Szczegóły ebooka

Ochrona informacji i systemów teleinformatycznych w cyberprzestrzeni

Ochrona informacji i systemów teleinformatycznych w cyberprzestrzeni

Jakub Kowalewski, Marian Kowalewski

Ebook

W skrypcie omówiono zagrożenia informacji i systemów teleinformatycznych, takich jak oprogramowanie złośliwe, cyberprzestępstwa i cyberterroryzm. Zaprezentowano różnorodne metody ochrony informacji przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, dzieląc je na metody administracyjno-organizacyjne, prawne i normalizacyjne, techniczne oraz fizyczne. Omówiono systemy monitorowania i reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni, działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych oraz podstawy prawne ich ochrony. Przytoczono także informacje dotyczące zarządzania bezpieczeństwem organizacji.

Wykaz skrótów 7

Wprowadzenie 11

1. Zagrożenia informacji i systemów teleinformatycznych 15

1.1. Oprogramowanie złośliwe 17

1.1.1. Wirusy 17

1.1.2. Robaki sieciowe 18

1.1.3. Konie trojańskie 19

1.1.4. Dialery 20

1.1.5. Botnety 20

1.1.6. Spam i fałszywki 21

1.2. Cyberprzestępstwa 22

1.2.1. Kategorie przestępstw w cyberprzestrzeni 22

1.2.2. Stan zagrożeń i incydentów w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej 28

1.3. Cyberterroryzm 31

1.3.1. Formy i metody ataków 33

1.3.2. Przykłady cyberataków w Rzeczypospolitej Polskiej 37

2. Metody ochrony informacji przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni 39

2.1. Metody administracyjno-organizacyjne 40

2.1.1. Określenie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa informacji organizacji 42

2.1.2. Określanie uwarunkowań i otoczenia bezpieczeństwa informacji or­ganizacji 45

2.1.3. Określanie funkcjonalności bezpieczeństwa informacji organizacji 51

2.1.4. Poszukiwanie i wybór właściwego rozwiązania bezpieczeństwa in­formacji organizacji 52

2.1.5. Opracowanie rozwiązania bezpieczeństwa informacji organizacji 54

2.1.6. Wdrożenie rozwiązania bezpieczeństwa informacji organizacji 57

2.2. Podstawy prawne i normalizacyjne bezpieczeństwa informacji organizacji 58

2.2.1. Bezpieczeństwo informacji niejawnych 58

2.2.2. Bezpieczeństwo danych wrażliwych 66

2.2.3. Bezpieczeństwo informacji w różnych aktach prawnych i dokumen­tach w państwie 73

2.2.4. Normalizacja i standaryzacja w bezpieczeństwie informacji organizacji 77

2.3. Metody techniczne 90

2.3.1. Metody kryptograficzne 91

2.3.2. Metody programowo-sprzętowe 99

2.3.3. Metody ochrony elektromagnetycznej 112

2.3.4. Elektroniczne systemy ochrony fizycznej obiektów i zasobów tele­informatycznych organizacji115

2.4. Metody fizyczne 115

2.4.1. Systemy sygnalizacji włamania i napadu 118

2.4.2. Systemy sygnalizacji pożarów 130

2.4.3. Systemy telewizji użytkowej 132

2.4.4. Systemy kontroli dostępu 133

2.4.5. Systemy inteligentnych budynków 134

2.4.6. Bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnej 136

3.   Systemy monitorowania i reagowania na zagrożenia cyberprzestrzeni 139

3.1. Uwarunkowania monitorowania i reagowania na zagrożenia cyberprze­strzeni 139

3.2. System ostrzegania i reagowania na zagrożenia cyberprzestrzeni 141

3.3. Funkcjonowanie systemu ostrzegania i reagowania na zagrożenia cyber­przestrzeni 147

4.   Działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów tele­informatycznych 149

5.   Podstawy prawne ochrony informacji i systemów teleinformatycznych 154

5.1. Strategie cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej i NATO 154

5.2. Podstawy prawne cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 162

6.   Zarządzanie bezpieczeństwem informacji organizacji 171

         6.1. Określenie i zakres zarządzania bezpieczeństwem informacji organizacji 171

6.2. Elementy procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji organizacji 172

6.3. Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji organizacji 176

6.4. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji organizacji 182

Zakończenie 186

Literatura 188

Wykaz tablic i rysunków 192

Skorowidz 194

 

  • Tytuł: Ochrona informacji i systemów teleinformatycznych w cyberprzestrzeni
  • Autor: Jakub Kowalewski, Marian Kowalewski
  • ISBN: 978-83-7814-723-7, 9788378147237
  • Data wydania: 2020-12-21
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1wjg
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej