Helion


Szczegóły ebooka

Od prawicy do lewicy. Struktura ideologiczna polskich partii politycznych w latach 2015-2017

Od prawicy do lewicy. Struktura ideologiczna polskich partii politycznych w latach 2015-2017

Czy w swoich wypowiedziach politycy identyfikujący się z prawicą bądź lewicą faktycznie manifestują poglądy właściwe dla deklarowanej opcji? Jak to możliwe, że partie uznawane przez wyborców i ekspertów za prawicowe mają ekonomicznie lewicowe elektoraty? Czy tzw. „socjal” zawsze należy wiązać z ideologią socjalizmu? W prezentowanej książce można znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące polskiego dyskursu parlamentarnego w latach 2015–2017.

Wstęp  9

 

1. Ideologia. Prawica i lewica          13

  1. Ideologia, orientacja ideologiczna, myślenie polityczne     13
  2. Lewica i prawica – ustalenia teoretyczne    15

1.3. Podział lewica-prawica w Polsce     22

1.4. Lewicowość i prawicowość a struktura społeczeństwa      24

1.5. Kto to „lewica”? Kto to „prawica”?            25

1.6. Lewica i prawica w polskim parlamencie w VIII kadencji Sejmu (okres 2015–2017)      29

 

2. Analiza dyskursu ideologicznego           31

  1. Od systemu języka do działania komunikacyjnego 32
  2. Akty mowy w gramatyce komunikacyjnej  34
  3. Od koncentracji na tekście jako gotowym dziele do procesualności tekstu           37
  4. Od socjolingwistyki do krytycznej analizy dyskursu          41

2.5. Analiza zawartości   46

 

3. Hipotezy i metoda badawcza      53

3.1. Hipotezy       53

  1. Charakterystyka materiału badawczego      54
  2. Normalizacja materiału badawczego           57

3.4. Metoda badawcza – schemat ogólny          58

3.5. Metoda badawcza – opis szczegółowy       59

3.6. Ograniczenia metody           65

 

 1. Koncepcja znaczników ideologicznych           69
  1. Operacjonalizacja założeń ideologicznych   69
  2. Znaczniki ideologiczne – ujęcie kategorialne          70
  3. Znaczniki ideologiczne a oś lewica-prawica            71

 

5. Analiza lingwistyczna      77

5.1. Analiza paradygmatyczna    78

5.2. Analiza syntagmatyczna      79

 

 1. Profile ideologiczne klubów parlamentarnych          81
  1. Orientacja ideologiczna partii Prawo i Sprawiedliwość      81
   1. Konserwatyzm w orientacji ideologicznej partii Prawo i Sprawiedliwość  82
   2. Socjalizm w orientacji ideologicznej partii Prawo i Sprawiedliwość           88
   3. Liberalizm w orientacji ideologicznej partii Prawo i Sprawiedliwość          90
   4. Profil ideologiczny partii Prawo i Sprawiedliwość   93
  2. Orientacja ideologiczna partii Platforma Obywatelska       95
   1. Konserwatyzm w orientacji ideologicznej partii Platforma Obywatelska   97
   2. Socjalizm w orientacji ideologicznej partii Platforma Obywatelska            100
   3. Liberalizm w orientacji ideologicznej partii Platforma Obywatelska           101
   4. Profil ideologiczny partii Platforma Obywatelska    106
  3. Orientacja ideologiczna partii Kukiz15       108
   1. Konserwatyzm w orientacji ideologicznej partii Kukiz15    109
   2. Liberalizm w orientacji ideologicznej partii Kukiz15           115
   3. Profil ideologiczny partii Kukiz15    121
  4. Orientacja ideologiczna partii Nowoczesna 124
   1. Konserwatyzm w bazie ideologicznej partii Nowoczesna    125
   2. Liberalizm w orientacji ideologicznej partii Nowoczesna    127
   3. Profil ideologiczny partii Nowoczesna         136
  5. Orientacja ideologiczna partii Polskie Stronnictwo Ludowe          138
   1. Konserwatyzm w bazie sądów ideologicznych partii Polskie Stronnictwo Ludowe          139
   2. Socjalizm w bazie sądów ideologicznych partii Polskie Stronnictwo Ludowe       143
   3. Liberalizm w bazie sądów ideologicznych partii Polskie Stronnictwo Ludowe     144
   4. Profil ideologiczny partii Polskie Stronnictwo Ludowe       148

 

 1. Lewicowość i prawicowość polskich partii politycznych      151
  1. Lewicowość i prawicowość w profilu ideologicznym partii Prawo i Sprawiedliwość      152
  2. Lewicowość i prawicowość w profilu ideologicznym partii Platforma Obywatelska       154
  3. Lewicowość i prawicowość w profilu ideologicznym partii Kukiz15        155
  4. Lewicowość i prawicowość w profilu ideologicznym partii Nowoczesna            157
  5. Lewicowość i prawicowość w profilu ideologicznym partii Polskie Stronnictwo Ludowe         159

 

Wnioski         163

 

Bibliografia   171

 

Aneks 1. Wykaz debat parlamentarnych zawartych w bazie materiałowej           175

Aneks 2. Znaczniki ideologiczne konserwatyzmu, socjalizmu i liberalizmu          177

Aneks 3. Dychotomiczny schemat lewicy i prawicy w wymiarze ideologiczno-doktrynalnym   185

 • Tytuł: Od prawicy do lewicy. Struktura ideologiczna polskich partii politycznych w latach 2015-2017
 • Autor: Anita Filipczak-Białkowska
 • ISBN Ebooka: 978-83-8220-320-2, 9788382203202
 • Data wydania ebooka: 2021-02-25
 • Identyfikator pozycji: e_1yze
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego