Szczegóły ebooka

Kompetencje w logistyce w świetle aktualnych wyzwań

Kompetencje w logistyce w świetle aktualnych wyzwań

Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Urszula Załuska, Alicja Grześkowiak, Michał Jakubiak

Ebook

W monografii przedstawiono propozycję narzędzia do oceny kompetencji i porównania ich poziomu z poziomem pożądanym dla 12 zawodów/stanowisk w branży logistycznej. Wykorzystano w tym celu metody wielowymiarowej analizy porównawczej, co jest nowym podejściem do oceny poziomu kompetencji. Opracowanie wypełnia lukę badawczą w kilku obszarach. Przede wszystkim w stosunku do dotychczasowych publikacji zawiera duży zasób aktualnej wiedzy o kompetencjach ważnych w kształceniu w logistyce. Kompetencje te zostały zidentyfikowane na podstawie rzeczywistych oczekiwań pracodawców, które dotyczą wiedzy i umiejętności pożądanych nie tylko obecnie, ale i w perspektywie kolejnych dziesięciu lat. Kluczową rolę w budowie macierzy kompetencji odegrały wyniki badania eksperckiego przeprowadzonego metodą delficką.

Wstęp 7

1. Wprowadzenie w problematykę i uwarunkowania metodyczne badań 13

2. Nowe trendy w logistyce 34

3. Zapotrzebowanie na kompetencje – wyniki badań jakościowych 48

4. Postrzeganie niezbędnych kompetencji przez studentów – wyniki badań kwestionariuszowych 54

4.1. Studenci kierunku logistyka vs. studenci innych kierunków 54

4.2. Szczegółowa analiza studentów kierunku logistyka ze względu na ich wybrane cechy 62

4.3. Determinanty samooceny szans na rynku pracy i postrzegania zmian w najbliższej przyszłości 69

5. Podsumowanie badania ekspertów metodą delficką 80

5.1. Miejsce i rozwój branży logistycznej 80

5.2. Zawody w branży logistycznej i wymagane kompetencje 88

5.3. Edukacja logistyki 95

6. Założenia, części składowe i wyniki testowania modelu Go4Future-Skills 104

6.1. Profile kompetencyjne dla zawodów logistycznych 106

6.2 Narzędzie do oceny poziomu wybranych kompetencji 112

6.3. Matryca kompetencji – porównanie profilu kompetencyjnego z oceną poziomu kompetencji 117

6.4. Program działań rozwojowych dla studentów i pracowników branży logistycznej 121

6.5. Ocena testowania modelu Go4FutureSkills w grupach docelowych 123

Zakończenie 129

Załącznik. Kwestionariusz badawczy – badanie studentów metodą PAPI 141

Bibliografia 148

Spis rysunków 154

Spis tabel 156

Summary 157

  • Tytuł: Kompetencje w logistyce w świetle aktualnych wyzwań
  • Autor: Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Urszula Załuska, Alicja Grześkowiak, Michał Jakubiak
  • ISBN: 978-83-7695-832-3, 9788376958323
  • Data wydania: 2021-06-09
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22c4
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu