Helion


Szczegóły ebooka

Współczesne narzędzia cyfryzacji organizacji

Współczesne narzędzia cyfryzacji organizacji


Cyfrowa transformacja prowadzi do kolejnych znacznych usprawnień: łączenia źródeł danych, optymalizacji procesów biznesowych, przetwarzania w czasie rzeczywistym nie tylko w ramach organizacji, lecz także ekosystemu partnerów, dając szanse rozwoju wielu stronom. Funkcjonowanie współczesnej organizacji wymaga coraz bardziej złożonych decyzji, podejmowanych w coraz szybszym tempie współczesnego świata i wywieranej przez niego presji środowiskowej. Podejmowanie ich jest w zasadzie niemożliwe bez zintegrowanego informatycznego wspomagania oraz zasobów informacyjnych o charakterze operacyjnym i analitycznym. W książce została omówiona współczesna architektura informatyczna organizacji asystująca podczas całego tego zadania zarówno poprzez integrację i dostarczanie niezbędnej informacji, jak i aktywne jej przetwarzanie oraz wspomaganie procesu decyzyjnego.

W publikacji zaprezentowano nowe technologie, takie jak przemysłowy internet rzeczy, przetwarzanie w chmurze, blockchain czy rozszerzona rzeczywistość, z zaznaczeniem ich wpływu na rozwój aplikacji oraz możliwości, jakie daje zastosowanie ich w biznesie. Wskazano na ewolucję rozwoju aplikacji od wykorzystywanych w organizacjach systemów wspierających procesy biznesowe do cyfrowych fabryk i produkcji w chmurze.

Szeroko przedstawiono współczesne środowisko analityczno-decyzyjne organizacji, systemy wspomagania decyzji, analityki opisowej danych, eksploracji danych oraz sztucznej inteligencji.

Wstęp            9

 

Rozdział 1. Zastosowanie nowych technologii w biznesie     13

  1. Wprowadzenie             13
  2. Chmura obliczeniowa i rozwój technologii mobilnych           14
  3. Rynek usług w chmurze obliczeniowej i rola użytkowników mobilnych              21
  4. Blockchain     26
   1. Założenia projektowe łańcuchów bloków  28
   2. Budowa łańcucha bloków              31
   3. Struktura bloku                31
   4. Zastosowania technologii Blockchain           34
  5. Przemysłowy Internet Rzeczy    34
  6. Rzeczywistość rozszerzona         35
  7. Podsumowanie             37

Literatura                37

 

Rozdział 2. Systemy informatyczne i aplikacje biznesowe w zarządzaniu organizacją      39

  1. Wprowadzenie             39
  2. Systemy ERP jako efekt rozwoju systemów informatycznych dla biznesu            40
   1. Systemy informatyczne zarządzania i ich typologia    40
   2. Geneza i rozwój zintegrowanych systemów zarządzania           44
   3. Moduły systemów ERP   51
   4. Platformy współpracy między dostawcami a klientami              56
   5. Technologie systemów ERP            59
   6. Wdrożenie i zmiany w implementacji systemów klasy ERP          64
   7. Analiza informacji gromadzonych w systemach informatycznych     70
  3. Zastosowanie nowych technologii w systemach informatycznych        77
   1. Systemy informatyczne w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw      77
   2. Inteligentne systemy ERP i produkcja w chmurze obliczeniowej               84
   3. Automatyzacja procesów biznesowych a aplikacje biznesowe   90
  4. Podsumowanie                95

Literatura   96

 

Rozdział 3. Środowisko analityczno-decyzyjne organizacji     99

  1. Wprowadzenie                99
  2. Decyzje w organizacji    99
   1. Decyzje menedżerskie i współczesna organizacja          99
   2. Typy decyzji podejmowanych w organizacji   102
   3. Ogólna charakterystyka wspomagania decyzji w organizacji     109
  3. Systemy Wspomagania Decyzji   115
   1. Pojęcie Systemu Wspomagania Decyzji (DSS) 115
   2. Modele w Systemach Wspomagania Decyzji              121
   3. Podstawowe metody wspomagania decyzji stosowane w DSS     125
    1. Modele dziedzinowe         125
    2. Modele optymalizacyjne  127
    3. Modele wielokryterialne  132
    4. Decyzje  klasyfikacyjne     136
    5. Badania symulacyjne i decyzje w warunkach niepewności         139
    6. Modele analizy decyzyjnej i decyzje w warunkach ryzyka            144
  4. Środowisko analityczne organizacji              147
   1. Struktura środowiska analitycznego organizacji           147
   2. Dane jako zasób organizacji – centralne zarządzanie danymi      152
   3. Hurtownie danych            162
   4. Eksploracja danych            165
    1. Charakterystyka procesu eksploracji danych 165
    2. Analiza regresji   169
    3. Klasyfikatory      172
    4. Analiza skupień (grupowanie danych)         180
    5. Analiza reguł asocjacyjnych           186
   5. Eksploracja tekstu i sieci Internet   190
    1. Eksploracja tekstu (informacji)      190
    2. Eksploracja sieci Internet 196
   6. Analityka Big Data            199
  5. Narzędzia sztucznej inteligencji   200
   1. Pojęcie sztucznej inteligencji          200
   2. Systemy ekspertowe      204
    1. Ogólna charakterystyka systemów ekspertowych     204
    2. Baza wiedzy systemu ekspertowego            205
    3. Podsystem wnioskujący systemu ekspertowego      206
    4. Mechanizmy objaśniające              208
    5. Podsystem gromadzenia wiedzy   209
   3. Sztuczne sieci neuronowe            210
    1. Pojęcie i rodzaje sztucznych sieci neuronowych         210
    2. Charakterystyka zastosowań sieci neuronowych        212
    3. Tworzenie modeli sieci neuronowych        215
   4. Systemy z logiką rozmytą 216
    1. Nieprecyzja lingwistyczna i zbiory rozmyte   216
    2. Systemy z logiką rozmytą 218
   5. Algorytmy genetyczne   220
  6. Podsumowanie             222

Literatura                222

 

Analiza przypadku 1     225

Analiza przypadku 2     227

Analiza przypadku 3. Ryzyko wykorzystania niepewnej informacji  233

 

Zakończenie  239