Szczegóły ebooka

Komunikacja niewerbalna w filmach animowanych

Komunikacja niewerbalna w filmach animowanych

Karolina Jurczyńska

Ebook

Głównym celem autorki jest udowodnienie, że animacja filmowa mogłaby być postrzegana jako ważny element sztuki, który wytwarza znaczenie, i jednocześnie wspierać badania nad komunikacją niewerbalną. Poprzez fakt, iż ludzkie rozumienie i myślenie jest społeczne, animacje mogą stać się materiałem badań nad poszukiwaniem uniwersalnych/prototypowych zachowań niewerbalnych czy próby usystematyzowania takich dekodowanych zachowań. W szczególności autorka skupia się nad interpretowaniem uniwersalnych emocji: radości, smutku, wstrętu, złości, strachu, zaskoczenia oraz pogardy. Praca ta, jeśli spojrzeć w przyszłość, mogłaby stać się wstępem do o wiele poważniejszych rozważań nad tym np. czy za pomocą animacji jesteśmy w stanie stworzyć uniwersalny obrazowy język, zrozumiały dla każdego człowieka na świecie...

Książka ta może także pomóc początkującym animatorom w rozpoczęciu pracy nad komunikacją niewerbalną postaci – zwłaszcza dzięki licznym odniesieniom do literatury i odwołaniom do klasycznych animacji. Interpretacja animacji filmowych jako rozrywki adresowanej tylko do wąskiej grupy odbiorczej (na przykład wyłącznie dzieci) wydaje się z perspektywy przedstawionych tu badań zbyt redukcjonistyczna.

Książka zawiera część historyczną określającą genezę zjawiska animacji, wykład kluczowych zagadnień i badań dotyczących komunikacji, ekspresji i jej percepcji. To pozycja unikalna na polskim rynku wydawniczym.
[z rec. prof. dra. hab. Jana F. Jacko]

Autorka obok ilustracji, obrazowania fragmentów filmów w postaci QR-kodów wprowadza także ramki informacyjne dla objaśniania wprowadzanych terminów zarówno z dziedziny technik animacyjnych, jak i terminów językoznawczych, co ułatwia i uatrakcyjnia czytanie i rozumienie pracy. Reasumując: praca jest wyróżniająca się zarówno merytorycznie, technicznie, jak i edytorsko.

[z rec. prof. hab. Jolanty Antas]

Karolina Jurczyńska ‒ komunikolog, językoznawca. Jej praca magisterska zajęła 3 miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2018/19. Zawodowo oraz naukowo zajmuje się obecnie komunikacją interpersonalną w małych firmach. Na co dzień pracuje w agencji reklamowej oraz gabinecie stomatologicznym, gdzie zajmuje się komunikacją z perspektywy prowadzenia mediów społecznościowych oraz marketingu wewnętrznego i zewnętrznego.
 

Nota edytorska

Wstęp

Cel i zakres pracy

Rozdział I. Wiarygodność i czytelność zachowań niewerbalnych w filmach animowanych

1.1. Percepcja u człowieka

1.2. Synestezja

1.3. Imersja

1.4. Psychologia postaci (gestaltyzm)

1.5. Uwaga wolicjonalna i mimowolna

1.6. Wiarygodność

1.7. Czytelność

1.8. Realizm

1.9. Schematy wyobrażeniowe

1.10. Inteligencja emocjonalna

Rozdział II. Animacje filmowe a komunikacja niewerbalna

2.1. Film animowany a film aktorski

2.2. Animowanie postaci zwierzęcych i fantastycznych

2.3. Tworzenie postaci

Rozdział III. Podział zachowań niewerbalnych

3.1. Zachowania zaliczane do komunikacji niewerbalnej

3.1.1. Mimika

3.1.2. Wyrażanie emocji

3.1.3. Proksemika

3.1.4. Spojrzenie

3.1.5. Gesty

3.1.6. Haptyka

3.1.7. Wokalika

3.1.8. Wygląd zewnętrzny

3.1.9. Chronemika

3.2. Komunikacja niewerbalna a werbalna

Rozdział IV. Techniki animacji

4.1. Lata 1899–1922

4.2. Lata 1923–1933

4.3. Lata 1934–1945

4.4. Lata 1946–1960

4.5. Lata 1961–1994

4.6. Lata 1995–2019

4.7. Montaż

4.8. Polski rynek animacji

4.9. Animacja artystyczna, komercyjna i kontrkulturowa

4.10. Animacja lalkowa

4.11. Animacja rysunkowa

4.12. Animacja abstrakcyjna

4.13. Animacja komputerowa

Rozdział V. Komunikacja niewerbalna w filmach animowanych

5.1. Model komunikacji niewerbalnej w filmach animowanych

5.2. Zachowania niewerbalne w filmach animowanych

5.2.1. Mimika

5.2.2. Wyrażanie emocji

5.2.3. Proksemika

5.2.4. Spojrzenie

5.2.5. Gesty

5.2.6. Haptyka

5.2.7. Wokalika

5.2.8. Muzyka filmowa

5.2.9. Wygląd zewnętrzny

5.2.10. Chronemika

5.3. Komunikacja niewerbalna a werbalna

5.4. Komunikacja niewerbalna u postaci będących zwierzętami

Rozdział VI. Badanie komunikacji niewerbalnej z perspektywy animatorów i naukowców

6.1. Badacze komunikacji niewerbalnej

6.2. Trzy zasady ekspresji według Charlesa Darwina

6.3. Badania ekspresji mimicznych przez Paula Ekmana

6.4. Animatorzy a ożywianie postaci

6.4.1. Kwestionariusz uzupełniony przez polskich animatorów (2017)

6.4.1.1. Statystyka

6.4.1.2. Wnioski z wypowiedzi animatorów

6.5. Fabuła i nauka w filmach animowanych

6.6. Gagi

Rozdział VII. Wyniki badań

7.1. Badanie pierwsze: dekodowanie gestów i ekspresji mimicznej przez osoby pochodzące z szesnastu różnych kultur (2017)

7.1.1. Statystyka

7.1.2. Podsumowanie wyników

7.2. Badanie drugie: odczytywanie zachowań niewerbalnych przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym (2017)

7.2.1. Statystyka

7.2.2. Podsumowanie wyników

7.3. Badanie trzecie: odczytywanie zachowań niewerbalnych przez osoby pochodzące z pięćdziesięciu pięciu różnych krajów (2019)

7.3.1. Statystyka

7.3.2. Podsumowanie wyników

Zakończenie

Abstract

Spis ilustracji

Spis wykresów

Bibliografia

Indeks nazwisk

  • Tytuł: Komunikacja niewerbalna w filmach animowanych
  • Autor: Karolina Jurczyńska
  • ISBN: 978-83-242-6557-2, 9788324265572
  • Data wydania: 2021-06-08
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22ar
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS