Szczegóły ebooka

Samorząd terytorialny w Polsce. Ustrój ekonomiczny

Samorząd terytorialny w Polsce. Ustrój ekonomiczny

Marek Wojciechowski

Ebook

Problematyka książki dotyczy samorządu terytorialnego w Polsce w wymiarze ekonomicznym. Treść monografii skupia się na ekonomicznych aspektach funkcjonowania samorządu, identyfikując przyczyny i konsekwencje decyzji podejmowanych przez organy samorządu. Publikacja wzbogaca nieliczny jeszcze zasób wiedzy o warunkach i mechanizmach gospodarowania oraz zarządzania w samorządzie. Istotne są dwa wątki prowadzonych rozważań: działanie samorządu w ramach systemu ekonomicznego oraz funkcjonowanie samorządu według zasad typowego przedsiębiorstwa. Służy temu analiza teoretyczna natury ekonomicznej samorządu, jego miejsca na mapie administracyjnej kraju, badanie przedmiotu oraz podmiotów decyzyjnych w samorządzie. Klamrą spinającą wywody jest kwestia efektywności ekonomicznej kształtowanej przez władze samorządu i jego jednostki organizacyjne. Motywem przewodnim monografii jest ukazanie samorządu w nowej perspektywie badawczej, gdzie jego istota polega na świadczeniu usług publicznych i kreowaniu warunków rozwoju, zaś formą staje się działanie w strukturze podmiotu gospodarczego funkcjonującego na rynku konkurencyjnym. Formuła samorządu traktowanego jako quasi-przedsiębiorstwo jest zatem substytutem samorządu jako publicznej organizacji gospodarczej nienastawionej na zysk.

Wprowadzenie         9

 

Rozdział 1. Natura samorządu terytorialnego   19

1.1. Istota i struktura samorządu          19

1.2. Wartości i cele samorządu  24

1.3. Kategoria interesu publicznego      28

1.4. Wymiary samorządu       32

1.5. Synteza rozważań  35

 

Rozdział 2. Organizacja i szczeblowość samorządu       37

2.1. Samorząd w podziale administracyjnym kraju        37

2.2. Kwestia wielkości samorządu         42

2.3. Samodzielność decyzyjna  47

2.4. Potrzeba zmian strukturalnych      50

2.5. Synteza rozważań  55

 

Rozdział 3. Przedmiot działania samorządu       57

3.1. Zakres i struktura zadań publicznych          57

3.2. Specyfika użyteczności publicznej  60

3.3. Formy realizacji zadań       66

3.4. Procesy gospodarowania i zarządzania      73

3.5. Synteza rozważań  78

 

Rozdział 4. Rola władz i administracji w samorządzie   81

4.1. Mieszkańcy jako suweren i właściciele        81

4.2. Funkcje i zadania organu stanowiącego      83

4.3. Funkcje i zadania organu wykonawczego   89

4.4. Najbliższe otoczenie władz            95

4.5. Synteza rozważań  98

 

Rozdział 5. Ekonomiczny charakter samorządu           101

5.1. Samorząd jako podmiot gospodarczy         101

5.2. Świadczenie usług publicznych      104

5.3. Stymulowanie wzrostu gospodarczego      107

5.4. Problem efektywności    111

5.5. Synteza rozważań  117

 

Zakończenie  121

Piśmiennictwo          133

Wykaz rysunków i tabel           145

Aneks            147

  • Tytuł: Samorząd terytorialny w Polsce. Ustrój ekonomiczny
  • Autor: Marek Wojciechowski
  • ISBN: 978-83-8220-444-5, 9788382204445
  • Data wydania: 2021-06-08
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22b3
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego