Helion


Szczegóły ebooka

Sztuka ma znaczenie

Sztuka ma znaczenie


Tom ofiarowujemy Panu Profesorowi Ryszardowi W. Kluszczyńskiemu jako Jego uczniowie i uczennice, współpracownicy i współpracownice, przyjaciele i przyjaciółki. Książka ta stanowi formę podziękowań za intelektualne stymulacje, motywacje do eksplorowania twórczych działań oraz nade wszystko za naukowe inspiracje, jakie Mu zawdzięczamy. Trudno bowiem znaleźć osobę badającą filmową awangardę, sztukę wideo, a szczególnie sztukę nowych mediów i kulturę cyfrową, która nie odnosiłaby się do zaproponowanych przez Profesora ujęć, konceptualnych schematów i teoretycznych konstruktów lub w inny sposób nie czerpała z Jego dorobku – bogatego i ważnego dla współczesnych dyskursów kulturoznawczych. Tematyczne zróżnicowanie publikacji dowodzi, iż analizy sztuki i kultury nowych mediów – jakkolwiek ustanawiają węzłowy i najbardziej doniosły obszar refleksji Profesora – nie wyczerpują Jego zainteresowań oraz poszukiwań badawczych.

Ze Wstępu

Sztuka ma znaczenie jest tomem o charakterze jubileuszowym, ale to przeznaczenie nie zdominowało konceptu całości publikacji, którą można określić jako bardzo interesującą, przekrojową lekturę na temat sztuki współczesnej. Niezwykle cenne jest to, iż książka stanowi wyraz nie tylko rozmaitych powinowactw intelektualnych z Profesorem Kluszczyńskim, lecz także ciekawy zapis aktualnego stanu polskich badań nad kulturą wizualną, audialną, literacką, audiowizualną, popularną. Znajdują się w niej bowiem teksty o różnej randze i różnorodnym charakterze, w których podejmowane są zagadnienia z rozmaitych kręgów szeroko pojętej sztuki. Autorzy dali wyraz swych zainteresowań, niejednokrotnie zbieżnych z pracami Profesora Kluszczyńskiego albo inspirowanych nimi, jak również zaprezentowali obecnie prowadzone przez siebie badania lub po prostu, w sposób niemal osobisty, spisali własne przemyślenia na tematy, które często nie znajdują swego miejsca w licznych publikacjach, a czasem czekają na odpowiedni moment, by ujrzeć światło dzienne.

Z recenzji dr hab. Barbary Kity, prof. UŚ

Wstęp  7

 

I. Obrazy na wolności    11

 

Alicja Helman, Kino według Dimitri Kirsanoffa   13

Kamil Jędrasiak, Zagadnienie rytmu w kinie awangardowym     31

Małgorzata Jakubowska, Kino Godarda, czyli dwie lub trzy rzeczy, które o nim wiem    43

Andrzej Pitrus, Iluzoryczne światło elektronicznego księżyca    57

Karol Jóźwiak, Ewangelia Pasoliniego – między filmem a sztuką interaktywną   63

 

II. Film  75

 

Tomasz Kłys, Zaskakujący pean Trzeciej Rzeszy na cześć Powstania Listopadowego: o filmie Karla Hartla Ku wolności   77

Konrad Klejsa, Pamięć lat nazizmu w zachodnioniemieckim kinie lat 1965–1982 – zarys problematyki    93

Magdalena Saryusz-Wolska, Nikt nie woła Kazimierza Kutza – cztery płaszczyzny historii i filmu               115

Kamila Żyto, Dyskretny urok burżuazji Luisa Buñuela – między dwoma paradygmatami sztuki  137

Natasza Korczarowska, Dwa powroty Martina Guerre. Kino w perspektywie mikrohistorii         155

 

III. Transformacje i transgresje 169

 

Piotr Sitarski, Oliwki komisarza Maigret                171

Ewa Ciszewska, Supermen czeskiej kultury – Jára Cimrman       185

Katarzyna Prajzner, Mściciele zmieniają świat: o przemianach kina pod wpływem rewolucji cyfrowej  201

Dagmara Rode, „You have a pussy, I have a dick.” Porno jako strategia (marketingowa) w przemyśle muzycznym – przypadek Pussy Rammsteina  215

Blanka Brzozowska, „Playable city” albo historia pewnej kąpielowej kaczki. „Terapeutyczna” twórczość Florentijna Hofmana               231

 

IV. Cyberkultura              245

 

Piotr Celiński, Od pikseli do interaktywnej performatywności. Dynamika cyfrowej wizualności i obrazów           247

Mirosław Filiciak, Między graczem a widzem. Niestabilne historie gier cyfrowych           259

Maria B. Garda, Paweł Grabarczyk, Technologiczna wzniosłość demosceny       269

Andrzej Radomski, Badanie świata obrazów (na przykładzie Gwiezdnych wojen)           281

Jan Stasieńko, Ruch i posthumanizm – systemy motion capture w perspektywie historycznej  291

 

V. Sztuka interaktywna                305

 

Izabela Franckiewicz-Olczak, Między egalitaryzmem sztuki a elitaryzmem muzeum       307

Antoni Porczak, Interaktywność użytkownicza 319

Sidey Myoo, Wartości metafizyczne w sztuce elektronicznej     329

Agnieszka Przybyszewska, Strach przed czytaniem. Koncepcja lektury jako przejażdżki w kontekście wybranych prac José Aburto Zolezziego          341

Monika Górska-Olesińska, Trajektorie języka w bio-techno-logicznym świecie. „Ożywianie”     361

Anna Nacher, Sztuka dźwięku – choreografia odmiennych stanów materialności            383

Maciej Ożóg, Nadzór technologiczny i technologie nadzoru w twórczości Rafaela Lozano-Hemmera     395

Ewa Wójtowicz, Rok 2000 jest tylko 16 lat stąd. Sztuka elektronicznej autostrady            417

Paweł Sołodki, Narodziny, życie i śmierć dokumentu interaktywnego  429

Marcin Składanek, Konwencjonalne algorytmy sztuki generatywnej     445

Piotr Zawojski, Nowe media i sztuka nowych mediów w epoce postcyfrowej   461