Helion


Szczegóły ebooka

Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje - metody - perspektywy badawcze

Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje - metody - perspektywy badawcze


Człowiek ponowoczesny żyje w ciągłej teraźniejszości, a imperatyw elastyczności wymaga dostosowywania planów na przyszłość do kapitalistycznej gospodarki rynkowej. To jednak odbija się na przeszłości, gdyż historię można sprzedać jak każdy inny produkt. W jaki sposób ów hedonistyczny konsumeryzm odbija się na reprezentacjach przeszłości w przestrzeni publicznej?

Zakres tematyczny książki, w której publikują badacze z czternastu wiodących ośrodków akademickich w Europie, wykracza poza dotychczasowe metody analizy przeszłości w  teraźniejszości, prowadzone pod hasłami polityki historycznej czy pamięci zbiorowej. Tematy tu podejmowane obejmują związki historii z mediami i gospodarką, są również zadawane pytania o skutki ekonomizacji przeszłości dla współczesnego rozumienia historii. 

Miloš Řezník, Magdalena Saryusz-Wolska, Sabine Stach i Katrin Stoll współpracują w zespole badawczym „Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności” w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie (Deutsches Historisches Institut Warschau). Instytut istnieje od 1993 roku. Do jego zadań należy prowadzenie badań naukowych nad historią Polski i stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim i międzynarodowym. Ponadto Instytut wspiera naukową debatę historyczną na płaszczyźnie międzynarodowej.

 

Miloš Řezník, Magdalena Saryusz-Wolska, Sabine Stach, Katrin Stoll

Historia w późnym kapitalizmie: wprowadzenie

I. Upublicznianie historii

Madeleine Brook

Historia, narracja historyczna a „rekonstrukcja historyczna”: krótki zarys dotychczasowych zjawisk i debat

Cord Arendes, Juliane Tomann

Wytyczanie dróg ku sferze publicznej: czym są public history i historia stosowana?

II. Sprzedawanie historii

Veit Damm

Historia i funkcje jubileuszy historycznych w świecie biznesu i pracy od XIX wieku po współczesność 

Manfred Grieger

Historia przedsiębiorstw jako „zagospodarowanie przeszłości”: niemiecka historia i komunikacja historyczna w XXI wieku 

III. Przeżywanie historii

Sabine Stach

Czas podróży w czasie. O turystyfikacji historii najnowszej w XXI wieku w Warszawie

Marketa Spiritova

Jubileusz jako wydarzenie: „aksamitna rewolucja” w popularnej kulturze pamięci

IV. Pokazywanie historii 

Judith Keilbach 

„Nowe obrazy” w telewizji historycznej. O zastosowaniu i waloryzacji nagrań z czasów narodowego socjalizmu 

Angela Schwarz 

„Niedźwiedzie, które jeżdżą na rowerach jednokołowych”? Historia i jej funkcje w grach komputerowych o XX-wiecznych dziejach Europy Środkowo-Wschodniej 

Bettina Severin-Barboutie 

Opowiadanie historii przez komiks: sprawozdanie z badań 

V. Upolitycznianie historii 

Monika Heinemann 

Muzeum historyczne jako fabryka pamięci – polski boom muzealny z perspektywy nowej muzeologii 

Marcin Napiórkowski 

Powtarzanie rewolucji. Analiza strukturalna debaty sejmowej z 10 listopada 1997 r. nad exposé premiera Jerzego Buzka i uchwałą z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 

Noty o autorach 

Indeks nazwisk