Helion


Szczegóły ebooka

Kontrinterpretacje

Kontrinterpretacje

Interpretacja, jak twierdzi Jonathan Culler, „niczym większość czynności umysłowych bywa interesująca tylko w przypadkach skrajnych”. Teza ta nie dotyczy wyłącznie odważnych modeli lektury, ale i samych koncepcji interpretacji, które muszą nadążać za zmieniającymi się estetyczno-społecznymi konfiguracjami; ich zasadniczą część stanowi sztuka wraz z całym jej polityczno-instytucjonalnym zapleczem. Interpretacja – może szczególnie dzisiaj – uwzględnia więc miejsce, z którego mówi autor(ka) i jego (jej) podmiot: kulturową, społeczną, polityczną, płciową pozycję, jaką zajmuje on (ona) wobec rzeczywistości. Dominujące dzisiaj koncepcje interpretacji obejmują zatem różne sposoby rozumienia rzeczywistości – a właściwie wzajemnych relacji rzeczywistości i estetyczności – i partycypowania w niej poprzez sztukę.

Po takie polemiczne, skrajne, otwarte na nowe konteksty rozwiązania sięgali autorzy zamieszczonych w Kontrinterpretacjach szkiców. Zawarty w tytułowej formule prefiks traktowali oni bardzo różnie: jako polemikę z klasycznymi odczytaniami znanych dzieł, przewartościowanie anachronicznych interpretacyjnych narzędzi, zachętę do poszukiwania własnych ścieżek badawczych, do włączania sztuki w niedające się od niej oddzielić kulturowo-społeczne porządki – a często jako połączenie wszystkich tych elementów.

ze Wstępu

 

Recenzowany tom jest interesującą lekturą. I to z wielu powodów. Do niedawna wydawało się, że [interpretacja] stanowi klucz do pojmowania nie tylko literatury, ale też kultury. Tymczasem okazuje się, że pojęcie to zostało zluzowane przez całą serię innych, takich jak transmedialność, postprodukcja czy re-praktyki. Różnica polega na tym, że odtąd żadne nadrzędne pojęcie, żadna przewodnia intencja, żadna wyróżniona praktyka artystyczna nie jest w stanie opisać produkcji i konsumpcji sztuki (co oznacza, że zaciera się to ostatnie odróżnienie). (…) Słowem, kontrinterpretacja, czyli zwrot przeciw pojęciu interpretacji. (…)

Chodzi o uwolnienie się od sensu już znanego i przyswojonego – ku nowym sensom. O współudział w działaniach na rzecz zachowania suwerenności sztuki wobec różnych porządków zewnętrznych – społecznych i ideologicznych. Wreszcie – o wyzwolenie od ciśnienia własnej tradycji, czyli o prawo do włączania się w owe inne porządki, podejmowania własnej interwencji i sekundowania interwencjom dokonywanym przez sztukę. Słowem – kontrinterpretacja, czyli metoda nieustannej autoprzemiany.

z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Skrendy

 • Okładka
 • Alina Świeściak Kontrinterpretacje
 • Interpretacja i kontrinterpretacja
 • Kontrinterpretacje
 • Anna Kałuża, Kontr-interpretacje jako artystyczne i polityczne re-akcje. Jakub Woynarowski, Leszek Onak i Bruno Schulz
 • Łukasz Białkowski, Luźne kajdany reżimu estetycznego. Sztuczne piekła Claire Bishop a estetyka relacyjna
 • Beata Popczyk-Szczęsna, Lektura dramatu jako kontrinterpretacja
 • Jan Zając, Divertissement, diversion, distraction, czyli czy funkcją literatury jest rozrywka i co to właściwie znaczy
 • Karolina Lewestam, Zombie w supermarkecie, czyli autonomia i rozum praktyczny w świecie nowych mediów
 • Klasycznie
 • Tomasz Sapota, Martwa Dydona
 • Aneta Głowacka, Pod włos. Klasyka w teatrze Moniki Strzępki i Radosława Rychcika
 • Irina Lappo, Wszystko jest dozwolone
 • Magdalena Dziadek, Michał Jaczyński, Nieobliczalna głowa Gustav Mahler w oczach swoich współczesnych
 • Awangardowo
 • Dawid Kujawa, Widmo krąży nad Europą widmo głodu (Bruno Jasieński)
 • Ewelina Suszek, Jednak surrealizm. Transformacje ciała a rozchwiana obecność w Liryce sprzed zaśnięcia Mirona Białoszewskiego
 • Zagładowo
 • Anna Majkiewicz, Kot i mysz Güntera Grassa post controversiam
 • Agnieszka Topolska, Muzyczne heterotopie. Muzyka w uzdrowiskach
 • Marta Tomczok, Płynne fundamenty. Zagłada w prozie postmodernistycznej lat osiemdziesiątych (Walter Abish D.M. Thomas)
 • Wacław M. Osadnik, Testamenty Idy
 • (Post)modernistycznie
 • Wojciech Śmieja, Tego uczucia męki nieskończonej, wieczności potępienia nigdy nie zapomnę. Bruno Schulz i dylematy nowoczesnej męskości
 • Krzysztof Uniłowski, Nadzieja z gwiazd. O wątku gnostyckim w Limes inferior Janusza A. Zajdla
 • Piotr Fast, Pół żartem, pół serio historia miłosna w Mistrzu i Małgorzacie
 • Michał Kisiel, Przeciw teraźniejszości. Doświadczenie czasuw Niby-Alasce Harolda Pintera
 • Anna Kisiel, (Nie)bezpiecznie blisko. Pytanie o trop śmierci w fotografii Franceski Woodman
 • Sandra Trela, Sygnatura i rytm. Rękopisy poetyckie Jacka Malczewskiego jako pieczęć osobowości
 • Karolina Nogas, Poemat o czasie milczącym. Wokół płyty Hameln Anno 1284. Auf den Spuren des Rattenfängers Norberta Rodenkirchena
 • Indeks nazwisk występujących w książce

 • Tytuł: Kontrinterpretacje
 • Autor: praca zbiorowa
 • ISBN Ebooka: 97883-242-3379-3, 9788324233793
 • Data wydania ebooka: 2021-03-23
 • Identyfikator pozycji: e_1zxx
 • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS