Szczegóły ebooka

Podstawy marketingu w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym

Podstawy marketingu w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym

Elżbieta Jendrzejczak, Agnieszka Tomczak

Ebook

Inżynierowie przestali pełnić w marketingu rolę głównie bierną, a ich udział w wielu dziedzinach decyduje o sukcesie rynkowym, także w dziedzinach, które tradycyjnie były domeną ekonomistów. Sprawia to, że podstawowe wiadomości z dziedziny marketingu są inżynierowi niezbędne. W skrypcie w syntetycznej formie wyjaśniona została istota marketingu i rola, jaką pełni w nim inżynier. Ponieważ zawarta w skrypcie treść koresponduje z materiałem trzydziestogodzinnego bloku ćwiczeń, zawarte w nim opracowania przykładowych pytań problemowych i testowych ułatwiają studentom przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i egzaminu.
Druga wersja skryptu na temat podstaw marketingu uwzględnia w większym zakresie zagadnienia związane z sektorem publicznym oraz marketingiem dóbr zaopatrzeniowych. Zmieniona wersja skryptu dedykowana jest przede wszystkim studentom kierunku Administracja, a także ma wspomagać dydaktykę w zakresie przedmiotu marketing na technicznych kierunkach studiów.

Wstęp 7

1. KONCEPCJA I UWARUNKOWANIA MARKETINGU 9

1.1. Geneza i zakres marketingu 9

1.2. Uwarunkowania działań marketingowych 17

1.3. System informacji i badania marketingowe 22

1.4. Zachowania nabywców 23

1.5. Segmentacja rynku 29

1.6. Wybór strategii w zakresie marketingu 32

2. INSTRUMENTY MARKETINGOWE 34

2.1. Produkt, jego struktura, rodzaje i cykl życia na rynku 34

2.2. Cena jako element kompozycji marketingowej 44

2.3. Dystrybucja – udostępnianie produktów finalnym nabywcom 49

2.4. Narzędzia promocji 54

2.5. Podstawowe elementy marketingu dóbr produkcyjnych 64

3. WYBRANE ELEMENTY MARKETINGU W SEKTORZE PUBLICZNYM 74

3.1. Branding narodowy 74

3.2. Atrakcyjność i konkurencyjność jednostki terytorialnej jako specyficznego produktu 79

3.3. Marketing miejsca 82

3.4. Specyfika instrumentów marketingowych w sektorze publicznym 86

Zakończenie 94

Literatura 95

  • Tytuł: Podstawy marketingu w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym
  • Autor: Elżbieta Jendrzejczak, Agnieszka Tomczak
  • ISBN: 978-83-7814-665-0, 9788378146650
  • Data wydania: 2021-04-23
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_210z
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej