Helion


Szczegóły ebooka

Pytać o Putina - pytać o Rosję

Pytać o Putina - pytać o Rosję


Wraz z obejmowaniem rządów przez kolejnych władców ożywają każdorazowo w Rosji nasilone spekulacje, spory i dyskusje, dotyczące charakteru dokonujących się przemian.

W państwie o wielowiekowej tradycji samodzierżawnej władzy centralnej podejmowane zabiegi identyfikacyjne skupiają się siłą rzeczy na osobie kremlowskiego przywódcy.

Czasowa i kulturowa odległość, wzajemna odmienność, biegunowość, przeciwstawność i paradoksalność przedstawianych formuł identyfikacyjnych, odnoszonych w pierwszych zwłaszcza latach do Putina i Putinowskiej Rosji, warte są zatem bliższej analizy i objaśniającej refleksji.

Mówią one bowiem wiele nie tylko o ówczesnej rzeczywistości polityczno-społecznej kraju oraz o sposobach jej przeżywania, pojmowania i problematyzacji przez Rosjan, ale również o źródłach i uwarunkowaniach sposobu postrzegania przez nich świata, prawdy, władzy, społeczeństwa. historii i samych siebie.

*

Profesor Marian Broda kontynuuje w tej książce swoje bardzo cenne badania dotyczące rosyjskiej współczesnej myśli politycznej. Szereg jego idei, konstatacji, a przede wszystkim wniosków posiada charakter oryginalny i nowatorski, również na poziomie światowym. Należą do nich m.in.: udowodnienie archaiczności statokratycznych, nacjonalistycznych oraz prawosławnych rosyjskich sposobów myślenia; wskazanie na bardzo szeroki wspólny mianownik strukturalny zróżnicowanych rosyjskich typów myślenia politycznego, w tym zarówno okcydentalistycznych, jak i antyokcydentalistycznych. Publikacja wyróżnia się pozytywnie w światowej literaturze poświęconej rosyjskiemu myśleniu politycznemu. [...] Dogłębne zrozumienie nie tylko Rosji, lecz także wszelkich autorytarnych reżimów politycznych nie jest możliwe bez uważnego przestudiowania tej książki.

Z recenzji prof. dr. hab. Romana Bäckera

Wstęp / 7

 1. Putin i Putinowska Rosja. Identyfikacyjne problemy i autoprezentacja władzy / 15
  1. Identyfikacyjne polaryzacje, dylematy i paradoksy / 17
  2. Putin o sobie i bliscy o nim / 35
  3. Putinowski manifest polityczny / 61
 2. Putinowskie antidotum  /  79
  1. Autorytaryzm, demokratyzacja, rozkład… / 81
  2. Podstawy, uwarunkowania, charakter, granice i konsekwencje sukcesu / 118
 3. Naprzód ku korzeniom?  /  145
  1. Władza, władza… / 147
  2. Mocarstwowy imperatyw i autorytarno-imperialne fatum Rosji? / 192

Zakończenie  /  219

 1. Rosjanie, Putin, władza, Rosja / 221
 2. Pytać o władzę, pytać o siebie / 240 Nota bibliograficzna  /  259 Bibliografia  /  265

Indeks osobowy  /  283