Helion


Szczegóły ebooka

Marketing nowych technologii i produktów B+R

Marketing nowych technologii i produktów B+R


Autorzy książki dokładnie analizują zagadnienia marketingu nowych technologii w koordynacji z procesem badawczo-rozwojowym. Określają unikalny proces marketingowy i pułapki związane z przełożeniem nowej technologii na nowy produkt. Badają czynniki, które decydują o sukcesie handlowym produktów nowej technologii. Publikację można polecić uczestnikom kursów MBA oraz wszystkim biorącym udział w procesie komercjalizacji wiedzy i technologii.

Z recenzji Larry’ego Kilhama
– specjalisty zarządzania technologią z pięćdziesięcioletnim doświadczeniem jako technolog, członka zarządu spółek technologicznych, autora książek z zakresu przedsiębiorczości.

W dzisiejszym konkurencyjnym świecie szybkiego rozwoju produktów i szybko powstających technologii często wyzwaniem jest znalezienie i skoncentrowanie się na strategicznej wizji, konkurencyjnym pozycjonowaniu i powiązanych strategiach sprzedaży nowych technologii. Rynki nowych technologii produktowych są przesycone informacjami, intensywnym wysyłaniem wiadomości i szumem technologicznym. Dariusz M. Trzmielak i William Bradley Zehner przedstawiają w swojej książce wyrafinowane, a jednocześnie pragmatyczne badania, analizy i aktywne podejście do wprowadzania nowych technologii i powiązanych produktów na chaotyczny rynek globalny. Doskonała lektura dla doświadczonych profesjonalistów opracowujących i wprowadzających nowe produkty na obecne rynki, jak również dla przedsiębiorców opracowujących nowoczesne technologie w celu tworzenia nowych rynków.

Z recenzji Wayne’a Ronhaara
– lidera technologii z trzydziestopięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu, zajmującego się strategiami technologicznymi, rozwojem produktów i promocją,
założyciela i prezesa Cylentium – przedsiębiorstwa zajmującego się cyberbezpieczeństwem.

Wprowadzenie                 9

 

Rozdział I. Rozwój marketingu nowych technologii i produktów B+R                  13

  1. Zarządzanie efektami działalności B+R   13
  2. Rozwój marketingu w sektorze B+R      17
  3. Typy i rozwój nowych technologii i produktów B+R            23
  4. Wiedza jako podstawowe źródło nowych technologii      28

 

Rozdział II. Strategie i modele rozwoju nowych technologii i produktów B+R, dyfuzja innowacji 33

  1. Strategie pchania – push, i ciągnienia – pull          33
  2. Wybrane modele transferu wiedzy, komercjalizacja technologii i dyfuzja innowacji     40
  3. Niepewność otoczenia marketingowego nowych technologii i produktów B+R             47

 

Rozdział III. Instrumenty marketingu mix   55

  1. Prototyp      55
  2. Produkt – technologia             65
  3. Cena i czynniki wpływające na decyzje cenowe    69
  4. Promocja i selektywne budowanie przekazu informacyjnego            81
  5. Dystrybucja, miejsce, kanały dystrybucyjne         87
  6. Ludzie – kluczowy personel w procesie rozwoju nowych technologii               95
  7. Procesy wdrożeniowe nowych technologii i produktów B+R             101

 

Rozdział IV. Koncepcje oceny dostępności rynku i wsparcia rozwoju nowych technologii i produktów B+R             109

  1. Ocena gotowości technologicznej        109
  2. Metodologie oceny potencjału i dostępności rynku            115
  3. Koncepcje marketingowe wprowadzania nowej technologii na rynek         120

 

Rozdział V. Modele wprowadzenia technologii i produktów B+R         125

  1. Licencjonowanie       126
  2. Nowe przedsiębiorstwo          136
  3. Konsorcjum badawczo-wdrożeniowe  140

 

Bibliografia         147

 

Spis tabel            155

 

Spis rysunków    157