Szczegóły ebooka

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Stan obecny i perspektywy

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Stan obecny i perspektywy

Dominika Bąk-Grabowska, Anna Cierniak-Emerych, Mariusz Florczyk, Czesław Zając

Ebook

Celem opracowania jest systematyzacja, analiza i ocena elastycznych form zatrudnienia oraz elastycznych form organizacji czasu pracy dokonana na podstawie przeglądu literatury i wyników badań empirycznych przeprowadzonych przez jego autorów. Monografia została podzielona na cztery rozdziały. Przedstawiono w nich modele zatrudnienia wyodrębnione według kryteriów cyklu rozwojowego organizacji, warunków otoczenia i znaczenia elastycznych form zatrudnienia dla współczesnego rynku pracy oraz przyszłościowe modele i koncepcje zatrudnienia. Scharakteryzowano formy zatrudnienia i zaprezentowano elastyczne formy organizacji czasu pracy. W ostatnim rozdziale dokonano analizy i oceny wyników autorskich ilościowych i jakościowych badań empirycznych dotyczących elastycznych form zatrudnienia w przedsiębiorstwach funkcjonujących na Dolnym Śląsku.

Wprowadzenie 7

1. Koncepcje i modele elastycznego zatrudnienia 9

1.1. Modele zatrudnienia według kryterium cyklu rozwojowego organizacji i warunków otoczenia 9

1.2. Modele zatrudnienia według kryterium znaczenia elastycznych form zatrudnienia dla współczesnego rynku pracy 13

1.3. Przyszłościowe modele zatrudnienia 14

2. Elastyczne formy zatrudnienia 18

2.1. Formy zatrudnienia – perspektywa taksonomii i wybranych wymiarów uelastyczniania pracy 18

2.2. Standardowe i niestandardowe formy zatrudnienia – kategoryzacja rozwiązań 21

2.3. Charakterystyka niestabilnych form zatrudnienia 24

2.4. Pewność pracy versus zatrudnialność 27

2.5. Konsekwencje zdrowotne pracy w niestabilnych formach zatrudnienia 28

3. Elastyczne formy organizacji czasu pracy 33

3.1. Czas pracy i jego organizacja – wymiary: prawny, ekonomiczny, społeczny 33

3.2. Tradycyjny i elastyczny model organizacji czasu pracy 40

4. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy w praktyce przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych 48

4.1. Metodologiczne podstawy oraz instrumentarium badań własnych 49

4.2. Zakres wykorzystywania elastycznych form świadczenia pracy oraz ich użytkownicy 60

4.3. Determinanty wykorzystywania elastycznych form świadczenia pracy w praktyce badanych przedsiębiorstw 75

4.4. Efekty wykorzystywania elastycznych form świadczenia pracy 97

4.5. Implikacje dla praktyki zarządzania oraz dalsze kierunki badawcze 115

Zakończenie 119

Literatura 121

Załączniki 129

Spis rysunków 141

Spis tabel 143

Spis załączników 144

Summary 145

  • Tytuł: Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Stan obecny i perspektywy
  • Autor: Dominika Bąk-Grabowska, Anna Cierniak-Emerych, Mariusz Florczyk, Czesław Zając
  • ISBN: 978-83-7695-846-0, 9788376958460
  • Data wydania: 2021-06-09
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22cb
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu