Helion


Szczegóły ebooka

Profile metafilozoficzne. Bibliotheca Philosophica 7

Profile metafilozoficzne. Bibliotheca Philosophica 7


Prezentowana publikacja jest pracą z zakresu filozofii i dotyczy jej działu zwanego metafilozofią, badającego naturę, metody, zadania, cele, przedmiot i zakres badań filozofii. Punktem odniesienia dla rozważań metafilozoficznych są poglądy metafilozoficzne najwybitniejszych przedstawicieli najważniejszej polskiej szkoły filozoficznej w XX wieku, czyli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, uzupełnione i skontrastowane z poglądami innych wybitnych polskich filozofów, takich jak Henryk Elzenberg i Bogusław Wolniewicz. Autor postawił we wstępie pytanie, czy metafilozofia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej jest wciąż aktualna w wieku XXI i udzielił na nie jasnej, uzasadnionej i pozytywnej odpowiedzi. Odpowiedź ta jest ugruntowana we wnikliwych analizach i precyzyjnych rekonstrukcjach metafilozofii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, poczynając od wszechstronnie przedstawionych poglądów Kazimierza Twardowskiego, który był założycielem tej szkoły, a kończąc na własnych oryginalnych propozycjach będących niekiedy istotną modyfikacją poglądów typowych dla Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Profesor Dariusz Łukasiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wstęp           7

 

Rozdział I. Metafilozofia i kłopoty z metafizyką       13

Rozdział II. Kazimierz Twardowski o nauce i religii              37

Rozdział III. Kazimierz Twardowski o kształceniu filozofów            59

Rozdział IV. Konsekwentny i niekonsekwentny antypsychologizm w logice          79

Rozdział V. Tadeusz Kotarbiński o filozofii na uniwersytecie          95

Rozdział VI. Władysław Tatarkiewicz. Uwagi metafilozoficzne       109

Rozdział VII. Józef Maria Bocheński o filozofii, ideologii i światopoglądzie 129

Rozdział VIII. Dwie metafilozofie: Elzenberg a Szkoła Lwowsko-Warszawska       143

Rozdział IX. Bogusław Wolniewicz. Filozoficzny spór: pozytywizm albo metafizyka           173

Rozdział X. Filozofia wobec światopoglądu. Metafilozoficzne dylematy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej  195

 

Zakończenie. Uwagi podsumowujące i metafilozoficzne credo           209

 

Informacja bibliograficzna            235

 

Bibliografia  237

 

Indeks osobowy     253