Szczegóły ebooka

Fundacje korporacyjne w Polsce jako forma działalności filantropijnej przedsiębiorstw

Fundacje korporacyjne w Polsce jako forma działalności filantropijnej przedsiębiorstw

Monika Kwiecińska

Ebook

Rozważania podejmowane w monografii oraz prace badawcze przeprowadzone na jej potrzeby ukierunkowano na wyjaśnienie, uwzględniając perspektywę filantropii korporacyjnej, motywów i mechanizmów tworzenia, funkcjonowania fundacji korporacyjnych oraz ich relacji z przedsiębiorstwami założycielskimi w Polsce. Praca zawiera analizę i syntezę teorii i praktyki filantropii korporacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem fundacji korporacyjnych na świecie, syntezę praktyki ich tworzenia, funkcjonowania i ich relacji z przedsiębiorstwami założycielskimi w Polsce, a także wnioski wynikające z odniesienia polskiej praktyki kształtowania fundacji korporacyjnych do praktyki i teorii na świecie.

Wstęp 9

1. Istota filantropii korporacyjnej oraz wybrane elementy charakterystyki jej aktualnego stanu w praktyce zarządzania na świecie 17

1.1. Filantropia korporacyjna – geneza, pojęcia i podejścia do definiowania zjawiska 17

1.2. Motywy działań filantropijnych przedsiębiorstw – podstawowe pola eksploracji 34

1.3. Filantropia korporacyjna jako przedmiot zarządzania 51

1.4. Filantropia korporacyjna na świecie – analiza skali zjawiska w świetle dostępnych danych 62

2. Podstawy teoretyczne filantropii korporacyjnej 72

2.1. Filantropia korporacyjna w ekonomicznych teoriach przedsiębiorstwa 73

2.2. Filantropia korporacyjna z perspektywy nauk o zarządzaniu 80

2.3. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako podstawa eksplanacji filantropii korporacyjnej 84

2.4. Synteza diagnozy stanu wiedzy poznawczej o filantropii korporacyjnej w ekonomicznych teoriach przedsiębiorstwa i naukach o zarządzaniu 94

3. Praktyka tworzenia, funkcjonowania fundacji korporacyjnych i relacji z przedsiębiorstwami założycielskimi w Polsce 96

3.1. Założenia metodologiczne postępowania badawczego 96

3.2. Motywy i cele tworzenia fundacji korporacyjnych w Polsce 102

3.3. Struktura prawno-organizacyjna fundacji korporacyjnych w Polsce 104

3.4. Funkcjonowanie fundacji korporacyjnych w Polsce i warunki jego realizacji 131

3.5. Korzyści, problemy i zagrożenia w relacjach fundacji korporacyjnych z przedsiębiorstwami założycielskimi w Polsce 142

4. Odniesienie polskiej praktyki tworzenia, funkcjonowania fundacji korporacyjnych i ich relacji z podmiotami założycielskimi do stanu praktyki i teorii na świecie 150

4.1. Synteza teorii i praktyki filantropii korporacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i funkcjonowania fundacji korporacyjnych jako formy filantropii korporacyjnej na świecie 150

4.2. Synteza praktyki tworzenia, funkcjonowania fundacji korporacyjnych i ich relacji z przedsiębiorstwami założycielskimi w Polsce 155

4.3. Polska praktyka kształtowania fundacji korporacyjnych na tle praktyki i teorii na świecie. 164

Zakończenie 171

Załącznik 1 Kwestionariusz badania skierowany do fundacji 176

Załącznik 2 Kwestionariusz ankiety skierowany do przedsiębiorstw tworzących fundacje 185

Literatura 189

Spis rysunków 203

Spis tabel 204

Summary 206

  • Tytuł: Fundacje korporacyjne w Polsce jako forma działalności filantropijnej przedsiębiorstw
  • Autor: Monika Kwiecińska
  • ISBN: 978-83-7695-864-4, 9788376958644
  • Data wydania: 2021-06-09
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22c5
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu