECIOWE ............................................................... 387
12.1 KONFIGUROWANIE VTP ................................................................................ 387
12.1.1 Cel zadania ............................................................................................ 387
12.1.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 387
12.1.3 Topologia i założenia ............................................................................. 387
12.1.4 Sprawozdanie ........................................................................................ 390
12.1.5 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 391
12.2 PROTOKÓŁ RADIUS (12-002) ......................................................................... 391
12.2.1 Cel zadania ............................................................................................ 391
12.2.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 391
12.2.3 Topologia i założenia ............................................................................. 392
12.2.4 Sprawozdanie ........................................................................................ 393
12.2.5 Wyniki ............................................................................................... 394
12.3 TRANSLACJA STATYCZNA NAT (12-003) ......................................................... 394
12.3.1 Cel zadania ............................................................................................ 394
Spis treści
21
12.3.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 394
12.3.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 394
12.3.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 395
12.3.5 Założenia do zadania ............................................................................. 395
12.3.6 Przebieg zadania ................................................................................... 395
12.3.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 398
12.3.8 Wyniki ............................................................................................... 399
12.3.9 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 400
12.4 TRANSLACJA DYNAMICZNA NAT (12-004) ..................................................... 400
12.4.1 Cel zadania ............................................................................................ 400
12.4.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 400
12.4.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 400
12.4.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 401
12.4.5 Przebieg zadania ................................................................................... 401
12.4.6 Sprawozdanie ........................................................................................ 402
12.5 PROTOKÓŁ NTP (12-005) ............................................................................... 402
12.5.1 Wymagane urządzenia .......................................................................... 402
12.5.2 Założenia do zadania ............................................................................. 403
12.5.3 Przebieg zadania ................................................................................... 403
12.5.4 Sprawozdanie ........................................................................................ 405
12.5.5 Wyniki ............................................................................................... 405
12.5.6 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 408
12.6 PROTOKÓŁ NETFLOW (12-006)...................................................................... 408
12.6.1 Cel zadania ............................................................................................ 408
12.6.2 Opis technologii sieciowej ..................................................................... 408
12.6.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 408
12.6.4 Założenia do zadania ............................................................................. 409
12.6.5 Przebieg zadania ................................................................................... 409
12.6.6 Sprawozdanie ........................................................................................ 410
12.6.7 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 411
13 SIECI LOKALNE ............................................................................................... 415
13.1 PROSTA BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA (13-001) .................................... 415
13.1.1 Cel zadania ............................................................................................ 415
13.1.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 415
13.1.3 Wymagane pliki do topologii fizycznej .................................................. 415
13.1.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 415
13.1.5 Założenia do zadania ............................................................................. 416
13.1.6 Przebieg zadania ................................................................................... 416
13.1.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 424
Spis treści
22
13.1.8 Wyniki (dokumentacja sieci) ................................................................. 425
13.2 PROSTA PRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA (13-002) .......................................... 426
13.2.1 Cel zadania ............................................................................................ 426
13.2.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 426
13.2.3 Wymagane pliki do topologii fizycznej .................................................. 427
13.2.4 Założenia do zadania ............................................................................. 427
13.2.5 Przygotowanie topologii ....................................................................... 427
13.2.6 Przebieg zadania ................................................................................... 428
13.2.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 429
13.2.8 Wyniki (dokumentacja sieci) ................................................................. 430
14 WIELOPOZIOMOWE TOPOLOGIE FIZYCZNE ..................................................... 433
14.1 MIASTA-BUDYNKI-POMIESZCZENIA-SZAFY (1) .............................................. 433
14.1.1 Cel zadania ............................................................................................ 433
14.1.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 433
14.1.3 Wymagane pliki graficzne ..................................................................... 433
14.1.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 433
14.1.5 Założenia do zadania ............................................................................. 434
14.1.6 Przebieg zadania (instrukcja) ................................................................ 435
14.1.7 Sprawozdanie ........................................................................................ 460
14.1.8 Wyniki (dokumentacja) ......................................................................... 461
14.2 MIASTO-BUDYNEK-POMIESZCZENIA (14-002)............................................... 462
14.2.1 Cel zadania ............................................................................................ 462
14.2.2 Wymagane urządzenia .......................................................................... 463
14.2.3 Wymagane pliki graficzne ..................................................................... 463
14.2.4 Przygotowanie topologii ....................................................................... 463
14.2.5 Założenia do zadania ............................................................................. 464
14.2.6 Założenia do topologii logicznej ............................................................ 468
14.2.7 Przebieg zadania ................................................................................... 469
14.2.8 Sprawozdanie ........................................................................................ 469
14.2.9 Wyniki (dokumentacja) ......................................................................... 470
15 ZADANIA ŚREDNIO ZAAWANSOWANE ............................................................ 475
15.1 KONFIGUROWANIE VPN IPSEC (15-001) ........................................................ 475
15.1.1 Cel zadania ............................................................................................ 475
15.1.2 Założenia do zadania ............................................................................. 475
15.1.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 476
15.1.4 Przebieg zadania ................................................................................... 476
15.1.5 Sprawozdanie ........................................................................................ 480
15.1.6 Wyniki ............................................................................................... 481
Spis treści
23
15.2 VLAN-ROUTING (15-002) ............................................................................... 482
15.2.1 Cel zadania ............................................................................................ 482
15.2.2 Założenia do zadania ............................................................................. 482
15.2.3 Wymagane urządzenia .......................................................................... 483
15.2.4 Dodatkowe wymagane pliki .................................................................. 483
15.2.5 Przygotowanie topologii logicznej ......................................................... 483
15.2.6 Przygotowanie topologii fizycznej ......................................................... 484
15.2.7 Przebieg zadania ................................................................................... 484
15.2.8 Sprawozdanie ........................................................................................ 488
15.2.9 Wyniki ............................................................................................... 488
15.3 ROUTER-ON-A-STICK (15-003) ....................................................................... 489
15.3.1 Wymagane urządzenia .......................................................................... 489
15.3.2 Przebieg zadania ................................................................................... 490
15.3.3 Sprawozdanie ........................................................................................ 491
15.3.4 Wyniki ............................................................................................... 492
15.4 LISTY ACL ORAZ ROUTING OSPF (15-004) ...................................................... 493
15.4.1 Wymagane urządzenia .......................................................................... 493
15.4.2 Założenia ............................................................................................... 493
15.4.3 Przebieg zadania ................................................................................... 494
15.4.4 Sprawozdanie ........................................................................................ 494
16 DODATEK – WYBRANE STRUKTURY SIECIOWE ................................................ 501
16.1 PROTOKÓŁ ARP ............................................................................................. 501
16.2 PROTOKÓŁ CDP ............................................................................................. 502
16.3 PROTOKÓŁ SNAP ........................................................................................... 503
16.4 PROTOKÓŁ DNS ............................................................................................. 504
16.5 PROTOKÓŁ ICMP ........................................................................................... 506
16.6 PROTOKÓŁ FTP .............................................................................................. 507
16.7 PROTOKÓŁ TFTP ............................................................................................ 508
16.8 RAMKA ETHERNET II ...................................................................................... 509
16.9 RAMKA ETHERNET 802.3 ............................................................................... 510
16.10 RAMKA ETHERNET 802.1Q ........................................................................ 511
16.11 PROTOKÓŁ HTTP ........................................................................................ 512
16.12 PROTOKÓŁ TCP .......................................................................................... 512
16.13 PROTOKÓŁ DHCP V4 .................................................................................. 514
16.14 PROTOKÓŁ IPV4 ......................................................................................... 515
16.15 PROTOKÓŁ IPV6 ......................................................................................... 516
16.16 PROTOKÓŁ RIP V1 ...................................................................................... 517
16.17 PROTOKÓŁ RIP V2 ...................................................................................... 518
16.18 PROTOKÓŁ EIGRP V2 ................................................................................. 519
Spis treści
24
16.19 PROTOKÓŁ VTP .......................................................................................... 522
16.20 PROTOKÓŁ NETFLOW ................................................................................ 523
17 TRYB SYMULACJI ............................................................................................ 527
18 OBSŁUGA SNIFERA ......................................................................................... 535
18.1 WYMIENNOŚĆ INTERFEJSÓW SNIFFERA ........................................................ 535
18.2 ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ SNIFFEREM ....................................................... 536
18.3 OPIS ZAKŁADKI GUI W SNIFFERZE .................................................................. 538
19 LISTA PLIKÓW DOSTĘPNYCH NA SERWERZE FTP ............................................. 543

  • Tytuł: Zbiór zadań z sieci komputerowych
  • Autor: Jerzy Kluczewski
  • ISBN: 9788365645333, 9788365645333
  • Data wydania: 2020-12-20
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1wj9
  • Wydawca: ITStart