Szczegóły ebooka

Informatyka a filozofia. Od informatyki i jej zastosowań do światopoglądu informatycznego

Informatyka a filozofia. Od informatyki i jej zastosowań do światopoglądu informatycznego

Paweł Stacewicz

Ebook

Monografia jest efektem filozoficznych rozważań jej autorów dotyczących informatyki i jej zastosowań w różnych dziedzinach (m.in. w biologii, kosmologii, lingwistyce i sztucznej inteligencji). Pojęciem, które scala poszczególne rozdziały jest światopogląd informatyczny. Oznacza ono nową, prefilozoficzną wizję świata. Wizję, która polega na opisie otaczających nas zjawisk w kategoriach informatycznych (np. algorytm, struktura danych, automat). Mimo informatyczno-filozoficznego podejścia praca ma charakter interdyscyplinarny.

Od redaktora tomu 7

Rozdział 1. Światopogląd informatyczny. Naukowe podstawy i filozoficzne perspektywy

(Paweł Stacewicz) 11

Rozdział 2. Od informatyki empirycznej ku informatyce ogólnej. Ewolucja świadomości metodologicznej (Paweł Polak) 25

Rozdział 3. Czy teza Churcha ma jeszcze jakieś znaczenie dla informatyki? (Jerzy Mycka, Adam Olszewski) 53

Rozdział 4. Życie – informacja – ewolucja. Wokół metabiologii Gregory Chaitina (Radosław Siedliński) 75

Rozdział 5. Rola symulacji komputerowych we współczesnej kosmologii (Justyna Szatan)  105

Rozdział 6. Informatyka szansą na rozwój naukowej lingwistyki (André Włodarczyk) 117

Rozdział 7. Język, przekonania i komputer (Robert Piechowicz) 137

Rozdział 8. Biosemiotyczne inspiracje sztucznej inteligencji (Anna Sarosiek) 151

Indeks nazwisk 169

Indeks rzeczowy 171

Informacje o autorach 173

  • Tytuł: Informatyka a filozofia. Od informatyki i jej zastosowań do światopoglądu informatycznego
  • Autor: Paweł Stacewicz
  • ISBN: 978-83-781-4669-8, 9788378146698
  • Data wydania: 2021-01-19
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1x1b
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej