Szczegóły ebooka

Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Tom 7. Prasa prowincjonalna, Część 1. Wielkie Księstwo Litewskie

Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Tom 7. Prasa prowincjonalna, Część 1. Wielkie Księstwo Litewskie

Danuta Hombek

Ebook

Publikacja stanowiąca pierwszą część siódmego tomu edycji tekstów źródłowych ukazuje się w ramach wydawnictwa pt. Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Obejmuje ona ogłoszenia prasowe, które reklamują ówczesne piśmiennictwo (druki zwarte, ulotki i periodyki), a także zawierają różnorodne informacje bezpośrednio związane z rynkiem polskiej książki i prasy. Wspomniane teksty pochodzą z czterech litewskich gazet: „Kuriera Litewskiego” Franciszka Paprockiego i jego trzech dodatków wychodzących w latach 1760–1763, „Gazet Wileńskich” (1764–1792), „Gazety Grodzieńskiej (1778–1780) i „Kuriera Litewskiego” Tadeusza Włodka (1796–1800). W tomie znalazły się doniesienia informujące zarówno o produkcji, jak obiegu ówczesnego piśmiennictwa w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Danuta Hombek – profesor nauk humanistycznych, jest zatrudniona w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół problemów historii, reklamy polskich mediów oraz edytorstwa źródeł bibliologicznych i prasowych.

Wstęp
Wykaz skrótów źródeł bibliograficznych
Wykaz ważniejszych skrótów
„KURIER LITEWSKI” 1760–1763
1760
1761
1762
1763
„WIADOMOŚCI LITERACKIE” 1761–1763
1761
1762
1763
„GAZETY WILEŃSKIE” 1764–1768, 1770–1771, 1773–1792
1764
1765
1766
1767
1768
1770
1771
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
„GAZETA GRODZIEŃSKA” 1779–1780
1779
1780
„KURIER LITEWSKI” 1796–1800
1796
1797
1798
1799
1800
Skorowidz autorów, tłumaczy i wydawców
Skorowidz tytułów i wariantów tytułowych

  • Tytuł: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Tom 7. Prasa prowincjonalna, Część 1. Wielkie Księstwo Litewskie
  • Autor: Danuta Hombek
  • ISBN: 978-83-242-6545-9, 9788324265459
  • Data wydania: 2021-03-05
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1zep
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS