Szczegóły ebooka

Rewitalizacja miast we współpracy z podmiotem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Rewitalizacja miast we współpracy z podmiotem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Dagmara Hajdys, Magdalena Ślebocka

Ebook

Ciągle postępująca degradacja tkanki miejskiej, permanentny brak środków pieniężnych będących w dyspozycji samorządu terytorialnego powoduje, że jednostki samorządowe coraz częściej poszukują alternatywnych form finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, sięgając po dotychczas niewykorzystywane w tym procesie narzędzia. Treścią publikacji jest wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów rewitalizacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest to pierwsza publikacja łącząca dwa ważne, z punktu widzenia władz lokalnych, zagadnienia przywracania zdegradowanych obszarów tkanki miejskiej do prawidłowych funkcji społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu prywatnego kapitału w ramach długookresowej współpracy z podmiotem prywatnym.
Użyteczność informacji zawartych w tej publikacji sprawi, że książka powinna trafić do większego grona odbiorców. Adresatami publikacji mogą być: środowisko akademickie, w tym studenci (kierunków ekonomicznych czy technicznych) przygotowujący prace licencjackie, magisterskie, doktoranci, pracownicy administracji samorządowej ale także szeroko pojęte grono interesariuszy, inwestorów i osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z rewitalizacją

Wstęp
1. Rewitalizacja jako kluczowy czynnik odnowy zdegradowanej tkanki miejskiej
1.1. Rewitalizacja obszarów miejskich – definicja, istota i znaczenie
1.2. Uwarunkowania prawne procesów rewitalizacji
1.2.1. Ramy prawne rewitalizacji
1.2.2. Krajowe ramy strategiczne rewitalizacji w Polsce
1.2.3. Lokalne ramy rewitalizacji
1.3. Przesłanki rewitalizacji obszarów miejskich
1.4. Obszary i fazy rewitalizacji
1.5. Instrumenty rewitalizacji miast
1.5.1. Instrumenty planistyczne
1.5.2. Instrumenty prawno-organizacyjne
1.5.3. Instrumenty ekonomiczne
2. Finansowanie projektów rewitalizacyjnych
2.1. Modele procesów rewitalizacji
2.2. Zarządzanie procesem rewitalizacji
2.3. Źródła finansowania procesów rewitalizacji
2.3.1. Finansowanie niekomercyjne rewitalizacji
2.3.2. Finansowanie komercyjne
2.3.3. Inicjatywa JESSICA w finansowaniu projektów rewitalizacyjnych
2.4. Pomiar efektów rewitalizacji obszarów miejskich. Ewaluacja i monitoring procesów rewitalizacji obszarów miejskich
3. Partnerstwo publiczno-prywatne w procesach rewitalizacji
3.1. Partnerstwo publiczno-prywatne. Istota i znaczenie
3.2. Uwarunkowania prawne i instytucjonalne partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście rewitalizacji
3.2.1. Regulacje ustawowe i dokumenty strategiczne partnerstwa publiczno-prywatnego
3.2.2. Instytucje wspierające partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce
3.3. Działania identyfikujące zastosowanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w procesach rewitalizacji
3.4. Ryzyko w procesie rewitalizacji realizowanej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
3.5. Korzyści i bariery wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w procesach rewitalizacji
3.6. Montaż finansowy projektów rewitalizacji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
4. Diagnoza rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze rewitalizacji
4.1. Projekty rewitalizacyjne na tle rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie
4.2. Projekty rewitalizacyjne na tle rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
4.3. Przykłady rewitalizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
4.4. Aktualne tendencje w rewitalizacji realizowanej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Wnioski i rekomendacje
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Indeks

  • Tytuł: Rewitalizacja miast we współpracy z podmiotem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Autor: Dagmara Hajdys, Magdalena Ślebocka
  • ISBN: 978-83-66395-12-1, 9788366395121
  • Data wydania: 2021-03-07
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1zge
  • Wydawca: edu-Libri