Helion


Szczegóły ebooka

 
W stronę samorealizacji. Re-decyzje życiowe kobiet

W stronę samorealizacji. Re-decyzje życiowe kobiet


Ideą przewodnią książki jest założenie, że jedną z dróg prowadzących do samorealizacji kobiety jest wprowadzenie zmiany redefiniującej jej dotychczasowe życie, co określiłyśmy mianem re-decyzji życiowej. Publikacja jest efektem badań – wywiadów z kobietami, które dokonały takiej wieloaspektowej zmiany w poszukiwaniu autentyczności. Koncentrujemy się na zagadnieniach stawania się bardziej sobą, docierania do własnego głosu oraz na tym, kim naprawdę chce się być i jak chce się żyć. Mamy nadzieję, że książka będzie inspirująca zarówno poznawczo, jak i życiowo, a w zaproponowanych treściach – modelu re-decyzji życiowych i trzech porządkach biograficznych – Czytelniczki odnajdą własne doświadczenia lub kierunek rozwoju osobistego. Publikacja powstała w atmosferze naszej wieloletniej przyjaźni. Jest o kobietach i dla kobiet.

Autorki

Książka autorstwa Aleksandry Chmielińskiej i Moniki Modrzejewskiej-Świgulskiej stanowiła dla mnie poznawczą i intelektualną przyjemność. Przedmiot zainteresowania Autorek stanowią tzw. re-decyzje w kontekście działań podmiotowych kobiet. Sposób ujęcia i przedstawienia problematyki, jak również podejście metodologiczne to przykład dojrzałej, refleksyjnej postawy badawczej. Monografia ma charakter empiryczno-analityczny, pod wieloma względami nowatorski i wyróżniający się na tle innych publikacji polskich. Tym, co ją szczególnie wyróżnia, jest próba kompleksowego wyjaśnienia opisywanej rzeczywistości poprzez wprowadzenie autorskiego modelu koncepcyjno-analitycznego.

Z recenzji dr hab. Anety Ostaszewskiej

Wstęp                 11

 

 1. Współczesne koncepcje działania podmiotowego             15

 

 1. Re-decyzja życiowa jako zjawisko rozwojowe      19
  1. Re-decyzja – charakter zmiany      19
  2. O stawaniu się tym, kim naprawdę się jest – perspektywa humanistyczna          24
  3. Re-decyzja a inne pojęcia pokrewne           33

 

3. Opis badań własnych  39

  1. Założenia i czynności badawcze       39
  2. Techniki zbierania materiału badawczego     42
  3. Uczestniczki badań             44
  1. Procedura analityczna – „spotkanie w różnicy” badaczek       46
  2. Badania nad doświadczeniem kobiecym      49

 

 1. Cykl samorealizacji kobiet – model re-decyzji     51
  1. Pierwszy wymiar samorealizacji     54
   1. Rozwój wielokierunkowy „wszerz”  54
   2. Rozwój jednokierunkowy „w głąb”  56
  2. Drugi wymiar samorealizacji           58

4.2.1. Mówić (Nie)Swoim głosem   58

4.2.2. Mówić Swoim głosem           60

  1. Typy re-decyzji życiowych              61
  2. Model re-decyzji życiowych           69
  3. Autonomia i autentyczność a relacje z otoczeniem – zgodność czy konflikt interesów   74

 

 1. Porządki biograficzne i ich bohaterki     81
  1. „Rozwijanie skrzydeł” – historie o ciągłości i przynależności   84
  2. „Milowe kroki” – historie o epizodach i przejściach  90
  3. „Deus ex machina” – historie o „świeckiej epifanii”, czyli o tym, co się dzieje, gdy „lecisz na księżyc”          94
  4. Bohaterki porządków biograficznych           99
  5. Studia przypadków. Porządki biograficzne w kontekście indywidualnych historii życia    103
   1. Pierwsze studium przypadku – Ja, która chcę być wolnym człowiekiem, nie chcę, żeby ktoś mi mówił, jak mam żyć        103
   2. Drugie studium przypadku – To była chęć poszukiwania własnej drogi, własnego bycia w zgodzie ze sobą      115
  6. Uwaga końcowa – inaczej o porządkach biograficznych            125

 

Zakończenie – kobiecość w ruchu  129

 

Bibliografia           131

 

Spis rysunków i tabel          141