Helion


Szczegóły ebooka

Scholastyczne inspiracje poetyki Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Scholastyczne inspiracje poetyki Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Tematem pracy są scholastyczne inspiracje w poetyce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Praca składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów i zakończenia. Wprowadzenie przedstawia stan badań i układ pracy. Pierwszy rozdział pokazuje sposób użycia przez Sarbiewskiego pojęć zaczerpniętych ze scholastyki. Drugi rozdział porównuje poglądy Arystotelesa i Sarbiewskiego na poetykę. Trzeci rozdział pokazuje, w jaki sposób Sarbiewski stosuje pojęcie analogii. Czwarty rozdział przedstawia jego pogląd na problem uniwersaliów. W rozdziale piątym opisano jego wizję człowieka. W szóstym rozdziale porównano jego rozumienie twórczości z romantycznymi poglądami na jej temat. Na końcu sformułowano wnioski.

  • Tytuł: Scholastyczne inspiracje poetyki Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
  • Autor: Jacek Kwosek
  • ISBN Ebooka: 978-83-226-3992-4, 9788322639924
  • Data wydania ebooka: 2021-02-24
  • Identyfikator pozycji: e_1yx5
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego