Helion


Szczegóły ebooka

Łódzki teatr Bogdana Hussakowskiego 1979-1992

Łódzki teatr Bogdana Hussakowskiego 1979-1992


Niewątpliwym atutem książki jest pionierski charakter podjętych w niej badań. Stanowi ona pierwszą monograficzną próbę opisu dorobku artystycznego Bogdana Hussakowskiego jako reżysera i cenionego dyrektora dwóch teatrów – im. Jana Kochanowskiego w Opolu i im. Stefana Jaracza w Łodzi. Autorka scaliła materiał rozproszony w licznych tekstach źródłowych, tworząc portret artysty, który nie doczekał się dotąd żadnego kompletnego opracowania, choć odcisnął trwały i ważny ślad w historii teatrów czasu PRL.

Trafnym pomysłem jest wyeksponowanie jako kluczowego rysu tego portretu predyspozycji, działań i zasług Hussakowskiego w roli dyrektora tak wymagającej instytucji, jak Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, przeżywający frekwencyjno-artystyczną zapaść w okresie poprzedzającym stan wojenny i w ostatniej dekadzie PRL. Całkowicie uzasadnione w tym kontekście zainteresowanie autorki specyfiką społeczno-kulturalną PRL-owskiej Łodzi nadaje książce dodatkowy walor opowieści o mieście, które w dużym stopniu za sprawą Bogdana Hussakowskiego przestało być u progu lat osiemdziesiątych teatralnym ugorem.

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Jarmułowicz

Publikacja powstała na podstawie doktoratu przygotowywanego przez Annę Magdalenę Zgodę, którego nie zdążyła obronić. Uwolniony z akademickiego dyskursu układa się w opowieść o drodze artystycznej Bogdana Hussakowskiego. Początkowo praca miała obejmować trzynastoletni okres dyrekcji Hussakowskiego w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Systematyczność i dociekliwość autorki sprawiła, że musiała prześledzić drogę artystyczną swojego bohatera od lat najwcześniejszych, od okresu studiów poprzez kolejne etapy pracy Krakowie i Opolu, zanim obszernie i wyczerpująco omówiła sezony spędzone w Łodzi. Należy żałować, że opracowanie to nie obejmuje późniejszej dyrekcji Hussakowskiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz jego ostatniego okresu twórczości. Niezależnie od tego, wartość pracy Anny Magdaleny Zgody polega na tym, że jest to pierwsza próba systematycznego opisania drogi artystycznej Bogdana Hussakowskiego do roku 1992.

Ze Wstępu prof. dr hab. Małgorzaty Leyko

O Autorce i Jej książce  9

 

Wstęp   11

 

Część I. Bogdan Hussakowski. Dojrzewanie i dojrzałość reżysera           15

Postawa ciekawości i aktywności poznawczej   15

Pod skrzydłami mistrzów            21

Zygmunt Hübner             23

Jerzy Jarocki      27

Teatr jako redukcja elementów               29

Teatr jako poszukiwanie własnej tożsamości     32

Mała stabilizacja. Dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu   54

 

Część II. Dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi (1979–1992)         71

Łódź – złe miasto w złym czasie               71

Miłość surowa, czasem bardzo krytyczna            81

Następca Jana Maciejowskiego               84

Dyrektor w sztywnym gorsecie przepisów          88

Trzy sceny – zwiększona szansa dotarcia do widza          108

Duża i Mała Scena           111

Scena 7.15          143

Teatralny świat Bogdana Hussakowskiego          148

Partnerzy artystyczni     155

Maciej Prus        159

Mikołaj Grabowski         171

Waldemar Zawodziński                189

 

Zamiast zakończenia      201

 

Aneks. Teksty Bogdana Hussakowskiego            203

 

Bibliografia         255

 

Wykaz zdjęć      269

 

Bogdan Hussakowski – nagrody i odznaczenia  271

Bogdan Hussakowski – realizacje teatralne i telewizyjne             273