Helion


Szczegóły ebooka

Zrównoważony rozwój wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Zrównoważony rozwój wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce


W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy i oceny poszczególnych województw i na tej podstawie sformułowano wnioski przydatne dla innych samorządów terytorialnych w Polsce. Do badań wykorzystano 16 zmiennych dotyczących sfery gospodarczej, społecznej i ochrony środowiska, wyjaśniających rozwój społeczno-gospodarczy powiatów jako zbioru gmin i zastosowano punktację sumaryczną jako syntetyczną miarę rozwoju. W pracy zamieszczono wyniki analizy dla 6 województw wykazujących się najwyższym współczynnikiem rozwoju na 1 mieszkańca.

Wstęp 7

Założenia metodyczne 10

Rozdział 1. Zarządzanie rozwojem społeczno-gospodarczym w Jednostkach Samorządu Teryto­rialnego (JST) 11

1.1. Główne koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego 18

1.2. Teorie w polityce regionalnej 21

Rozdział 2. Poziom rozwoju powiatów w województwie dolnośląskim 25

2.1. Wskaźniki gospodarcze 25

2.2. Wskaźniki społeczne 42

2.3. Wskaźniki ochrony środowiska 51

2.4. Wnioski i stwierdzenia 57

Rozdział 3. Poziom rozwoju powiatów w województwie wielkopolskim 65

3.1. Wskaźniki gospodarcze 65

3.2. Wskaźniki społeczne 77

3.3. Wskaźniki ochrony środowiska 84

3.4. Wnioski i stwierdzenia 89

Rozdział 4. Poziom rozwoju powiatów w województwie śląskim 97

4.1. Wskaźniki gospodarcze 97

4.2. Wskaźniki społeczne 112

4.3. Wskaźniki ochrony środowiska 120

4.4. Wnioski i stwierdzenia 125

Rozdział 5. Poziom rozwoju powiatów w województwie łódzkim 135

5.1. Wskaźniki gospodarcze 135

5.2. Wskaźniki społeczne 147

5.3. Wskaźniki ochrony środowiska 155

5.4. Wnioski i stwierdzenia 159

Rozdział 6. Poziom rozwoju powiatów w województwie mazowieckim 168

6.1. Wskaźniki gospodarcze 168

6.2. Wskaźniki społeczne 185

6.3. Wskaźniki ochrony środowiska 193

6.4. Wnioski i stwierdzenia 202

Rozdział 7. Poziom rozwoju powiatów w województwie pomorskim 212

7.1. Wskaźniki gospodarcze 212

7.2. Wskaźniki społeczne 225

7.3. Wskaźniki ochrony środowiska 233

7.4. Wnioski i stwierdzenia 240

Podsumowanie 248

Bibliografia 250