Helion


Szczegóły ebooka

Franczyza w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa franczyzodawcy na przykładzie branży gastronomicznej

Franczyza w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa franczyzodawcy na przykładzie branży gastronomicznej


Publikacja stanowi ważny głos w dyskusji naukowej na temat rozwoju franczyzy w Polsce, podkreślając jej znaczenie w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. W Polsce taka działalność najczęściej jest wykorzystywana przez franczyzobiorców jako sposób na „sprawdzony biznes” gwarantujący łatwiejsze zdobycie rynku oraz niższe ryzyko upadłości. Firmy, działając we franczyzie, są w stanie znacznie szybciej wykreować swoją wartość (zyskując udział w rynku, rozpoznawalną markę, lojalnych klientów, korzystniejsze warunki zakupowe). W polskiej literaturze istnieje luka badawcza na temat wpływu franczyzy na wartość przedsiębiorstwa franczyzodawcy. Pojawia się więc potrzeba przeanalizowania tego zagadnienia, a także prezentacji istniejących mechanizmów. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią cenne źródło informacji zarówno dla naukowców, jak i praktyków zainteresowanych wdrażaniem franczyzy w biznesie.

Wprowadzenie  7

 

Rozdział I. Istota i klasyfikacja franczyzy       13

1.1.   Istota franczyzy – podstawowe założenia          13

1.2.   Rodzaje franczyzy   16

  1. Międzynarodowe i krajowe podstawy prawne regulujące prowadzenie działalności franczyzowej     21
  2. Franczyza a inne międzyorganizacyjne formy współpracy gospodarczej    26

 

Rozdział II. Systemy franczyzowe w świetle wybranych teorii ekonomii i zarządzania     31

  1. Nowa ekonomia instytucjonalna wobec franczyzowej formy prowadzenia działalności          31
  2. Franczyza wobec organizacji sieciowych            39

 

Rozdział III. Rozwój franczyzy w Polsce na tle innych krajów (ze szczególnym uwzględnieniem branży gastronomicznej)       45

  1. Rozwój koncepcji franczyzy w wybranych krajach           45
  2. Rozwój franczyzy w Polsce    48
  3. Charakterystyka gastronomicznych systemów franczyzowych na tle sektora gastronomicznego w Polsce         53

 

Rozdział IV. Franczyza jako szczególny model biznesu determinujący wartość przedsiębiorstwa franczyzodawcy    59

  1. Rola współczesnych modeli biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem     59
  2. Mechanizmy kluczowe dla rozwoju systemów franczyzowych      75
  3. Wpływ aktywów niematerialnych na wartość przedsiębiorstwa franczyzodawcy     80

 

Rozdział V. Systemy franczyzowe a wartość przedsiębiorstwa – wyniki badań własnych              93

  1. Próba badawcza i metodyka badania                 93
  2. Wpływ franczyzy na wartość przedsiębiorstwa franczyzodawcy 98
  3. Franczyza a alokacja ryzyka i kontroli 103
  4. Budowanie marki a franczyza              108
  5. Lojalność klientów 110
  6. Franczyza a zdolności zakupowe przedsiębiorców         112
  7. Franczyza a ekspansja zagraniczna     115
  8. Analiza przypadku – restauracje Sphinx           117

 

Zakończenie      129

Bibliografia         133

Spis tabel            143

Spis rysunków   145