Helion


Szczegóły ebooka

Zatrudnianie kierowców 2021. Umowy, badania lekarskie i szkolenia, dokumentacja

Zatrudnianie kierowców 2021. Umowy, badania lekarskie i szkolenia, dokumentacja


Najnowsze wydanie poradnika o zatrudnianiu kierowców uwzględnia m.in. stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawkę godzinową za zlecenie obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. Publikacja zawiera omówienie m.in. rodzaju umów zawieranych z kierowcami, obowiązków w zakresie przeszkolenia kierowców, a także przestrzegania czasu pracy przez kierowców w kontekście Pakietu mobilności.

  • Redakcja
  • ROZDZIAŁ 1. ZAWIERANIE UMÓW O PRACĘ Z KIEROWCAMI
  • ROZDZIAŁ 2. UMOWY CYWILNOPRAWNE W FIRMIE TRANSPORTOWEJ
  • ROZDZIAŁ 3. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BHP. BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE
  • ROZDZIAŁ 4. POSIADANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI. KWALIFIKACJA WSTĘPNA I SZKOLENIA OKRESOWE
  • ROZDZIAŁ 5. ROZLICZANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH DIETY I RYCZAŁTY
  • ROZDZIAŁ 6. OGRANICZENIA CZASU PRACY, SYSTEMY I EWIDENCJA
  • ANEKS 1.
  • DOKUMENTACJA FIRMY TRANSPORTOWEJ UPRAWNIENIA I DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY DOKONYWANIU PRZEWOZU
  • ANEKS 2. ZESTAW DOKUMENTÓW POMOCNYCH PRZY ZATRUDNIANIU KIEROWCÓW