Helion


Szczegóły ebooka

Tematy runiczne w herbach szlachty polskiej

Tematy runiczne w herbach szlachty polskiej


Tematy runiczne w herbach szlachty polskiej - to próba ukazania zależności pomiędzy symboliką heraldyczną stosowaną w heraldyce na tarczach gherbowych, a runami (pismem) z czasów przedchrześcijańskich.