Helion


Szczegóły ebooka

Rozwiązania zadań z sieci komputerowych

Rozwiązania zadań z sieci komputerowych


ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z SIECI KOMPUTEROWYCH jest uzupełnieniem książki pt. ZBIÓR ZADAŃ Z SIECI KOMPUTEROWYCH. Stanowi ona kompletny zestaw rozwiązań zagadnień problemowych przedstawionych w powiązanej pozycji. Wśród rozwiązań możemy znaleźć, wypełnione karty pracy ucznia/studenta wraz z przykładowymi wnioskami. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli szkół średnich na kierunku: TECHNIK INFORMATYK oraz wykładowców uczelni kierunków IT o specjalizacji SIECI KOMPUTEROWE.

Wszystkie proponowane rozwiązania w postaci gotowych kart pracy oraz rozwiązanych problemów symulacyjnych w programie Packet Tracer stanowią dodatek, dla każdego posiadacza książki, które można pobrać wprost z serwera naszego wydawnictwa.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z SIECI KOMPUTEROWYCH, zgodnie z zawartością bliźniaczej pozycji, która mieści zbiór scenariuszy zadań do wykonania, zawiera następujące zagadnienia:

- tworzenie różnych rodzajów topologii sieci,
- konfigurowanie i badanie adresacji IPV4 i IPV6,
- bezklasowa metoda przydzielania adresów statycznych adresacji IPV4,
- tworzenie prostej sieci bezprzewodowej oraz przewodowej,
- badanie procesu enkapsulacji i dekapsulacji,
- badanie protokołów ARP, ICMP, CDP, DNS,
- badania struktur ramek Ethernet 802.3, Ethernet II, 802.1Q,
- konfigurowanie tras statycznych IPV4 i IPV6,
- konfigurowanie i badanie statycznych tras zapasowych,
- konfigurowanie wymiany tras między obszarami routingu EIGRP, OSPF, RIP,
- konfigurowanie DHCP na routerze bezprzewodowym, kilku serwerów DHCP,
- przyporządkowanie adresów IP na podstawie adresów MAC,
- konfigurowanie dwóch routerów DHCP dla dwóch sieci,
- konfigurowanie protokołu DHCP SNOOPING,
- konfigurowanie i badanie protokołów RADIUS, NTP, NETFLOW, VTP,
- tworzenie wielopoziomowej topologii fizycznej, elementy sieci strukturalnej,
- tworzenie VLANów oraz ich konfigurowania,
- badanie statycznej i dynamicznej translacji adresów IP,
- filtrowanie ruchu FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IP, DNS, za pomocą ACL,
- konfigurowanie wirtualnej sieci prywatnej VPN.

Autorem książki jest Jerzy Kluczewski, długoletni instruktor Akademii CISCO CCNA. W swoim dorobku autorskim posiada już kilka publikacji książkowych na temat symulatora Packet Tracer. Swoje doświadczenie zdobywał podczas pracy w przemyśle, obecnie jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

 

Spis treści
3
Spis treści
1 WSTĘP ............................................................................................................. 15
1.1 PRZEZNACZENIE CZĘŚCI 2 ZBIORU ZADAŃ ................................................................... 15
1.2 DODATKOWE WSKAZÓWKI DLA SPRAWDZAJĄCYCH ZADANIA .......................................... 16
1.3 NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA .................................................................................. 16
1.4 WYMAGANIA SYSTEMOWE DOTYCZĄCE ZADAŃ ........................................................... 17
1.5 WSTĘPNE USTAWIENIA PROGRAMU ......................................................................... 17
1.6 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE (1-001) ..................................................................... 18
1.6.1 Topologia ................................................................................................. 18
1.6.2 Wyniki ...................................................................................................... 18
1.6.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 20
2 PROTOKÓŁ IP ................................................................................................... 23
2.1 KONFIGUROWANIE ADRESACJI IPV4 (2-001) ................................................... 23
2.1.1 Topologia ................................................................................................. 23
2.1.2 Wyniki ...................................................................................................... 23
2.1.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 23
2.2 BADANIE ADRESACJI IPV4 (2-002) ................................................................... 24
2.2.1 Topologia ................................................................................................. 24
2.2.2 Wyniki ...................................................................................................... 24
2.2.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 25
2.3 PODSTAWOWE KONFIGUROWANIE IPV6 (2-003) ........................................... 25
2.3.1 Topologia ................................................................................................. 25
2.3.2 Wyniki ...................................................................................................... 25
2.3.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 26
2.4 BADANIE ADRESACJI IPV6 (2-004) ................................................................... 26
2.4.1 Topologia ................................................................................................. 26
2.4.2 Wyniki ...................................................................................................... 26
2.4.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 27
3 ZASTOSOWANIE CIDR-VLSM ............................................................................. 31
3.1 CDIR-VLSM (3-001) .......................................................................................... 31
3.1.1 Topologia ................................................................................................. 31
3.1.2 Wyniki ...................................................................................................... 31
3.1.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 32
3.2 CDIR-VLSM-STATIC-ROUTING (3-002) ............................................................. 33
3.2.1 Topologia ................................................................................................. 33
3.2.2 Wyniki ...................................................................................................... 33
Spis treści
4
3.2.3 Trasy statyczne ........................................................................................ 35
3.2.4 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 35
4 TOPOLOGIE SIECIOWE ...................................................................................... 39
4.1 TOPOLOGIA SINGLE RING (4-001) .................................................................... 39
4.1.1 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 39
4.2 TOPOLOGIA DOUBLE RING (4-002) .................................................................. 40
4.2.1 Topologia ................................................................................................. 40
4.2.2 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 40
4.3 TOPOLOGIA PARTIAL MESH (4-003) ................................................................ 41
4.3.1 Topologia ................................................................................................. 41
4.3.2 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 41
4.4 TOPOLOGIA FULL MESH (4-004) ...................................................................... 42
4.4.1 Topologia ................................................................................................. 42
4.4.2 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 42
4.5 TOPOLOGIA HIERARCHICZNA (4-005) .............................................................. 43
4.5.1 Topologia ................................................................................................. 43
4.5.2 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 44
4.6 TOPOLOGIA GWIAZDY (4-006) ........................................................................ 44
4.6.1 Topologia ................................................................................................. 45
4.6.2 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 45
4.7 TOPOLOGIA GWIAZDY ROZSZERZONEJ (4-007) ............................................... 46
4.7.1 Topologia ................................................................................................. 46
4.7.2 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 46
5 ROUTING STATYCZNY ....................................................................................... 49
5.1 ROUTING STATYCZNY IPV4 (5-001) .................................................................. 49
5.1.1 Topologia ................................................................................................. 49
5.1.2 Wyniki ...................................................................................................... 50
5.1.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 50
5.2 ROUTINGSTATYCZNY IPV4 (5-002) .................................................................. 50
5.2.1 Topologia ................................................................................................. 51
5.2.2 Wyniki ...................................................................................................... 51
5.2.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 52
5.3 ROUTING STATYCZNY IPV6 (5-003) .................................................................. 53
5.3.1 Topologia ................................................................................................. 53
5.3.2 Wyniki ...................................................................................................... 53
5.4 ROUTING STATYCZNY IPV6 (5-004) .................................................................. 54
5.4.1 Topologia ................................................................................................. 54
5.4.2 Wyniki ...................................................................................................... 54
Spis treści
5
5.5 STATYCZNA TRASA ZAPASOWA IPV4 (5-005) ................................................... 55
5.5.1 Topologia ................................................................................................. 55
5.5.2 Wyniki ...................................................................................................... 56
5.5.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 57
5.6 WIELE TRAS STATYCZNYCH IPV4 (5-006) ......................................................... 57
5.6.1 Topologia ................................................................................................. 58
5.6.2 Wyniki ...................................................................................................... 58
5.7 WIELE TRAS STATYCZNYCH IPV6 (5-007) ......................................................... 58
5.7.1 Topologia ................................................................................................. 59
5.7.2 Wyniki ...................................................................................................... 59
6 BADANIE MODELU OSI ..................................................................................... 63
6.1 PROTOKÓŁ ICMP – CZĘŚĆ 1 (6-001) ................................................................. 63
6.1.1 Topologia ................................................................................................. 63
6.1.2 Wyniki ...................................................................................................... 63
6.1.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 64
6.2 PROTOKÓŁ ICMP – CZĘŚĆ 2 (6-002) ................................................................. 65
6.2.1 Topologia ................................................................................................. 65
6.2.2 Wyniki ...................................................................................................... 65
6.2.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 66
6.3 PROTOKÓŁ ARP - CZĘŚĆ 1 (6-003) .................................................................... 67
6.3.1 Topologia ................................................................................................. 67
6.3.2 Wyniki ...................................................................................................... 67
6.3.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 68
6.4 PROTOKÓŁ ARP - CZĘŚĆ 2 (6-004) .................................................................... 68
6.4.1 Topologia ................................................................................................. 69
6.4.2 Wyniki ...................................................................................................... 69
6.5 PROTOKÓŁ CDP – CZĘŚĆ 1 (6-005) ................................................................... 71
6.5.1 Topologia ................................................................................................. 72
6.5.2 Wyniki ...................................................................................................... 72
6.5.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 73
6.6 PROTOKÓŁ CDP - CZĘŚĆ 2 (6-006) .................................................................... 73
6.6.1 Topologia ................................................................................................. 74
6.6.2 Wyniki ...................................................................................................... 74
6.6.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 74
6.7 PROTOKÓŁ DNS (6-007) ................................................................................... 76
6.7.1 Topologia ................................................................................................. 76
6.7.2 Wyniki ...................................................................................................... 76
6.7.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 76
6.8 PROTOKÓŁ ETHERNET 802.3 (6-008) ............................................................... 77
Spis treści
6
6.8.1 Topologia ................................................................................................. 77
6.8.2 Wyniki ...................................................................................................... 77
6.8.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 78
6.9 PROTOKÓŁ ETHERNET 802.1Q (6-009) ............................................................ 78
6.9.1 Topologia ................................................................................................. 78
6.9.2 Wyniki ...................................................................................................... 79
6.9.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 79
6.10 PROTOKÓŁ FTP (6-010) .................................................................................... 80
6.10.1 Topologia ................................................................................................. 80
6.10.2 Wyniki ...................................................................................................... 80
6.10.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 82
6.11 PROTOKÓŁ HTTP (6-011) ................................................................................... 83
6.11.1 Topologia ................................................................................................. 83
6.11.2 Wyniki ...................................................................................................... 83
6.11.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 83
6.12 PROTOKOŁY SMTP/POP3 (6-012) .................................................................... 83
6.12.1 Topologia ................................................................................................. 84
6.12.2 Wyniki ...................................................................................................... 84
6.12.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 85
6.13 PROTOKÓŁ TCP (6-013).................................................................................... 86
6.13.1 Topologia ................................................................................................. 86
6.13.2 Wyniki ...................................................................................................... 86
6.14 PROTOKÓŁ UDP (6-014) ................................................................................... 91
6.14.1 Topologia ................................................................................................. 91
6.14.2 Wyniki ...................................................................................................... 91
6.14.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 92
6.15 PROTOKÓŁ TFTP (6-015) .................................................................................. 93
6.15.1 Topologia ................................................................................................. 93
6.15.2 Wyniki ...................................................................................................... 93
6.15.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 94
6.16 PROTOKÓŁ VTP (6-016) ................................................................................... 94
6.16.1 Topologia ................................................................................................. 94
6.16.2 Wyniki ...................................................................................................... 95
6.16.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ............................................................. 96
7 PROTOKOŁY ROUTINGU DYNAMICZNEGO ........................................................ 99
7.1 PROTOKÓŁ RIPV1 (7-001) ................................................................................ 99
7.1.1 Topologia ................................................................................................. 99
7.1.2 Wyniki ...................................................................................................... 99
7.1.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 100
Spis treści
7
7.2 PROTOKÓŁ RIPV2 (7-002) .............................................................................. 101
7.2.1 Topologia ............................................................................................... 101
7.2.2 Wyniki .................................................................................................... 101
7.2.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 102
7.3 KONFIGUROWANIE RIPV2 (7-003) ................................................................. 103
7.3.1 Topologia ............................................................................................... 103
7.3.2 Wyniki .................................................................................................... 103
7.3.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 105
7.4 KONFIGUROWANIE RIPV2 (7-004) ................................................................. 106
7.4.1 Topologia ............................................................................................... 106
7.4.2 Wyniki .................................................................................................... 107
7.4.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 110
7.5 PROTOKÓŁ RIPNG– CZĘŚĆ 1 (7-005) .............................................................. 110
7.5.1 Topologia ............................................................................................... 110
7.5.2 Wyniki .................................................................................................... 111
7.5.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 112
7.6 PROTOKÓŁ RIPNG – CZĘŚĆ 2 (7-006) .............................................................. 113
7.6.1 Topologia ............................................................................................... 113
7.6.2 Wyniki .................................................................................................... 113
7.7 TRASA ZAPASOWA W PROTOKOLE RIPV2 (7-007) ......................................... 114
7.7.1 Topologia ............................................................................................... 115
7.7.2 Wyniki .................................................................................................... 115
7.7.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 116
7.8 PROTOKÓŁ RIPV2 W PRZEŁĄCZNIKU 3650 (7-008) ........................................ 117
7.8.1 Topologia ............................................................................................... 117
7.8.2 Wyniki .................................................................................................... 117
7.9 PROTOKÓŁ EIGRPV4 (7-009) .......................................................................... 119
7.9.1 Topologia ............................................................................................... 119
7.9.2 Wyniki .................................................................................................... 119
7.9.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 120
7.10 PROTOKÓŁ EIGRPV4 (7-010) .......................................................................... 120
7.10.1 Topologia ............................................................................................... 121
7.10.2 Wyniki .................................................................................................... 121
7.11 PROTOKÓŁ EIGRPV4 (7-011) .......................................................................... 123
7.11.1 Topologia ............................................................................................... 123
7.11.2 Wyniki .................................................................................................... 123
7.11.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 124
7.12 PROTOKÓŁ EIGRPV6 (7-012) .......................................................................... 125
7.12.1 Topologia ............................................................................................... 126
Spis treści
8
7.12.2 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 127
7.13 PROTOKÓŁ EIGRPV4 W PRZEŁĄCZNIKU 3650 (7-013) .................................... 128
7.13.1 Topologia ............................................................................................... 129
7.13.2 Wyniki .................................................................................................... 129
7.14 PROTOKÓŁ OSPFV2 (7-014) ........................................................................... 131
7.14.1 Topologia ............................................................................................... 131
7.14.2 Wyniki .................................................................................................... 131
7.15 PROTOKÓŁ OSPFV3 (7-015) ........................................................................... 133
7.15.1 Topologia ............................................................................................... 133
7.15.2 Wyniki .................................................................................................... 134
7.16 PROTOKÓŁ OSPFV2 (7-016) ........................................................................... 135
7.16.1 Topologia ............................................................................................... 136
7.16.2 Wyniki .................................................................................................... 136
7.16.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 136
7.17 PROTOKÓŁ OSPF W PRZEŁĄCZNIKU 3650 (7-017) ......................................... 137
7.17.1 Topologia ............................................................................................... 137
7.17.2 Wyniki .................................................................................................... 137
7.18 PROTOKÓŁ EBGP (7-018) ............................................................................... 139
7.18.1 Topologia ............................................................................................... 139
7.18.2 Wyniki .................................................................................................... 140
8 REDYSTRYBUCJA TRAS ROUTINGU .................................................................. 145
8.1 REDYSTRYBUCJA TRAS EIGRPV4 – EIGRPV4 (8-001) ....................................... 145
8.1.1 Topologia ............................................................................................... 145
8.1.2 Wyniki .................................................................................................... 145
8.2 REDYSTRYBUCJA TRAS EIGRPV4 – OSPFV2 (8-002) ........................................ 145
8.2.1 Topologia ............................................................................................... 146
8.2.2 Wyniki .................................................................................................... 146
8.3 REDYSTRYBUCJA TRAS EIGRPV4 – RIPV2 (8-003) ........................................... 146
8.3.1 Topologia ............................................................................................... 147
8.3.2 Wyniki .................................................................................................... 147
8.4 REDYSTRYBUCJA TRAS OSPFV2 – OSPFV2 (8-004) ......................................... 147
8.4.1 Topologia ............................................................................................... 148
8.4.2 Wyniki .................................................................................................... 148
8.5 REDYSTRYBUCJA TRAS OSPFV2 – RIPV2 (8-005) ............................................ 148
8.5.1 Topologia ............................................................................................... 149
8.5.2 Wyniki .................................................................................................... 149
9 PROTOKÓŁ DHCP ........................................................................................... 153
9.1 PROTOKÓŁ DHCPV4 NA ROUTERZE BEZPRZEWODOWYM (9-001) ................ 153
Spis treści
9
9.1.1 Topologia ............................................................................................... 153
9.1.2 Wyniki .................................................................................................... 153
9.2 DHCPV4 – FILTROWANIE ADRESÓW MAC (9-002) ......................................... 153
9.2.1 Topologia ............................................................................................... 154
9.2.2 Wyniki .................................................................................................... 154
9.3 KONFIGUROWANIE DHCPV4 W JEDNYM ROUTERZE (9-003) ........................ 154
9.3.1 Topologia ............................................................................................... 155
9.3.2 Wyniki .................................................................................................... 155
9.4 KONFIGUROWANIE DHCPV4 W DWÓCH ROUTERACH (9-004) ...................... 156
9.4.1 Topologia ............................................................................................... 156
9.4.2 Wyniki .................................................................................................... 157
9.5 DHCPV4 SNOOPING (9-005) .......................................................................... 158
9.5.1 Topologia ............................................................................................... 158
9.5.2 Wyniki .................................................................................................... 158
9.5.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 159
9.6 DHCPV4 SNOOPING (9-006) .......................................................................... 159
9.6.1 Topologia ............................................................................................... 159
9.6.2 Wyniki .................................................................................................... 160
9.6.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 161
9.7 KONFIGUROWANIE DHCPV6 W DWÓCH ROUTERACH (9-007) ...................... 161
9.7.1 Topologia ............................................................................................... 161
9.7.2 Wyniki .................................................................................................... 161
10 LISTY ACL ....................................................................................................... 165
10.1 ACL ZEZWALAJĄCA NA RUCH FTP (10-001) .................................................... 165
10.1.1 Topologia ............................................................................................... 165
10.1.2 Wyniki .................................................................................................... 165
10.1.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 167
10.2 ACL ZEZWALAJĄCA NA RUCH HTTP (10-002) ................................................. 167
10.2.1 Topologia ............................................................................................... 168
10.2.2 Wyniki .................................................................................................... 168
10.2.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 170
10.3 ACL ZEZWALAJĄCA NA RUCH HTTPS (10-003) ............................................... 170
10.3.1 Topologia ............................................................................................... 171
10.3.2 Wyniki .................................................................................................... 171
10.3.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 173
10.4 ACL ZEZWALAJĄCA NA RUCH ICMP (10-004) ................................................. 173
10.4.1 Topologia ............................................................................................... 174
10.4.2 Wyniki .................................................................................................... 174
10.4.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 176
Spis treści
10
10.5 ACL BLOKUJĄCA RUCH HTTP (10-005) ........................................................... 176
10.5.1 Topologia ............................................................................................... 177
10.5.2 Wyniki .................................................................................................... 177
10.5.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 178
10.6 ACL BLOKUJĄCA RUCH ICMP (10-006) ........................................................... 178
10.6.1 Topologia ............................................................................................... 179
10.6.2 Wyniki .................................................................................................... 179
10.6.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 180
10.7 ACL ROZSZERZONA NUMEROWANA (10-007) ............................................... 180
10.7.1 Topologia ............................................................................................... 180
10.7.2 Wyniki .................................................................................................... 180
11 KONFIGUROWANIE URZĄDZEŃ ASA ............................................................... 183
11.1 KONFIGUROWANIE ASA 5506 – CZĘŚĆ 1 (11-001) ......................................... 183
11.1.1 Topologia ............................................................................................... 183
11.1.2 Wyniki .................................................................................................... 183
11.2 KONFIGUROWANIE ASA 5506 – CZĘŚĆ 2 (11-002) ......................................... 184
11.2.1 Topologia ............................................................................................... 184
11.2.2 Wyniki .................................................................................................... 184
11.3 KONFIGUROWANIE ASA 5506 – CZĘŚĆ 3 (11-003) ......................................... 185
11.3.1 Topologia ............................................................................................... 186
11.3.2 Wyniki .................................................................................................... 186
11.4 KONFIGUROWANIE ASA 5506 – CZĘŚĆ 4 (11-004) ......................................... 187
11.4.1 Topologia ............................................................................................... 187
11.4.2 Wyniki .................................................................................................... 187
12 WYBRANE TECHNOLOGIE SIECIOWE ............................................................... 193
12.1 KONFIGUROWANIE VTP (12-001) .................................................................. 193
12.1.1 Topologia ............................................................................................... 193
12.1.2 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 194
12.2 PROTOKÓŁ RADIUS (12-002) ......................................................................... 195
12.2.1 Topologia ............................................................................................... 195
12.2.2 Wyniki .................................................................................................... 195
12.3 TRANSLACJA STATYCZNA NAT (12-003) ......................................................... 196
12.3.1 Topologia ............................................................................................... 196
12.3.2 Wyniki .................................................................................................... 196
12.3.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 197
12.4 TRANSLACJA DYNAMICZNA NAT (12-004) ..................................................... 198
12.4.1 Topologia ............................................................................................... 198
12.4.2 Wyniki .................................................................................................... 198
Spis treści
11
12.5 PROTOKÓŁ NTP (12-005) ............................................................................... 198
12.5.1 Topologia ............................................................................................... 199
12.5.2 Wyniki .................................................................................................... 199
12.5.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 201
12.6 PROTOKÓŁ NETFLOW (12-006)...................................................................... 201
12.6.1 Topologia ............................................................................................... 201
12.6.2 Wyniki .................................................................................................... 202
12.6.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 202
13 SIECI LOKALNE ............................................................................................... 205
13.1 PROSTA BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA (13-001) .................................... 205
13.1.1 Topologia ............................................................................................... 205
13.1.2 Wyniki – dokumentacja sieci ................................................................. 206
13.2 PROSTA PRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA (13-002) .......................................... 207
13.2.1 Topologia ............................................................................................... 207
13.2.2 Wyniki – dokumentacja sieci ................................................................. 208
14 WIELOPOZIOMOWE TOPOLOGIE FIZYCZNE ..................................................... 211
14.1 MIASTA-BUDYNKI-POMIESZCZENIA-SZAFY (14-001) ..................................... 211
14.1.1 Topologia logiczna ................................................................................ 212
14.1.2 Wyniki .................................................................................................... 212
14.2 MIASTO-BUDYNEK-POMIESZCZENIA (14-002)............................................... 216
14.2.1 Topologia logiczna ................................................................................ 216
14.2.2 Wyniki .................................................................................................... 217
15 ZADANIA ŚREDNIO ZAAWANSOWANE ............................................................ 223
15.1 KONFIGUROWANIE VPN IPSEC (15-001) ........................................................ 223
15.1.1 Topologia ............................................................................................... 223
15.1.2 Wyniki: ................................................................................................... 224
15.2 VLAN-ROUTING (15-002) .............................................................................. 225
15.2.1 Topologia logiczna ................................................................................ 225
15.2.2 Topologia fizyczna ................................................................................. 226
15.3 ROUTER-ON-A-STICK (15-003) ....................................................................... 227
15.3.1 Topologia ............................................................................................... 227
15.3.2 Wyniki .................................................................................................... 227
15.3.3 Spostrzeżenia i wnioski końcowe ........................................................... 228
15.4 LISTY ACL ORAZ ROUTING OSPF (15-004) ...................................................... 228
15.4.1 Topologia ............................................................................................... 228
16 DODATEK – WYBRANE STRUKTURY SIECIOWE ................................................ 231
Spis treści
12
16.1 PROTOKÓŁ ARP ............................................................................................. 231
16.2 PROTOKÓŁ CDP ............................................................................................. 232
16.3 PROTOKÓŁ SNAP ........................................................................................... 232
16.4 PROTOKÓŁ DNS ............................................................................................. 233
16.5 PROTOKÓŁ ICMP ........................................................................................... 235
16.6 PROTOKÓŁ FTP .............................................................................................. 235
16.7 PROTOKÓŁ TFTP ............................................................................................ 236
16.7.1 RAMKA ETHERNET II: ............................................................................. 237
16.7.2 RAMKA ETHERNET 802.3 ....................................................................... 237
16.8 RAMKA ETHERNET 802.1Q ............................................................................ 238
16.9 PROTOKÓŁ HTTP ............................................................................................ 238
16.10 PROTOKÓŁ TCP .......................................................................................... 239
16.11 PROTOKÓŁ DHCP V4 .................................................................................. 240
16.12 PROTOKÓŁ IPV4 ......................................................................................... 241
16.13 PROTOKÓŁ IPV6 ......................................................................................... 242
16.14 PROTOKÓŁ RIP V1 ...................................................................................... 243
16.15 PROTOKÓŁ RIP V2 ...................................................................................... 244
16.16 PROTOKÓŁ EIGRP V2 ................................................................................. 244
16.17 PROTOKÓŁ VTP .......................................................................................... 246
16.18 PROTOKÓŁ NETFLOW ................................................................................ 247
17 LISTA PLIKÓW ZAWIERAJĄCYCH ROZWIĄZANIA NA SERWERZE FTP ................. 251