Helion


Szczegóły ebooka

Inflacja bazowa w polityce pieniężnej. Analiza w świetle modelu DSGE

Inflacja bazowa w polityce pieniężnej. Analiza w świetle modelu DSGE


W książce podjęto tematykę polityki pieniężnej oraz omówiono teoretyczne przesłanki dotyczące szczególnej roli inflacji bazowej w jej prowadzeniu. O wartości tej monografii świadczy przede wszystkim zaproponowane narzędzie do modelowania gospodarki, w której polityka pieniężna uwzględnia m.in. inflację bazową. Autorka szczegółowo prezentuje kolejne kroki wyprowadzania modelu teoretycznego oraz przedstawia analizę empiryczną polityki prowadzonej przez Narodowy Bank Polski. Publikacja zainteresuje nie tylko badaczy biegłych w stosowanych tu metodach, lecz także praktyków, doktorantów oraz studentów kierunków ekonomicznych i ekonometrycznych.

Rozdział 1. Wstęp         7

 

Rozdział 2. Teoretyczne uwarunkowania polityki pieniężnej w kontekście inflacji bazowej  13

2.1. Wprowadzenie     13

2.2. Pomiar inflacji          19

2.3. Rodzaje inflacji bazowej     24

2.4. Inflacja bazowa w Polsce    27

2.5. Inflacja bazowa w modelowaniu polityki pieniężnej             32

2.6. Praktyka banków centralnych          36

 

Rozdział 3. Dwusektorowy nowokeynesowski model DSGE     43

3.1. Wprowadzenie       43

3.2. Założenia dotyczące sektora gospodarstw domowych          47

3.3. Gospodarka światowa i równowaga rynku dóbr konsumpcyjnych    54

3.4. Założenia dotyczące przedsiębiorstw krajowych      57

3.5. Polityka pieniężna  66

3.6. Rozwiązanie modelu i warunki istnienia równowagi 70

 

Rozdział 4. Analiza empiryczna – wyniki estymacji i symulacji               73

4.1. Wprowadzenie       73

4.2. Estymowany model              77

4.3. Dane            80

4.4. Założenia dotyczące głębokich parametrów modelu               84

4.5. Wyniki estymacji modelu DSGE       87

4.6. Alternatywne warianty polityki pieniężnej                93

4.7. Analiza funkcji reakcji poszczególnych zmiennych na szoki   97

 

Rozdział 5. Zakończenie            103

 

Załączniki         107

Załącznik A. Sektorowe różnice w stanowieniu cen – alternatywne warianty               107

Załącznik B. Badanie stabilności wyników           109

Załącznik C. Wyniki estymacji na podstawie innej metody przekształcenia danych            111

Załącznik D. Funkcje odpowiedzi na impuls        113

Załącznik E. Model z persystencją szoków technologicznych       121

 

Spis literatury  123

 

Spis rysunków                133

 

Spis tabel          135