Helion


Szczegóły ebooka

Rodzina jako wartość. Analiza psychologiczna wartości rodzinnych

Rodzina jako wartość. Analiza psychologiczna wartości rodzinnych


Monografia naukowa z zakresu psychologii rodziny. Zaprezentowano w niej zagadnienia dotyczące problematyki wartości rodzinnych. Obejmuje weryfikację empiryczną zróżnicowanych wymiarów wartości rodzinnych oraz ich psychologicznych korelatów.

*

Rodzina zajmuje centralne miejsce w każdym społeczeństwie. Nie jest istotne, czy ma charakter formalny – zinstytucjonalizowany czy nie. Zaproponowana w publikacji uniwersalne i ponadkulturowe ujęcie rodziny wpisuje się w obserwowane obecnie przemiany życia rodzinnego. Rodzina stanowi wartość dla wszystkich. Jej specyficzne walory sprawiają, że jest celem życiowym, dążeniem, pragnieniem. Być w rodzinie i mieć rodzinę to naturalna i najważniejsza potrzeba każdego człowieka.

Wstęp     7

 

Rozdział 1. Rodzina a nowe formy życia rodzinnego. Kryteria współczesnej rodziny               15

 

Rozdział 2. Znaczenie rodziny – rodzina jako wartość   21

2.1. Wartość kulturowa rodziny          22

2.2. Wartość funkcjonalna rodziny    23

2.3. Wartość strukturalna rodziny      29

2.4. Prozdrowotna wartość rodziny   32

2.4.1. Siły rodziny a jej zdrowie 32

2.4.2. Rola wsparcia rodzinnego              35

2.4.3. Rodzina a zdrowie            40

 

Rozdział 3. Rodzina jako wspólnota 47

3.1. Wspólnotowość a wartości rodzinne        49

3.1.1. Bliskość fizyczna              50

3.1.2. Bliskość emocjonalna     52

3.1.3. Bliskość poznawcza         55

3.1.4. Bliskość duchowa/religijna             58

3.1.5. Zależność ekonomiczna  61

 

Rozdział 4. Rodzina jako wartość – model. Efekt wartości rodzinnych        67

 

Rozdział 5. Problematyka i rezultaty badań własnych     71

5.1. Problematyka badań     71

5.2. Cele i pytania badawcze               79

5.3. Metoda            83

5.3.1. Osoby badane   83

5.3.2. Procedura          84

5.3.3. Charakterystyka narzędzi badawczych          87

 

Rozdział 6. Rezultaty badań. Statystyki opisowe             93

6.1. Wartości rodzinne w percepcji badanych osób       95

6.1.1. Społeczno-demograficzne uwarunkowania wartości rodzinnych             97

6.1.1.1. Wartości rodzinne w zależności od płci i wieku             97

    1. Wartości rodzinne w zależności od stanu cywilnego    101

6.1.1.3.Wartości rodzinne w zależności od miejsca zamieszkania            103

    1. Wartości rodzinne w zależności od poziomu wykształcenia         105
    2. Wartości rodzinne w zależności od płci i wieku – badanie replikacyjne     106

6.1.1.5.1. Wartości rodzinne a płeć   107

6.1.1.5.2. Wartości rodzinne a wiek  108

Podsumowanie           110

6.2. Psychologiczne korelaty wartości rodzinnych      112

6.2.1. Wartości rodzinne a wspólnotowość i sprawczość    112

6.2.2. Wartości rodzinne a materializm    116

6.2.3. Wartości rodzinne a stres psychologiczny  118

6.2.4. Wartości rodzinne a depresja        123

6.2.5. Wartości rodzinne a jakość relacji interpersonalnej z dorosłym rodzeństwem      126

Podsumowanie           131

6.3. Wartości rodzinne jako moderator zależności pomiędzy relacjami z rodzeństwem a stresem i depresją     138

6.3.1. Jakość relacji interpersonalnej dorosłych rodzeństw               138

6.3.1.1. Ciepło i jego dymensje      141

6.3.1.2. Konflikt i jego dymensje    146

6.3.1.3. Rywalizacja i jej dymensje 149

Podsumowanie 151

6.3.2. Relacja z rodzeństwem a stres i depresja – wartości rodzinne jako moderator      151

Podsumowanie           160

 

Dyskusja wyników             161

 

Zakończenie       181

 

Bibliografia         185