Szczegóły ebooka

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach sektora kreatywnego

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach sektora kreatywnego

Magdalena Ratalewska

Ebook

Sektor kreatywny zaliczyć można do jednego z najbardziej obiecujących sektorów gospodarki na świecie. W obszarze jego zainteresowań jest wiele różnych rodzajów działalności, które charakteryzują się innowacyjnością i wysokim potencjałem pracy twórczej, z których korzysta tradycyjny biznes. Niewątpliwie sektor kreatywny wiedzie prym i wskazuje drogę rozwoju innym, mniej dynamicznie rozwijającym się gałęziom gospodarki. Cechuje go kreatywne wykorzystanie wiedzy, zdolność i chęć adaptacji nietypowych rozwiązań i zastosowania nowych technologii, tworzenie nowych modeli biznesowych, jak również otwartość na zmianę i chęć do partnerskiej współpracy. Rosnące znaczenie i przewodnia rola sektora kreatywnego ujawniają się nie tylko w jego wartości ekonomicznej, lecz także w coraz szerszym wpływie na społeczeństwo i kulturę.

Warto zaznaczyć, że sektor kreatywny coraz częściej wytycza nowe wzorce zachowań biznesowych i działań, które inne sektory gospodarki powinny naśladować, szczególnie, gdy chcą dalej istnieć na rynku, prężnie się rozwijać i osiągać sukces. Dodajmy do tego dynamicznie rozwijające się technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), które stworzyły niespotykane dotąd warunki wykorzystania przez przedsiębiorców sektora kreatywnego takich narzędzi, jak komputer, urządzenia mobilne i sieć internetowa.

W prezentowanej monografii poddano analizie wpływ wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na konkurencyjność oraz rozwój MSP sektora kreatywnego, a także ukazano zależności między charakterystyką właścicieli i cechami przedsiębiorstwa a używaniem tych narzędzi.

Wprowadzenie              9

 

 1. Sektor kreatywny               17
  1. Przegląd definicji pojęcia sektor kreatywny            17
  2. Koncepcje sektora kreatywnego 26
   1. Gospodarka kreatywna       27
   2. Branża kreatywna  33
   3. Klasa kreatywna      35
   4. Kreatywne miasto  39
  3. Kreatywność, twórczość, innowacyjność – różnice i podobieństwa pojęć                43
   1. Kreatywność i twórczość     43
   2. Kreatywność i innowacyjność           47
  4. Determinanty rozwoju sektora kreatywnego i czynniki stymulujące jego wzrost 52

 

 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorze kreatywnym             59
  1. Pojęcie i specyfika małych i średnich przedsiębiorstw       59
  2. Specyfika MSP w sektorze kreatywnym   65
  3. Przedsiębiorczość w MSP sektora kreatywnego   68
  4. Przedsiębiorca w MSP sektora kreatywnego         73
  5. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sektorze kreatywnym               77
  6. Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw sektora kreatywnego    82

 

 1. Technologie informacyjno-komunikacyjne w MSP sektora kreatywnego               87
  1. Rola i znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych          87
  2. Związek między technologią a sektorem kreatywnym       90
  3. Narzędzia e-marketingu w MSP sektora kreatywnego      94
   1. Strona internetowa               101
   2. Obecność w mediach społecznościowych   105
  4. E-handel w MSP sektora kreatywnego     118
  5. Sfery elektronicznej aktywności MSP sektora kreatywnego           123

 

 1. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w MSP sektora kreatywnego. Wyniki badań ilościowych            129
  1. Procedura badawcza i metody badawcze                129
  2. Charakterystyka próby badawczej w badaniach ilościowych           134
  3. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw           135
  4. Charakterystyka właścicieli badanych przedsiębiorstw      140
  5. Zastosowanie technologii ICT w poszczególnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa     145

4.5.1. Projektowanie i tworzenie produktów         147

4.5.2. Sprzedaż     149

4.5.3. Zakupy         154

4.5.4. Wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem        157

4.5.5. Zbieranie informacji rynkowej          160

4.5.6. Promocja    161

4.5.7. Profile subsektorowe           166

  1. Wpływ doradztwa i wsparcia finansowego na wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w badanych przedsiębiorstwach            175
  2. Wpływ zastosowanych technologii na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstwa            178

 

5.     Zależności między badanymi czynnikami. Wyniki badań ilościowych   183

5.1. Charakterystyka właścicieli przedsiębiorstw a inne czynniki                        183

5.1.1. Charakterystyka właścicieli przedsiębiorstw a zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych  185

5.1.2. Charakterystyka właścicieli przedsiębiorstw a konkurencyjność  189

5.1.3. Charakterystyka właścicieli przedsiębiorstw a zróżnicowanie wzrostu wielkości sprzedaży                190

  1. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w badanych przedsiębiorstwach a inne czynniki        198
   1. Cechy przedsiębiorstw a zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych            198
   2. Cechy przedsiębiorstw a zróżnicowanie wzrostu wielkości sprzedaży          200
   3. Prawdopodobieństwo wystąpienia wzrostu sprzedaży przez internet        209
  2. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w przedsiębiorstwie nowości z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych               215

 

 1. Typologia przedsiębiorstw z sektora kreatywnego wykorzystujących nowe technologie. Wyniki badań jakościowych   221
  1. Badania jakościowe          221
  2. Dobór próby badawczej w badaniach jakościowych          222
  3. Typ 1 – „wysoce twórczy i wysoce sprawny technologicznie”       224
  4. Typ 2 – „wysoce twórczy i umiarkowanie sprawny technologicznie”         232
  5. Typ 3 – „sprawny realizator ICT”  238
  6. Typ 4 – „przeciętny w wymiarze ICT i kreatywności”         241

 

Podsumowanie            245

 

Bibliografia     263

 

Załącznik 1. Rodzaje branż sektora kreatywnego według klasyfikacji PKD 2007          283

Załącznik 2. Kwestionariusz ankiety „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w MSP sektora kreatywnego”           287

Załącznik 3. Tabele do profilu sektorowego 303

 

Spis rysunków           307

Spis tabel     309

Spis wykresów          313

 • Tytuł: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach sektora kreatywnego
 • Autor: Magdalena Ratalewska
 • ISBN: 978-83-8220-532-9, 9788382205329
 • Data wydania: 2021-05-11
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_21lt
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego