Helion


Szczegóły ebooka

Polityczne i ekonomiczne aspekty przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO w prasie amerykańskiej na przykładzie publikacji tygodników

Polityczne i ekonomiczne aspekty przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO w prasie amerykańskiej na przykładzie publikacji tygodników


Inaczej niż w Czechach, Polsce i na Węgrzech, gdzie – pomijając środowiska o marginalnym znaczeniu – istniała „zgoda narodowa” w kwestii wyboru wektorów polityki bezpieczeństwa i, w konsekwencji, jednoznacznego kursu na rzecz starań o przyjęcie do NATO, środowisko ekspertów i publicystów amerykańskich charakteryzowało się większą różnorodnością stanowisk. Nie były odosobnione opinie, że rozszerzenie NATO to niepotrzebne drażnienie Moskwy i działanie prowadzące do zachwiania kruchej stabilizacji, która ukształtowała się po 1989 roku. Popularna była argumentacja, zgodnie z którą demokratyzacja stanowiła wystarczający substytut gwarancji bezpieczeństwa, ponieważ demokracje nie prowadzą ze sobą wojen.

Prasa była istotną areną tej rozgrywki. W monografii zaprezentowano najistotniejsze osie debaty obecne na łamach „Newsweeka” i „Time” – dwóch czołowych tygodników opinii, sytuujących się w mainstreamie amerykańskiego rynku czasopism. Analiza artykułów z lat 1990–1999 pozwoliła zidentyfikować główne argumenty wykorzystywane w dyskusji, która towarzyszyła ekspansji Sojuszu, a także ocenić znaczenie czynnika ekonomicznego w wewnątrzamerykańskiej debacie. Umożliwiło to sformułowanie wniosków dotyczących ogólnego stosunku „Newsweeka” i „Time” wobec akcesji nowych krajów do NATO.

Wstęp  7

 

Rozdział 1. „Newsweek” i „Time” a debata nad przyszłością NATO w latach 1990–1992              15

  1. Rola NATO w polityce zagranicznej USA u schyłku kadencji G.H. Busha       15
  2. Wokół rozgrywki o członkostwo zjednoczonych Niemiec w Sojuszu            18
  3. Od Londynu do Rzymu. NATO w postzimnowojennym świecie      29
  4. Podsumowanie         39

 

Rozdział 2. „Newsweek” i „Time” a rozszerzenie NATO w latach 1993–1996  41

  1. Początek marszu       42
  2. Kontrowersje wokół Partnerstwa dla Pokoju     46
  3. Szczyt NATO w Brukseli i jego reperkusje           52
  4. Rozmowy Clintona i Jelcyna w Budapeszcie i Moskwie    63
  5. Od wyborów do wyborów. Rozszerzenie NATO w cieniu święta demokracji              70
  6. Zmiany personalne w administracji amerykańskiej u progu drugiej kadencji B. Clintona         81
  7. Podsumowanie         88

 

Rozdział 3. „Newsweek” i „Time” a rozszerzenie NATO w latach 1997–1999  95

  1. Przez Helsinki do Paryża. Przygotowania do szczytu NATO–Rosja 95
  2. Uchylone drzwi. Podpisanie aktu stanowiącego i konferencja madrycka NATO        101
  3. Wokół debaty nad ratyfikacją protokołów akcesyjnych  111
  4. Otwarcie drzwi NATO na Wschód. Uroczystość w Independence i szczyt w Waszyngtonie    118
  5. Podsumowanie         123

 

Zakończenie i wnioski      129

 

Bibliografia         135

 

Spis tabel            143