Helion


Szczegóły ebooka

 
Polskie dziennikarstwo wojenne. Twórcy, gatunki, konflikty zbrojne i polityka międzynarodowa

Polskie dziennikarstwo wojenne. Twórcy, gatunki, konflikty zbrojne i polityka międzynarodowa


W monografii, każdorazowo kreśląc tło polityczno-historyczne wojen, przeanalizowano ponad czterdzieści dziennikarskich sprawozdań wojennych, wydanych w formie książkowej, z dziewięciu wojen prowadzonych od 1918 roku do początku XXI wieku w różnych częściach świata (Europa, Afryka, Indochiny, Kaukaz, Bałkany, Irak, Afganistan). Ponadto przedstawiono pracę dziennikarzy w czasie wojen na przestrzeni lat, tradycję relacji wojennej od starożytności i jej status w dziennikarstwie światowym, definicję i typologię korespondentów wojennych, kwestie źródeł, etyki zawodowej, wartości dokumentalnej sprawozdań oraz propagandy wojennej i sposobów oddziaływania na odbiorców. Ważne miejsce w publikacji zajmują wojskowe komunikaty i sprawozdania od wojny polsko-bolszewickiej do misji pokojowej i misji stabilizacyjnej na przełomie XX i XXI wieku, a także praca oficerów prasowych Wojska Polskiego.

Uwagi wstępne       13

 

Rozdział 1. Praca dziennikarza w czasie wojny na przestrzeni lat    27

  1. Tradycja relacji wojennej od starożytności oraz jej status w dziennikarstwie światowym       29
  2. Korespondent wojenny i reporter – definicja i typologia      37
  3. Źródła informacji korespondenta i etyka zawodowa Wartość sprawozdań   47
  4. Elementy propagandy wojennej i sposoby oddziaływania na odbiorców     54

 

Rozdział 2. Obraz wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921)   69

  1. Tło polityczno-historyczne wojny   71
  2. Ówczesna prasa o wojnie polsko-bolszewickiej      76
  3. Jednodniówki        81
  4. Adam Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły: wspomnienia korespondenta wojennego        85
  5. Melchior Wańkowicz, Strzępy epopei (Budionny idzie, Odwrót, Zwycięstwo!)            92
  6. Juliusza Kadena-Bandrowskiego publicystyka wojenna      95
  7. Dwa obrazy Wyszkowa – informacyjny i publicystyczny     109

 

Rozdział 3. Wojna domowa w Hiszpanii (1936–1939). Miejsca – ludzie – zdarzenia  119

  1. Tło polityczno-historyczne wojny domowej 122
  2. Ksawery Pruszyński, W czerwonej Hiszpanii           125
  3. Jerzy Przywieczerski, Hiszpania w ogniu     128
  4. Adam Sikorski, Łuna nad Hiszpanią           136

 

Rozdział 4. Korespondencja wojenna z czasów II wojny światowej  147

  1. Tło polityczno-historyczne II wojny światowej         151
  2. Korespondencje wojenne „podziemia walczącego”: Powstańcze reportaże z Żoliborza Jerzego Kubina         154
  3. Wojna w relacjach i opinii Melchiora Wańkowicza: Wrzesień żagwiący, Po klęsce i Bitwa o Monte Cassino   160
  4. Ryszard Kiersnowski, Reportaż spod ciemnej gwiazdy: wspomnienia korespondenta wojennego        173
  5. Dziennik wojenny 18 IX 1939 – 19 IX 1945 Romana Umiastowskiego          180

 

Rozdział 5. Indochiny w ogniu. Wojna w Laosie, Wietnamie i Kambodży    191

  1. Tło polityczno-historyczne wojen    193
  2. Korespondencje wojenne Wojciecha Żukrowskiego           197
  3. Wojna w Wietnamie w relacji Daniela Passenta – Co dzień wojna     205
  4. Obraz wojny wietnamskiej w relacjach Moniki Warneńskiej – Alarm na ryżowiskach: z podróży korespondenta wojennego 216
  5. Kambodża i świadectwa zbrodni Czerwonych Khmerów – M. Warneńska, Śladami Pol Pota 222

 

Rozdział 6. Afrykańskie wojny oczami korespondentów       227

  1. Tło polityczno-historyczne konfliktów         229
  2. Gwinea-Bissau i Angola w relacji Mirosława Ikonowicza – Angola Express   230
  3. Angola, Mozambik, Nigeria i pogranicze etiopsko-somalijskie na podstawie Ryszarda Kapuścińskiego – Jeszcze dzień życia, Chrystusa z karabinem na ramieniu i Wojny futbolowej  235
  4. Rwanda i zwaśnione plemiona Tutsi i Hutu – Wojciech Tochman, Dzisiaj narysujemy śmierć            242

 

Rozdział 7. Rozpad Jugosławii i wojny na Bałkanach po 1991 r.      247

  1. Tło polityczno-historyczne konfliktów na Bałkanach           249
  2. Dawid Warszawski, Obrona poczty sarajewskiej      256
  3. Koszmar bośniackich kobiet – W. Tochman, Jakbyś kamień jadła   261
  4. Adam Bednarczyk, Dobij mnie, Europo… Wspomnienia z wojny bałkańskiej 279
  5. Wojna w Bośni według Wiktora Batera, Nikt nie spodziewa się rzezi. Notatki korespondenta wojennego         287
  6. Tadeusz Samitowski, Moralna wojna: Jugosławia pod bombami       289
  7. Macedoński problem w relacji Ryszarda Bilskiego – Łuny nad Tetovem: Macedonia i jej sąsiedzi. Zbiór reportaży 2001–2002 306

 

Rozdział 8. Konflikty zbrojne na Kaukazie Północnym i Południowym w oczach korespondentów przełomu XX i XXI wieku 323

  1. Tło polityczno-historyczne konfliktów        325
  2. Działania wojenne na Kaukazie w ujęciu Wojciecha Jagielskiego     332
  3. Wojna w Abchazji i dwie w Czeczenii według Wiktora Batera: Nikt nie spodziewa się rzezi. Notatki korespondenta wojennego   364
  4. Witold Michałowski, Płonący Kaukaz         369

 

Rozdział 9. Działania wojenne w Afganistanie podczas interwencji sowieckiej i NATO        379

  1. Tło  polityczno-historyczne            381
  2. Niespokojne 102 dni wyprawy Radosława Sikorskiego: Prochy świętych. Afganistan – czas wojny    382
  3. Piotr Langenfeld, Afganistan – dotknąłem wojny     386
  4. Pragnienia Afgańczyków – Wojciech Jagielski, Modlitwa o deszcz    393
  5. Wiktor Bater, Nikt nie spodziewa się rzezi. Notatki korespondenta wojennego           400

 

Rozdział 10. Konflikty zbrojne w Iraku          403

  1. Tło  polityczno-historyczne          405
  2. Przemysław Marzec, Jan Mikruta, Bagdad. 67 dni 406
  3. Marcin Firlej, Jacek Kaczmarek, Szum skrzydeł Azraela      412
  4. Wiktor Bater, Nikt nie spodziewa się rzezi. Notatki korespondenta wojennego         415

 

Rozdział 11. Oficerowie prasowi Wojska Polskiego – zadania i obrazy wojen          423

  1. Wojenne komunikaty prasowe Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.  429
  2. Rotmistrz Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, Wbrew rozkazowi: wspomnienia oficera prasowego 1939–1945   434
  3. Misja pokojowa w Bośni: kmdr Artur Bilski, Widok na Sarajewo    439
  4. Misja stabilizacyjna w Iraku: płk. Wojciech Hajnus, Mój Irak          444

 

Rozdział 12. Ewolucja korespondencji wojennej po 1918 r. jako formy dziennikarskiej wypowiedzi           449

 

Uwagi końcowe         465

 

Bibliografia    471

 

Summary       497