Helion


Szczegóły ebooka

 
Systemy inteligentne w sieci Internet

Systemy inteligentne w sieci Internet


Książka poświęcona jest inteligentnym systemom informatycznym w organizacji, wykorzystującym rozproszone źródła informacji niestrukturalnej dostępne w sieci Internet.

W przeciwieństwie do strukturalnych źródeł danych (w formie plikowej lub baz danych) wykorzystywanych przez tradycyjne systemy informatyczne zarządzania, źródła internetowe mają charakter przede wszystkim dokumentów nieposiadających ściśle zdefiniowanej struktury semantycznej i schematu zawartości. Uzyskanie wyższej jakości przetwarzania tego rodzaju informacji niestrukturalnej wymaga inteligentnego zachowania systemu informatycznego, przede wszystkim w formie „zrozumienia” analizowanego dokumentu.

Wprowadzenie        7

 

Rozdział 1. Wybrane problemy zarządzania w społeczeństwie informacyjnym          11

  1. Zmiany w organizacji zarządzania    11
  2. Wpływ komputeryzacji na zarządzanie. Systemy informatyczne zarządzania            12
  3. Sztuczna inteligencja            14
   1. Wprowadzenie           14
   2. Systemy ekspertowe (systemy z bazą wiedzy)           14
   3. Sztuczne sieci neuronowe     16
   4. Inne narzędzia sztucznej inteligencji                19
   5. Zastosowania sztucznej inteligencji  19
   6. Co dalej ze sztuczną inteligencją?      20
  4. Nowe narzędzia informatyczne       21
   1. Internet rzeczy (Internet of Things – IoT) oraz Internet wszystkiego (Internet of Everything – IoE)     21
   2. Chmura obliczeniowa [Czerwonka 2016]        23
   3. Integracja informatycznych systemów zarządzania i nowych narzędzi informatycznych          25

Literatura    25

Spis rysunków           26

 

Rozdział 2. Inteligentne usługi informacyjne              27

  1. Tradycyjne modele wyszukiwania informacji tekstowej      27
   1. Model boolowski wyszukiwania informacji   27
   2. Model wektorowy wyszukiwania informacji 35
   3. Model probabilistyczny wyszukiwania informacji       52
  2. Rozszerzenia modeli rankingujących z wykorzystaniem metod inteligentnych         64
   1. Model rozmyty wyszukiwania informacji          64
   2. Skojarzeniowe wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem sieci pojęć              82
    1. Wiedza dziedzinowa w systemach wyszukiwawczych               82
    2. Wyszukiwanie skojarzeniowe z użyciem sieci semantycznych               86
    3. Wyszukiwanie skojarzeniowe z wykorzystaniem sieci asocjacyjnych  97
    4. Wyszukiwanie skojarzeniowe z wykorzystaniem sieci wnioskujących                108
   3. Metody uczenia maszynowego w identyfikacji funkcji rankingującej  135

2.2.3.1. Charakterystyka modeli uczenia się rankingowania     135

2.2.3.2. Podejście punktowe                                   142

2.2.3.3. Podejście oparte na parach                      160

2.2.3.4. Podejście oparte na listach                       179

Literatura          185

Spis rysunków                 192

 

Rozdział 3

Nowe technologie w sieci Internet – krótka charakterystyka i możliwe zastosowania               193

  1. Business Intelligence               193
  2. Nowy model interfejsów      196
   1. Rozszerzona rzeczywistość      196
   2. Wspomagane wyszukiwanie   198
   3. Robotyzacja procesów biznesowych   199
  3. Inteligentne roboty i agenty sieciowe Chat-boty       201
  4. Technologia Semantic Web  208

Literatura       213

Spis rysunków              214

 

Epilog              217