Helion


Szczegóły ebooka

 
Fotografie

Fotografie


Autorka przedstawia bezpośredni i bezpretensjonalny zapis refleksji psychologa-praktyka na temat zjawisk napotykanych w pracy z pacjentami w różnym wieku i z różnorodną problematyką. W przystępny sposób, unikając naukowych sformułowań dzieli się ona wiedzą, ale także okazuje emocje, ujawnia własne rozterki i pasje. Jej osobiste, szczere podejście do relacji interpersonalnej, a także do siebie samej, wprowadza czytelnika za kulisy gabinetu. Lektura dla każdego wrażliwego człowieka, który potrzebuje autentycznego spotkania z inną osobą i z sobą samym.

POZORY

MIŁOŚĆ

DOMINACJA

DYSHARMONIA

SAMOTNOŚĆ 

TRWAŁOŚĆ 

DOJRZEWANIE 

INTUICJA

DESTRUKCJA 

NIEWINNOŚĆ 

WINOWAJCY

PĘKNIĘCIA 

CIERPIENIE 

ODPUSZCZENIE 

REZYGNACJA

AKCEPTACJA 

CZAS 

TRANSCENDENCJA

POGODA

MAKSYMY

POSTSCRIPTUM

TRAUMA 

ZAKOŃCZENIE