Helion


Szczegóły ebooka

Projektowanie pracy a zadowolenie z pracy. Modyfikacja koncepcji właściwości pracy Hackmana i Oldhama

Projektowanie pracy a zadowolenie z pracy. Modyfikacja koncepcji właściwości pracy Hackmana i Oldhama


Publikacja z zakresu problematyki projektowania pracy poświęcona jest weryfikacji rozszerzonej koncepcji charakterystyki pracy Hackmana i Oldhama. Rezultatom badań empirycznych towarzyszy część teoretyczna, w której autor omawia m.in. znaczenie zadowolenia z pracy dla organizacji, realia dzisiejszej organizacji skłaniające do zmiany podejścia do projektowania pracy, a także zjawisko zadowolenia z pracy. W części końcowej, w dyskusji nad wynikami, zamieszczono wnioski umożliwiające praktyczne zastosowanie badań.

*

Wartość pracy polega przede wszystkim na zebraniu wiedzy na temat weryfikacji teorii charakterystyki pracy oraz na przedstawieniu wyników badań własnych. Autor omawia uzyskane wyniki, opisuje implikacje praktyczne oraz szacuje atuty i ograniczenia przeprowadzonych analiz. Bardzo dobrze wyczuwa praktyczne zastosowanie przeprowadzonych badań, a w części teoretycznej przystępnie omawia kwestie definicyjne, prezentuje różne modele oraz odwołuje się do licznych badań. W wielu miejscach mam poczucie, że jest to wiedza relatywnie nowa w polskiej literaturze.

Z recenzji prof. dr. hab. Sylwiusza Retowskiego

Wstęp    7

 

Rozdział 1. Projektowanie pracy (work-design) a zadowolenie z pracy               11

1.1. Przegląd podejść i koncepcji projektowania pracy    11

1.2. Realia dzisiejszej organizacji skłaniające do zmiany podejścia do projektowania pracy                19

 

Rozdział 2. Zadowolenie z pracy    23

2.1. Poczucie jakości życia      23

2.2. Sposoby rozumienia i szacowania konstruktu zadowolenia z pracy     24

2.3. Uwarunkowania zadowolenia z pracy          28

2.3.1. Modele dopasowania osoby do środowiska zawodowego           28

2.3.2. Modele osobowościowe        30

2.4. Znaczenie zadowolenia z pracy dla organizacji         33

 

Rozdział 3. Koncepcja badań własnych       37

3.1. Cel i założenia badań       37

3.2. Problemy, hipotezy i pytania badawcze       42

      1. Problem badawczy nr 1 – związek krytycznych stanów psychologicznych z cechami pracy 42

3.2.2. Problem badawczy nr 2 – związek między krytycznymi stanami psychologicznymi a zadowoleniem z pracy 43

3.2.3. Problem badawczy nr 3 – związek cech pracy z zadowoleniem z pracy (efekty bezpośrednie, efekt moderujący)        44

3.2.4. Problem badawczy nr 4 – cechy pracy a zadowolenie z pracy – mediacyjna rola stanów psychologicznych, rola moderatorów             46

 

Rozdział 4. Metoda badań               49

4.1. Osoby badane    49

4.2. Sposób zbierania danych                51

4.3. Narzędzia badawcze        51

4.4. Plan analizy statystycznej                54

 

Rozdział 5. Wyniki              55

5.1. Statystyki deskryptywne analizowanych zmiennych 55

5.1.1. Cechy pracy              55

5.1.2. Krytyczne stany psychologiczne i potrzeba wzrostu/rozwoju zawodowego              56

5.1.3. Zadowolenie z pracy              57

    1. Problem badawczy nr 1 – związek krytycznych stanów psychologicznych z cechami pracy           59

5.3. Problem badawczy nr 2 – związek między krytycznymi stanami psychologicznymi a zadowoleniem z pracy przy uwzględnieniu zmiennych kontrolnych     64

    1. Problem badawczy nr 3 – związek cech pracy z zadowoleniem z pracy (efekty bezpośrednie, efekt moderujący) 69

5.5. Problem badawczy nr 4 – cechy pracy a zadowolenie z pracy – mediacyjna rola stanów psychologicznych, rola moderatorów                100

 

Rozdział 6. Dyskusja wyników       111

6.1. Omówienie rezultatów badań          111

6.2. Implikacje praktyczne        117

6.3. Atuty i ograniczenia prezentowanych badań               120

 

Bibliografia              125

 

Spis tabel i rysunków       135