Helion


Szczegóły ebooka

Miasto pracujących kobiet

Miasto pracujących kobiet


Książka jest rezultatem niezależnego interdyscyplinarnego projektu poświęconego historii, a właściwie herstorii, pracy kobiet w Łodzi, w mieście faktycznie i symbolicznie zbudowanym na fenomenie pracy kobiet – włókniarek, naukowczyń, współtwórczyń pierwszych uczelni czy działaczek robiących kariery polityczne w okresie PRL. Przypomniano w niej, że Łódź była ośrodkiem badań nad pracą kobiet, a na dorobku zapomnianych dziś naukowców i naukowczyń nowe pokolenie badaczek i badaczy nadbudowuje kolejne rezultaty badań. Choć w monografii wiele mówi się o naukowej herstorii, to nie jest ona adresowana tylko do społeczności akademickiej. Publikacja zawiera bowiem dodatek poświęcony szlakowi naukowczyń, inspirowany spacerami, które gromadzą coraz szerszą publiczność zainteresowaną łódzką herstorią, a także teksty dotyczące kobiet pracujących w branży filmowej.

Wstęp (Iza Desperak, Martyna Krogulec)            7

 

Anna Deredas, Inga B. Kuźma, Alicja Piotrowska, Praca kobiet z perspektywy badań zbiorów Archiwum Etnograficznego w Łodzi     9

Sylwana Borszyńska, Praca kobiet w Łodzi przed I wojną światową        25

Iza Desperak, Martyna Krogulec, Łódzki ośrodek badań nad pracą kobiet           57

Teresa Makowiec-Dąbrowska, Jak zmieniała się w Polsce ochrona zdrowia kobiet pracujących (ewolucja poglądów i przepisów)        77

Agata Zysiak, Kobiety na katedry! Profesorki w PRL i ograniczenia akademickiego awansu         95

Daria Domarańczyk-Cieślak, Łódzkie pionierki psychologii naukowej      111

Piotr Ossowski, Partyjne kariery kobiet w Komitecie Łódzkim PZPR        121

 

ANEKS

 

Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Wybrane problemy pracy kobiet w branży filmowej          137

Kamila Żyto, Miasto kobiet w obiektywie dokumentalisty, czyli kilka uwag o łódzkich prządkach             153

Anna Musiałowicz, Iza Desperak, Irena Hübner, Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Łódzki szlak naukowczyń           163

 

Biogramy autorek i autorów      179