Szczegóły ebooka

Między literaturami. Rozmowy z tłumaczami o pisarzach języka niemieckiego

Między literaturami. Rozmowy z tłumaczami o pisarzach języka niemieckiego

Piotr de Bończa Bukowski, Paweł Zarychta

Ebook

Tłumacze literatury pięknej wychodzą z cienia, są coraz wyraźniej widoczni i zyskują należną im podmiotowość twórców. Dostrzegamy dziś, że to oni właśnie piszą historie literatur obcych w Polsce, kreują ich obraz, promują kariery zagranicznych twórców. Poruszając się między literaturami, są tłumacze nie tylko ekspertami w dziedzinie kontaktów międzykulturowych i wnikliwymi odbiorcami dzieł tak obcych, jak rodzimych, ale często także wspaniałymi rozmówcami, gotowymi dzielić się swoją wiedzą i opinią. Autorzy tej książki postanowili przedstawić czytelnikom swego rodzaju mówioną historię literatury niemieckojęzycznej w Polsce, przeprowadzając rozmowy z ośmiorgiem wybitnych tłumaczy języka niemieckiego, występujących w roli znawców, komentatorów czy wydawców. W efekcie powstała żywa, wielogłosowa opowieść o rodzimej recepcji literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii widzianej przez pryzmat osobistych doświadczeń, interpretacji i wyborów.

Między literaturami… jest pozycją wydawniczą wyjątkową pod wieloma względami. Zaproszeni do dialogu tłumacze, wybitni znawcy sztuki przekładu, wyłaniają się z niego jako zróżnicowane osobowości, wskazujące na złożoność działalności związanej z przekładem. Odkrywają przy tym świat literatury widziany ich oczami. Książka jest barwną mozaiką różnorodnych temperamentów i osobowości, ukazującą złożoność zjawiska przekładu literatury niemieckojęzycznej i jego istotne znaczenie dla kultury.

Z recenzji dr hab., prof. UW Joanny Godlewicz-Adamiec

Piotr de Bończa Bukowski – jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Instytucie Filologii Germańskiej UJ, pełniąc funkcję Kierownika Pracowni Translacji. Prowadzi badania nad teorią tłumaczenia, praktyką przekładu literackiego i transferu międzykulturowego oraz historią myśli przekładoznawczej. Jest autorem trzech monografii oraz współredaktorem sześciu tomów zbiorowych. Ostatnio wydał książkę Friedricha Schleiermachera drogi przekładu. W kręgu problemów języka i komunikacji (2020). Przez wiele lat był członkiem Rady Programowej serii Pisarze Języka Niemieckiego, która ukazywała się nakładem Wydawnictwa Literackiego.

Paweł Zarychta – jest doktorem nauk humanistycznych, pracownikiem Instytutu Filologii Germańskiej UJ, w wolnych chwilach tłumaczem. W pracy naukowej zajmuje się literaturą niemieckojęzyczną XVIII i XIX w., specjalizuje się w badaniach rękopisów niemieckich z tego okresu. W polu jego zainteresowań leżą ponadto polsko-niemiecki transfer literacki, teoria i praktyka przekładu. Jest autorem monografii Spott und Tadel. Lessings rhetorische Strategien im antiquarischen Streit, współredaktorem siedmiu tomów zbiorowych.
 

Przez pryzmat tłumacza

Piotr de Bończa Bukowski, Paweł Zarychta

Autorytetem jest tekst

Rozmowy z Jackiem St. Burasem

Dać upust własnej fascynacji

Rozmowy z Jakubem Ekierem

Najbardziej ciekawią mnie historie

Rozmowy z Elżbietą Kalinowską

Przekład jest bytem performatywnym

Rozmowy z Andrzejem Kopackim

Co stracone, co zyskane w tłumaczeniu

Rozmowy ze Sławą Lisiecką

Czy zawsze potrzebny jest nowy przekład?

Rozmowy z Małgorzatą Łukasiewicz

Widzieć szwy i fajerwerki

Rozmowy z Ryszardem Wojnakowskim

Tłumacz – importer cytryn

Rozmowa z Tadeuszem Zatorskim

Indeks nazwisk

  • Tytuł: Między literaturami. Rozmowy z tłumaczami o pisarzach języka niemieckiego
  • Autor: Piotr de Bończa Bukowski, Paweł Zarychta
  • ISBN: 978-83-242-6556-5, 9788324265565
  • Data wydania: 2021-05-11
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_21j8
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS