Szczegóły ebooka

Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju

Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju

Jacek Bartosiak

Ebook

Rzeczpospolita między lądem a morzem oprowadza po naszej historycznej przestrzeni wyznaczającej niezmienne pole gry. Ukazuje procesy i zależności których poznanie jest absolutnie niezbędne dla zrozumienia podstaw istnienia, sukcesu i porażek Rzeczpospolitej. W historii i w XXI wieku.

Świat znalazł się na krawędzi zmian, które ukształtują nowy porządek XXI wieku. Zawirowania światowego systemu dotkną nas nieuchronnie. Na Zachodnim Pacyfiku i w Eurazji niewykluczona jest wojna dominacyjna między USA a Chinami.

Niewykluczone jest powstanie próżni bezpieczeństwa na wschód na naszych granic - wynikającej z rewizji ładu światowego. Coraz bardziej prawdopodobne staje się powstanie nowego systemu handlowo-komunikacyjnego zwanego jako Nowy Jedwabny Szlak. Realizacja tego projektu może powoli a skutecznie rozmontować hierarchiczną konstrukcję Zachodu, dyktującego warunki reszcie świata niezmiennie od kilkuset lat.

Dynamika i głębokość zmian globalnych wymusi na nas konieczność zrozumienia na nowo znaczenia przestrzeni w której żyjemy obszarów położonych w sąsiedztwie, jak i tych pozornie dalekich, ale które wpływają na sukces lub porażkę Rzeczpospolitej.

Wiele przyczyn skłaniało do napisania tej osobistej książki. Jest ona wynikiem wielu lat refleksji, rozmów, spotkań, narad, konferencji, symulacji i gier wojennych w USA, Europie, Polsce i na wschodniej flance NATO, licznych podróży za Atlantyk i nad Pacyfik, do Ameryki i przez masy lądowe Eurazji. Czyli wspaniałej osobistej przygody. Po to, by zrozumieć położenie Polski. W czasie, przestrzeni i geostrategii.

 • Spis treści
 • MAPY
 • WSTĘP
 • GEOPOLITYKA I GEOSTRATEGIA REALNOŚĆ I KONIECZNOŚĆ
  • Cieplarnia. Władza. Siła. Przestrzeń
  • Geopolityka. Geostrategia. Krytyka. Polemika
  • Behemot i Lewiatan
  • System światowy. Prymat. Wiatr od Pacyfiku. Polska
 • EUROPA NASZ PĘPEK ŚWIATA
  • Szczególne miejsce. Zachód i Wschód
  • Morze i ląd. Rywalizacja i równowaga. Brytyjska potęga
  • Pomost bałtycko-czarnomorski.
  • Mackinder
 • LĄDOWE IMPERIUM OD WSCHODU
  • Przestrzeń. Anarchia. Wojna. Ekspansja
  • Klęski i zwycięstwa. Przeki, Lachy, Chachły, Bulbasze, Moskale, Ruscy i Kacapy
  • Szojgu i Serdiukow, czyli Nowa Armia Rosji. Armia Nowej Ukrainy
  • Arktyka i wody lodowej Eurazji
  • Dugin i inni. Chiny na południowym perymetrze Rosji
 • ZEWNĘTRZNY HEGEMON
  • Pozycja USA w Eurazji
  • Koniec pauzy geopolitycznej. Słabnięcie
  • Przyszłość. Pieniądze. Flota. Nowa era nuklearna
  • Zachowanie równowagi w Eurazji
  • Waszyngton wobec Nowego Jedwabnego Szlaku. Nowa Eurazja
 • W STREFIE ZGNIOTU
  • Między Bałtykiem a Morzem Czarnym
  • Komunikacja, głupcze!
  • Przeklęty dualizm
 • POLSKI TEATR WOJNY
  • Między Odrą a Dnieprem i Dźwiną
  • Wojna na Bałtyku
  • Wschodni wymiar polskiego teatru wojny
  • Ku wojnie
  • Rachuby i rozważania
  • Wojna
  • Na Bramę Smoleńską
 • BIBLIOGRAFIA WYBRANA
 • Tytuł: Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju
 • Autor: Jacek Bartosiak
 • ISBN: 9788366814110, 9788366814110
 • Data wydania: 2021-05-11
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_21lc
 • Wydawca: Fronda