Szczegóły ebooka

Przestańmy być grzeczni, bądźmy sobą

Przestańmy być grzeczni, bądźmy sobą

Thomas d'Ansembourg

Ebook

Jak to się stało, że przestaliśmy wsłuchiwać się w siebie i odcięliśmy się od swoich uczuć i potrzeb? Często wolimy słuchać innych ludzi, niż wyznać komuś, jak sami się czujemy. W zakładaniu masek i odgrywaniu ról osiągnęliśmy mistrzostwo. Przyzwyczailiśmy się do ukrywania tego, co się w nas dzieje, aby w ten sposób zdobyć uznanie, poczucie przynależności i pozorny komfort. Większość z nas w kwestii komunikacji wciąż znajduje się na etapie nieporadnego bełkotu. Przywykliśmy do oceniania i osądzania innych, do przypinania im łatek, choć sami nie mamy na tyle śmiałości, by podzielić się z drugim człowiekiem własnymi uczuciami i naszym prawdziwym ja. Odcięcie od siebie to rodzaj autoprzemocy; niesłuchanie siebie prędzej czy później prowadzi do niesłuchania innych; brak szacunku dla siebie zamienia się w brak szacunku dla otoczenia. Pora odnaleźć radość w przebywaniu ze sobą i z bliskimi! Ta książka jest zaproszeniem do rozładowania mechanizmów przemocy. Uczy, jak rozpoznawać własne potrzeby i samodzielnie o nie dbać. Pokazuje proste, praktyczne sposoby na zrzucenie emocjonalnej maski i prowadzenie autentycznego życia. Przestań narzekać, że nikt się tobą nie zajmuje! Skończ z obwinianiem innych, bo tylko ty posiadasz moc uzdrowienia własnych zachowań!

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Przed­mowa
 • Wstęp
 • Roz­dział 1. Dla­czego jeste­śmy ode­rwani od sie­bie, od swo­ich uczuć lub potrzeb
 • Roz­dział 2. Jak uświa­do­mić sobie, co czu­jemy naprawdę
 • Roz­dział 3. Jak uświa­do­mić sobie, co inni czują naprawdę
 • Roz­dział 4. Spo­tka­nie
 • Roz­dział 5. Bez­pie­czeń­stwo emo­cjo­nalne i sens  dwa klu­cze do poro­zu­mie­nia
 • Roz­dział 6. Mówić sobie wza­jem­nie o swo­ich potrze­bach i dzie­lić się war­to­ściami
 • Roz­dział 7. Metoda
 • Epi­log. Pie­lę­gno­wa­nie pokoju
 • Listy potrzeb i uczuć
 • Biblio­gra­fia
 • Cen­trum Poro­zu­mie­nia bez Prze­mocy
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Przy­pisy
 • Tytuł: Przestańmy być grzeczni, bądźmy sobą
 • Autor: Thomas d'Ansembourg
 • Tytuł oryginału: Cessez d'etre gentil, soyez vrai!
 • Tłumaczenie: Łukasz Musiał
 • ISBN: 9788382250664, 9788382250664
 • Data wydania: 2021-05-05
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_20wq
 • Wydawca: Wydawnictwo JK