Szczegóły ebooka

Zabezpieczenie społeczne a prawa społeczne. Wybrane zagadnienia

Zabezpieczenie społeczne a prawa społeczne. Wybrane zagadnienia

Olga Kowalczyk, Stanisław Kamiński

Ebook

Treść monografii podporządkowana jest zamiarowi określenia wpływu praw społecznych na współczesne systemy zabezpieczenia społecznego. Autorzy poddali również analizie szereg rodzajów ryzyka socjalnego. Szczególną uwagę poświęcono niezwykle aktualnej kwestii prawa do ochrony zdrowia. Osobne rozdziały traktują o przymusie w zabezpieczeniu społecznym w kontekście prawa do wolności oraz wpływie stosowania mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego na poziom bezpieczeństwa socjalnego.

Wstęp. 7

1. Rozdział 1. Prawo do zabezpieczenia społecznego (Olga Kowalczyk, Katarzyna Zamorska) 11

1.1. Wprowadzenie 11

1.2. Prawo do zabezpieczenia społecznego jako prawo społeczne 12

1.3. Zabezpieczenie społeczne w świetle aktów prawnych kształtujących prawa społeczne i ekonomiczne 16

1.4. Roszczenia czy prawa? 25

1.5. Podsumowanie 29

Literatura 29

2. Rozmiary ryzyk socjalnych w Polsce (Krystyna Gilga) 32

2.1. Wprowadzenie 32

2.2. Pojęcie ryzyk socjalnych 33

2.3. Ryzyko choroby – utraty zdrowia 36

2.4. Ryzyko niezdolności do pracy z powodu choroby – zasiłki chorobowe 39

2.5. Ryzyko bezrobocia i ochrona przed jego skutkami 40

2.6. Ryzyko starości – świadczenia emerytalne 42

2.7. Ryzyko wypadków przy pracy i chorób zawodowych – skala problemu i podstawowe świadczenia 44

2.8. Ryzyko niedostatku dochodu w rodzinie – świadczenia rodzinne 46

2.9. Ryzyko macierzyństwa – zasiłki macierzyńskie 47

2.10. Ryzyko inwalidztwa – renty z tytułu niezdolności do pracy 48

2.11. Ryzyko śmierci żywiciela rodziny – renty rodzinne 51

2.12. Podsumowanie 52

Literatura 54

3. Prawo do ochrony zdrowia. Teoria a rzeczywistość (Adam Kubów) 57

3.1. Wprowadzenie 57

3.2. Prawo do ochrony zdrowia w dokumentach międzynarodowych i krajowych 59

3.3. Dostępność usług zdrowotnych 63

3.4. Kierunki zmian 70

3.5. Podsumowanie 74

Literatura 75

4. Prawo do wolności a przymus w zabezpieczeniu społecznym (Łukasz Jurek) 78

4.1. Wprowadzenie 78

4.2. Przymus jako przejaw paternalizmu 79

4.3. Krytyka przymusu w świetle doktryny liberalnej 80

4.4. Afirmacja przymusu 83

4.5. Błędy poznawcze i ograniczona racjonalność 84

4.6. Doświadczenie i samokontrola 85

4.7. Kwalifikacje intelektualne i prokrastynacja 89

4.8. Nieuczciwe praktyki rynkowe 90

4.9. Koszty zewnętrzne i efektywność kosztowa 93

4.10. Podsumowanie 96

Literatura 97

5. Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście zabezpieczenia społecznego (Stanisław Kamiński) 99

5.1. Wprowadzenie 99

5.2. Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego 100

5.3. Partnerstwo publiczno-prywatne jako mechanizm realizacji zadań publicznych 102

5.4. Partnerstwo publiczno-prywatne w zabezpieczeniu społecznym i polityce społecznej 107

5.5. Podsumowanie 111

Literatura 112

Zamiast zakończenia 114

Spis tabel 115

Summary 117

  • Tytuł: Zabezpieczenie społeczne a prawa społeczne. Wybrane zagadnienia
  • Autor: Olga Kowalczyk, Stanisław Kamiński
  • ISBN: 978-83-7695-863-7, 9788376958637
  • Data wydania: 2021-06-08
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22b1
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu