Helion


Szczegóły ebooka

Niepamięć i niedziałanie. Wojna i pojednanie w Sri Lance

Niepamięć i niedziałanie. Wojna i pojednanie w Sri Lance


Autorka zarysowuje szereg kontekstów związanych z separatystyczną walką partyzantów z organizacji Tamilskie Tygrysy Wyzwolenia Eelamu, która doprowadziła do wojny domowej w Sri Lance trwającej od 1983 do 2009 roku. Wpisuje ją w zjawiska polityczno-społeczne związane z kolonializmem i globalizacją, poruszając problematykę kategoryzacji i ram, w jakich widziana jest historia Sri Lanki oraz jej, innych niż etniczne, konfliktów społecznych i politycznych. Historię walki Tamilskich Tygrysów prezentuje w kontekście równoległych walk toczonych w innych częściach kraju, ukazując kaskadowy charakter wojen i przemocy.

Książka zawiera chronologiczny opis rozwoju konfliktu – ostatecznie zamkniętego w ramach pojęciowych konfliktu etnicznego pomiędzy Tamilami i Syngalezami – oraz krytycznych punktów wcielanego po wojnie projektu pojednania. Autorka przygląda się, jak postrzegana jest w tym kontekście tamilska diaspora oraz jaki jest stosunek wobec wysuwanych przez nią wobec rządu oskarżeń o dokonanie ludobójstwa na tamilskiej mniejszości. Poruszane zagadnienia odnoszą się do kwestii wyłonionych z wywiadów przeprowadzonych przez autorkę w czasie jej badań w Holandii wśród osób z doświadczeniem uchodźczym oraz w Sri Lance, gdzie rozmawiała z pracownikami pozarządowych organizacji pomocowych i rozwojowych. Autorka wskazuje na nich jako na ważnych aktorów powojennego pejzażu. Prezentuje również szczególnie ważne uczestniczki procesu pojednania, jakimi są lankijskie kobiety. Oddaje także głos fizycznej przestrzeni, będącej świadkiem śmierci nie tylko żołnierzy obu walczących stron, ale też tysięcy cywilów, którzy znaleźli się pod koniec wojny w tzw. strefach bez ognia.

Wprowadzenie    11

 

Część I. U źródeł   21

 

Rozdział I. Twórcy różnicy             23

1.1. Etniczność i inne kategorie              23

1.2. Kolonialne i postkolonialne podziały            29

1.3. Od niepodległości do rewolucji 1956 roku  42

1.4. Buddyjska wizja przeszłości            49

 

Rozdział II. Kaskada wojen              53

2.1. Wojna na południu              55

2.2. Wojna na północy               57

2.3. Wojny o Eelam i urok Tygrysów    65

2.4. Doświadczenie uchodźstwa             69

 

Rozdział III. „Diaspora Tamilów”  83

3.1. Diaspora jako kategoria analityczna i praktyczna      85

3.2. Ramowanie: diaspora dla wojny i diaspora dla pokoju             86

3.3. Wojna i Internet   89

 

Część II. Ramy wojny i pamięci           93

 

Rozdział IV. Lankijskie pola śmierci            95

4.1. Ludobójstwo?       95

4.2. Lokalne rozstrzygnięcia kontra Ban Ki-Moon i Navi Pillay     101

 

Rozdział V. Różne drogi pojednania i lankijska ścieżka          107

5.1. Teorie pojednania               108

5.2. (Nie)pamięć po doświadczeniu przemocy zbiorowej               112

 

Rozdział VI. Przestrzeń po wojnie – przegrani, zwycięzcy i nieobecni             115

6.1. Bariery pojednania              117

6.2. Przestrzenna propaganda 119

 

Rozdział VII. Pozarządowi aktorzy i aktorki w procesie pojednania    135

    1. Uwikłanie w niedecyzje w obronie pokoju, kobiet i rozwoju                 135

7.2. Ramowanie dyskursu o pokoju – rozwój      139

    1. Przeciwnicy pokoju – dyskredytowanie, zastraszanie i sankcje           144
    2. Kobiety w procesie pojednania      147

 

Rozdział VIII. Powojenne dylematy              153

8.1. Sprawiedliwość albo pokój – jedyna alternatywa?     153

8.2. Osie wykluczenia                155

 

Zakończenie        159

Posłowie              161

Aneks    165

Bibliografia          169