Helion


Szczegóły ebooka

Neuronauka poznawcza. Krótkie Wprowadzenie 27

Neuronauka poznawcza. Krótkie Wprowadzenie 27


> KRÓTKIE WPROWADZENIE

– książki, które zmieniają sposób myślenia!

 

Książka dla wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak działa ludzki mózg. Zawiera zarys podstawowej wiedzy na temat neuronauki poznawczej – dziedziny, która w ostatnich latach ma ogromny wpływ nie tylko na wiele gałęzi nauki, lecz także na to, jak zwykli ludzie postrzegają umysł i jego działanie. Autor, przedstawiając wyniki badań obrazowych mózgu, rozprawia się z podstawowymi nieporozumieniami z nimi związanymi, a także zapoznaje czytelnika z problematyką ludzkiego poznania. Omawia percepcję, uwagę, pamięć, rozumowanie, podejmowanie decyzji, kontrolę poznawczą i działanie. Zastanawia się również nad perspektywą najbliższych odkryć i badań w neuronauce.

*

Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych ekspertów skupionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na temat współczesnego świata i pomaga go zrozumieć. W atrakcyjny sposób prezentuje najważniejsze zagadnienia XXI w. – od kultury, religii, historii przez nauki przyrodnicze po technikę. To publikacje popularnonaukowe, które w formule przystępnej, dalekiej od akademickiego wykładu, prezentują wybrane kwestie.

Książki idealne zarówno jako wprowadzenie do nowych tematów, jak i uzupełnienie wiedzy o tym, co nas pasjonuje. Najnowsze fakty, analizy ekspertów, błyskotliwe interpretacje.

Opiekę merytoryczną nad polską edycją serii sprawują naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego: prof. Krystyna Kujawińska Courtney, prof. Ewa Gajewska, prof. Aneta Pawłowska, prof. Jerzy Gajdka, prof. Piotr Stalmaszczyk.

Neuronauka, czyli jak działa ludzki mózg. Wstęp tłumacza do wydania polskiego            9

Przedmowa i podziękowania     13

Spis ilustracji      15

 

Rozdział 1. Nowa dziedzina        19

Rozdział 2. Percepcja     31

Rozdział 3. Uwaga           47

Rozdział 4. Pamięć          63

Rozdział 5. Rozumowanie           77

Rozdział 6. Podejmowanie decyzji          89

Rozdział 7. Kontrola poznawcza               107

Rozdział 8. Działanie      121

Rozdział 9. Przyszłość    133

 

Bibliografia         139

Polecana literatura         155

Polecana literatura w języku polskim     157

Indeks  161